Fjern Solveig Horne som BLD minister


Gjest

/ #84

2016-02-21 16:16

Siden pensjonsstart i 2011, har jeg som kvalitetsrevisor fra Oljeindustrien, forsket på Barnevernet i Norge. Jeg har skrevet over 750 Budstikker med resultatene, som sammenhengende er grove brudd på menneskerettighetene. Generellt gjør Barnevernssystemet ca. 80 % grove feil! Dette vet både Regjeringen og Stortinget. Norges anseelse i Verden stuper loddrett!

Hilsen "Menneskerettighet i Norge" (MR-N)