Norsk Dampselskap krever å bli tatt på alvor!


Gjest

/ #200

2015-12-01 23:09

Vanlige e-cigaretter ga meg ikke nok til at jeg klarte å legge vekk tobakken. Nå har jeg begynt å dampe i stedet for, og i løpet av få uker har jeg redusert fra 20-25 sigaretter om dagen til ca. 4 i snitt. Målet er å være nede i 0 innen et par måneder, og nikotininnholdet er allerede redusert fra 24 mg til 6. Blir dampeutstyr og -juice med søte smaker forbudt så frykter jeg at det er tilbake til røykingen igjen. Jeg vil kjempe til det siste for å få beholde dampen, ingenting annet hjelper. Jeg har forsøkt røykeplaster, snus, tyggegummi, tabletter og som sagt e-sigaretter. Mitt håp er at myndighetene er villige til å bruke fornuft slik at alle røykere som ikke kjenner til damp kan få muligheten til å befri seg fra tobakksavhengigheten. Det er skremmende hvor mye løgn farmasøyt- og tobakksindustrien har klart å spre for å beholde sine markedsandeler.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook