Norsk Dampselskap krever å bli tatt på alvor!


Gjest

/ #192

2015-11-19 14:36

Jeg signerte dette oppropet først og fremst fordi all erfaring tilsier at dette er det aller beste hjelpemiddelet for å få bukt med tobakksavhengighet og de helseskadene dette medfører. I tillegg ønsker jeg ikke at en kynisk tobakksindustri og uvitenhet blant politikere skal regulere dampen og dampeutstyr under en tobakkslovgivning, da dette er helt absurd og ikke er i tråd med hverken fornuft eller fakta.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook