Ja til søndagsfri!


Gjest

/ #42

2015-05-31 20:35

Skuleåret 1960/61 budde eg i Paris med søndagsopne butikkar. Sjokket vart lammande då markedsplassen til og med 1.juledag var travel. Det vart for langt frå min gode heimplass og Norge der buss og tog slutta rutene kl. 17.00, og jula ringdest inn. Helgefred over bygd og by. Nå treng ikkje landet vårt auka tapskontoen på verdiar. Heller treng me å skjerpa oss på orden. Då vert det ikkje nødvendig å stryrta til butikken alle dagar frå kl. 07.00 til 23.00. Eg etterlyser konsekvensanalyse av søndagsope-forslaget!