Ja til søndagsfri!


Gjest

/ #19

2015-05-27 19:45

Eg ynskjer søndagsfri fordi me treng ein kviledag. Ein dag til å besøke foreldre og vener. Søndagsopne butikkar fører til meir biltrafikk og meir forureining. Fleire vogntog på vegane osv.