Grunnloven_mot_Monsanto


Gjest

/ #17

2014-02-17 14:48

Så vidt jeg vet har det ikke vært utført forskning direkte på menneskers
inntak av GMO produkter med en  gruppe av mennesker som spiser kun GMO mat og en kontrollgruppe som spiser samme type mat, men ikke GMO.  Dette forsøket måtte vare over et såpass langt tidsrom at resultatet får vitenskapelig gyldighet. Det burde være mulig å få en gruppe GMO tilhengere til å stille sin kropp til disposisjon for vitenskapen. Det er GMO selskapenes mål at absolutt all mat skal genmodifiseres, så derfor er det nødvendig at der konsumeres utelukkende GMO mat i den ene gruppen for å få et realistisk bilde av eventuelle effekter av inntak av GMO-mat.