Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene

Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene / Kunngjøringer / Krav om uavhengig gransking av vindkraftkonsesjonene / Kommentarer


Gjest

#1

2020-09-01 05:57

Ødelegger den norske fauna og natur

Gjest

#2

2020-09-01 06:16

OED og NVE ser bort fra alle hensyn vedrørende fauna og folks livskvalitet.

Gjest

#3

2020-09-01 06:35

Stå på. Håper virkelig dere får til dette.

Gjest

#4

2020-09-01 06:36

Dreper insekter og småfugler i tillegg til naturen. Flere hundre mål ødelegges for å transportere vindmøller inn dit de skal monteres. Delene kan visstnok ikke gjenvinnes.

Gjest

#5

2020-09-01 06:38

Takk for mail. Det er nok nå. Med raseringen av våre barns natur.

Gjest

#6 Gjest

2020-09-01 06:56

Har vært i åfjord og sett hva som skjer i naturen vår. Forferdelig !!!


Gjest

#7

2020-09-01 07:03

Konsesjonene er gitt uten den demokratiske behandling som er vanlig i alle andre utbyggingssaker, plan - og bygningsloven!

Gjest

#8

2020-09-01 07:22

NVE og OED er etter mitt skjønn part i saken og kan ikke etter noen demokratiske prinsipper forestå granskingen. Det blir som «bukken passer havresekken». De er helt innhabile i saken som må granskes av helt uavhengige instanser om folket skal ha noen respekt for avgjørelsen.

Gjest

#9

2020-09-01 07:51

Vindkraft i Norge? I Tyskland blir anleggene rivet ned pga folket er forbanna og vi her skal åpne armene og si velkommen? Hvor vidt la vi den strømlobby gå? Hvorfor selger regjeringen foss og skog til utlandet? Kjøpt og betalt hele gjengen! Alt for mye penger som ligger på «norske bufetten» her!

Gjest

#10

2020-09-01 07:53

NVE og OED må fratas den makten de har. Får inntrykk etter debattprogram på TV at de gjør som de vil. Tiden er inne til at politikere begynner å lytte til folket. Denne ødeleggelsen av naturen må stoppes!

Gjest

#11

2020-09-01 07:59

Takk for at dere står på!

Gjest

#12

2020-09-01 08:25

Glimrende! Stå på! :-)

gjest

#13 Re:

2020-09-01 08:46

NVE er en stor kjeltring som går over norske lover mens politikere sitter og ser på . i helgen så vi hvordan politikere er når tv sendte fra trøndelag AP . og dette er gjens i alle partier . jeg selv klarer ikke høre på en politiker lenger . blir kvalm og dårlig . har fått politikerforakt ! 


Gjest

#14

2020-09-01 09:02

Natur og milgjø er en viktig ting. Men hvem er investorene, hvor går overskuddet og hvem blir sittende igjen med søppla!

Gjest

#15

2020-09-01 09:06

NVE er part i saken. Og inkludert i denne tragedien ligger det en forrakt for folket i Norge som er de rettmessige eierne til naturen som ødelegges. Det er svært demoraliserende å følge med på hvordan norske politikere med stor letthet selger seg til globalistene som står bak dette. Globalistene må tjene penger og mange av deres hittil sikre kilder begynner å tømmes og nå er det en økonomisk krig på gang mot oss alle. Afrikanerne lar seg misbruke, også vi skal være lydige treller i globalistenes renkespill for mer penger til dem selv. Mer penger, mer makt. Vi vet jo at svært, svært få megarike eier nesten 50% av Jordens rikdommer. Tillatelsen til å ødelegge for andre arter slår selvfølgelig tilbake på oss selv. Se for dere alle de tusen vindturbinene i norsk natur: Dette er nå omformet til et industrilandskap. Det hele er en tragedie det er vanskelig å finne de rette ordene for.

Gjest

#16

2020-09-01 09:07

Vindkraft har ingen grønt "avtrykk" sin det hevdes! Tvert om så er det fauna ødeleggende i ofte sårbar natur. Det igangsettes prosjekter som ikke er ferdigbehandket (les Stadlandet). Al vindkraft bør stoppes og NVE samt OED erkjenne at dette er slett forvaltning og erkjenne at vindkraft både til lands og til havs ikke rotfestet til gjennomtenkte utredninger.

Gjest

#17

2020-09-01 09:19

NVE og OED kan ikke stå for granskningen. Både direktorat og departement er part i saken. De behandler og avgjør konsesjonssakene. Da kan de ikke etter demokratiske prinsipper forestå granskingen av egne avgjørelser. Det vil være som å la «bukken passe havresekken». De er helt innhabile. Saken må granskes av en helt uavhengige instans, oppnevnt av Stortinget. Granskningsutvalget må få en sammensetning som ikke levner tvil om at det består av personer uten bindinger til direktorat, departement eller organisasjoner som fremmer vindkraftutbygging. Et nøytralt utvalg med kunnskapsrike mennesker med sine meningers mot er det som må til. Da vil folk kunne ha tiltro til granskningen.

Gjest

#18

2020-09-01 09:38

Å sette forvaltningen til å granske seg selv er det stikk motsatte av en uavhengig gransking, og vil ikkje stå til troandes! Organisasjonen Motvind har no over 17000 medlemmer, og tallet er i rask økning - No er det på overtid å lytte til folket! 


Gjest

#19

2020-09-01 10:04

Det bør gis skattemessige fordeler til Norsk Vannkraft for effektivisering av eksisterende anlegg og utvidelse der det er mulig. Infrastruktur ligger der allerede og naturinngrepene blir minimale ifht Vindkraft. Potensialet langt overgår hva Vindkraft kan bidra med.

Gjest

#20

2020-09-01 10:11

Tusen takk for at dere har tatt dette initiativet mvh Guri Lidsheim

Gjest

#21

2020-09-01 10:13

Har aldri vært lurt å sette bukken til havresekken i slike saker!

Gjest

#22

2020-09-01 11:38

Takk for at dere prøver!

Gjest

#23

2020-09-01 12:31

Tusen takk Siri Fjeseth, Dag Bremnes, Håkon Skau og alle andre involverte for engasjementet og oppdateringen. Mvh fra, Per Eidspjeld, Oslo

Gjest

#24

2020-09-01 13:14

Vi vil være med å kjempe denne saken videre. Takk til dere som tar tak for Norges fremtid.

Gjest

#25

2020-09-01 15:36

Nå må politikerne begynne å lytte på folket!