Bevar Dyrborgskogen!

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Bevar Dyrborgskogen!-oppropet.


Gjest

#1

2016-01-31 11:39

Fordi det handler om å bevare allemannsretten !

Gjest

#2 Re:

2016-01-31 11:56

#1: -  

 Nettopp!


Gjest

#3

2016-01-31 20:34

Mitt barndomshjem er Dyrborg gård ,og jeg har vokst opp med Dyrborg -skogen som tumleplass.Her spilte vi fotball på en av de to slettene spesiellt ! FARTSLETTA! den andre sletta var gressbevokst ,og har nå takket være iherdig innsats blitt somny igjen etter at gjengroingen er tatt bort.Dyrborgskogen brukes daglig av meg og min kone til daglige turer ,og må betegnes som en P E R L E ! ! !. Derfor ønsker jeg at denne unike plett .midt i Trondhjem skal bevares for også de fremtidige slekter uten noen form for gjerder eller stengsler .

Jeg er sikker på at Museet kan finne en ordning som gjør dette mulig.     Tore Maske.


Gjest

#4

2016-02-01 20:28

Jeg vokste opp like ved Dyrborgskogen, og den var viktig for nabolaget og oppvekstårene mine. Jeg ønsker den samme fine skogen for barnene som vokser opp i området i framtiden.


Gjest

#5

2016-02-10 22:04

Vi bruker veien gjennom Dyrborgskogen daglig for å komme oss til og fra barnehagen/skolen. Vi unngår å bruke bil i hverdagen og er derfor avhengig av denne snarveien. Ellers bruker vi Dyrborgskogen til tur, lek og rekreasjon siden vi bor like ved.

Gjest

#6

2016-02-11 15:43

Talentløs museumsledelse som går I konflikt med lokalmiljøet.

Gjest

#7

2016-03-19 08:19

Dette er et mye brukt friluftsområde for alle generasjoner med mange stier og snarveier. Det er for meg utenkelig at allmannsretten settes under press av offentlige aktører som i dette tilfellet. Sverresborg Folkemuseum har hatt en stor og aktiv venneforrening i nærområdet til museet. Utrolig arrogant av museumsledelsen å gå i konfrontasjon med beboerne og sine 'venner' på en slik måte.

Gjest

#8

2016-03-19 08:43

Vil bevare Dyrborgskogen slik den er i dag

Gjest

#9

2016-03-19 09:38

Har brukt skogen i 50 år til rekreasjon og lært barn og barnebarn mye om skogslivet.

Gjest

#10

2016-03-19 10:26

Fordi Trøndelag folkemuseum allerede beslaglegger mer enn nok areal, de får vurdere å flytte husene tettere sammen.
Men på den annen side har det lenge vært snakk om et etterslep på allerede eksisterende bygningsmasse, så det siste de trenger er flere bygg de ikke har økonomi til å ta vare på
"Ei gamme kankje vara evig veit du"

Gjest

#11

2016-03-19 10:56

Er den tredje generasjon som bruker området nesten daglig. Det skulle være mulig å bruke aleal som allerede er inngjerdet.

Gjest

#12

2016-03-19 11:33

Fordi jeg bor i området, og benytter stien og Dyrborgskogen jevnlig.

Gjest

#13

2016-03-19 18:33

Synes det må vektlegges at dette også er skolevei for mange. Alternativet er en lengre rute langs trafikkert vei. Skulle tro en så fin og trygg skolevei som i tillegg betyr så mye for folk nærområdet ikke engang kunne vurderes stenges av.

Gjest

#14

2016-03-20 11:52

Fordi svært mange, blant annet barne-og ungdomsskoleelever samt turgåere inklusive meg selv fra Sverreli, bruker skogsveien og skogen hver eneste dag. Klasser ved minst tre skoler bruker området til undervisning i bl.a. naturfag og orientering, fotball samt diverse  friluftsopplegg. Barn i området rundt bruker også området til frilek. Denne skoleveien er kortere og mye tryggere og sunnere enn å gå langs svært trafikkert vei. Jeg har levd som nabo med  Dyrborgskogen hele livet og var også guide flere somre på 70-tallet på Folkemuseet. Fatter ikke at dagens museumsledelse i det hele tatt kan tenke tanken å gjerde inn Dyrborgskogen eller deler av den bare pga et noen gammer. Området for museet er stort nok og avstanden lang nok mellom husene slik de ligger - især for eldre turister! Finn en løsning uten inngjerding og bevar dermed det gode forholdet til Folkemuseets naboer!


Gjest

#15

2016-03-20 12:32

Nærområde for tur og rekreasjon;bilfritt

Gjest

#16

2016-03-22 12:18

Dyrborgskogen er et godt og viktig fristed for store og små.
Ønsker skogen kan fortsette å være slik for kommende slekter.

Gjest

#17

2016-03-22 20:32

Fordi jeg meder at området er meget viktig for almenheten

Denne meldingen har blitt fjernet av forfatteren bak dette oppropet (Show details)

2016-03-24 10:17Gjest

#19

2016-03-27 11:57

Området brukes MYE av byens befolkning. SPØRSMÅL: Hvorfor ble området overtatt av Sverresborg? Var det en hestehandel med Trondheim kommune for området som brukes for midlertidig skolen/brakkene?
Berit Haugan
Forfatteren bak dette oppropet

#20 Re:

2016-03-27 16:19

#19: -  

 Takk for at så mange engasjerer seg og har skrevet under oppropet "Bevar Dyrborgskogen!"

Til spørsmålet om hvorfor Trondheim kommune har overdratt arealet til Trøndelag folkemuseum, har vi ikke fått noe ordentlig svar. Noen av oss som grenser til de aktuelle parsellene fikk et nabovarsel om overdragelsen for over et år siden. Da ba vi om et møte med kommunen for å få svar på en del spørsmål, bl.a. om museet hadde planer for området. Vi ble innkalt til et møte, der også museumsdirektøren var til stede. Representantene fra kommunen forsikret at klausulen om at områdene i skogen ikke kunne gjerdes inn, kom til å bli stående. Samtidig kom det fram at museet hadde planer om en samisk avdeling i det aktuelle området. Da museumsdirektøren ble spurt om det var aktuelt å anlegge en slik avdeling uten å gjerde den inn, svarte hun at det var det ikke, siden den da sannsynligvis ikke fikk stå i fred, så inngjerding var nødvendig.

Ved nyttårstider begynte en omfattende hogst og uttynning av kratt og trær i området. Da jeg spurte noen av de som arbeidet med dette om hensikten, fikk jeg til svar at det var bare for å rydde opp og gjøre det åpnere/lysere. Det kan virke som om det har foregått en dialog mellom kommunen og museet som ikke har vært offentlig kjent, og at planen er å få gjerdet inn et større området i løpet av kort tid.

 

Mange av oss som bor i området mener at det må være mulig å finne en alternativ plassering innenfor det eksisterende museet til en samisk avdeling. 

Det er fint om flere av dere som vil kjempe for å beholde Dyrborgskogen også tar kontakt med politikere og administrasjon i Trondheim kommune, skriver i Adressa og annet som skaper oppmerksomhet om denne saken.

Berit Haugan

 


Gjest

#21

2016-05-07 18:27

Fordi at det er fare for at et unikt friområde står i fare for å bli gjerdet inn av Trøndelag folkemuseum, hvis ikke Trondheims politikere er seg sitt ansvar bevisst, og får stanset museets planer før det er for seint!

Profesjonell planlegger.

#22

2016-06-05 16:29

Trondheim kommune går jo inn for å bevare gamle og utvikle nye snarveier. Da kan de ikke ødelegge en viktig snarvei.


Gjest

#23

2016-06-07 20:01

En viktig ferdselsvei mellom vestbyen og sverresborg. Må ikke gå tapt.

Gjest

#24

2016-06-07 21:30

Jeg bor i området som blir berørt!

Gjest

#25

2016-06-09 22:52

Fordi er det en avtale om allment bruk så kan ikke dette stenges med et gjerde. Et løfte er et løfte.