Bruvik skule

Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Dette diskusjonstemaet har blitt automatisk laget fra Bruvik skule-oppropet.


Gjest

#1

2015-09-23 15:13

Det er viktik at vi få skulen tilbake. Vegen er farlig og det kan skjer igjen med ras. Jeg synes det er bare bra for ungene å ha en kort veg til skulen og kan møtes med venner der og etter skulen.

Gjest

#2

2015-09-23 15:29

Me treng ein skule på Bruvik. Uten skule og butikk dør bygdene ut.
Gjest

#3

2015-09-23 15:32

Heia Bruvik skule!


Gjest

#4

2015-09-23 15:34

Ja til nær-skole på Bruvik igjen! Viktig sak også for oss som er i prosess mot en etablering av økologiske landsby i bygden og med tanke på rekruttering av vår viktigste målgruppe - unge småbarnsforeldre som trenger tilbud om skole og barnehage i nærmiljøet
Gjest

#5 Re:

2015-09-23 15:36

#4: -  

 :)


Gjest

#6

2015-09-23 15:51

Bruvik trenger sin egen skole. Det er lang og farlig skolevei til Haus. Skal bruvik være attraktiv for tilflytting må skolen opp å gå igjen! 1-10 klasse må jo være det beste for barna. De vil ha stabilitet gjennom hele skolegangen. Mindre klasser gir økt trivsel og godt læringsmiljø!

Gjest

#7

2015-09-23 18:03

Vi besøker familie på bruvik,og forstår godt at de er engstelig for ras,og der er selvfølgelig ingen å miste.

Gjest

#8

2015-09-23 18:19

Dette er min hjembygd fra barndommen av. Det er en stor skam at bygden nå står uten skole! Og nå som de til og med har fått en ny flott skole. Derfor signerte jeg. En viktig sak!

Gjest

#9

2015-09-24 09:51

Og barnehage?


Gjest

#10

2015-09-24 21:44

Det har seg slik at jeg er bestefar til noen av disse barna som mer eller mindre er tvunget til en farefull reise til og fra skolen i Haus to ganger pr.dag hele året.
At veien er rasfarlig er en mild beskrivelse, den er direkte livsfarlig. Vi har kjørt denne veien siden 1975 og har sett litt av hvert. Håper skolen blir gjenåpnet så barna får en tryggere hverdag og bygda mer liv. LYKKE TIL !

Gjest

#11

2015-09-24 21:53

Jeg er bestemor til noen av disse barna, og slutter meg til det bestefar skrev for oss begge.
Håper ting ordner seg med oppegående og fornuftige politikere som kan se litt frem i tiden. LYKKE TIL MED SKOLEN.
STÅ PÅ !!

Gjest

#12

2015-09-30 22:18

Det finnes en skole i Bruvik, nesten ny og ikke i bruk. Istedet fraktes barna langs en rasfarlig, smal vei; en alt for lang strekning for barna

Gjest

#13

2015-10-03 08:15

Det er klart at det må vera eit skuletilbod på Bruvik! I åra som kjem vil folketalet i bygda auke, og då er skulen svært viktig. Alle bygder må ha gode og trygge skule- og idrettstilbod i nærmiljøet. Slik at born og ungdom kan gå eller sykla når dei skal på skulen eller på fotballtrening. Dette er viktig - også på Bruvik!

Gjest

#14

2015-10-28 21:56

Eg kjempa for at Bruvik Skule ikkje skulle verta nedlagt i april 2013 som representant i Osterøy Heradsstyre for Krf. Eg står fortsatt for at det var feil å leggja ned skulen.