Norge må støtte FNs atomvåpenforbud

logo_frame1.png

Ved å underskrive dette oppropet stiller du deg bak vårt opprop:  
"Jeg støtter et forbud mot atomvåpen og krever at den norske regjeringen slutter seg til FNs internasjonale atomvåpenforbud".

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Nei til Atomvåpen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...