Forbud mot fyrverkeri - Bergen Kommune

Vi krever et totalforbud mot fyrverkeri i hele Bergen Kommune, hele året! Desverre lider både kjæledyr, husdyr og ville dyr når det skytes opp fyrverkeri. Store skader oppstår også på mennesker, natur og eiendom. Alt for en kort og dyr "lykke", som det fint går an å erstatte med feks laser eller drone show. 

Vet vi bedre - så gjør vi bedre. 


Fyrverkeri er ingen menneskerett, og konsekvensene av det er for store til å fortsette med:

- På Øyeavdelingen på Haukeland sykehus er det registrert ca 250 øyeskader de siste 16 årene grunnet bruk av fyrverkeri!

- Brann og redningsvesenet har hatt over 149 oppdrag knyttet til brann grunnet fyrverkeri de siste 5 årene!

- Det er mye forsøpling og forurensing knyttet til fyrverkeri, mer enn bare det vi ser med det blotte øyet

- Livredde dyr dør av skrekk, blir trampet i hjel av andre dyr, får varige mén og store skader.

FYRVERKERI KOSTER MER ENN DET SMAKER! Derfor er et forbud på sin plass. Signer om du også ønsker et forbud, i 2023 finnes det mange andre og bedre måter å feire og markere et nytt år på!

-Karianne-

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Karianne fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...