Faglig opprop - Støtte til Atle Forfang Rostad og Jens Hermansson - Kaefer Energy må trekke advarselen til Atle og slutte med gjengjeldelse mot tillitsvalgte.

Klubbstyret i Kaefer Energy har jobbet systematisk og iherdig for å skape levelige forhold for både medlemmene og andre i bransjen. Klubbens sekretær Atle Forfang Rostad har lenge hatt en fremskutt rolle i mange viktige saker. Internt i Kaefer tvistes det på en rekke tariffspørsmål om arbeidstid, ulempetillegg og innleie – ja, også selve forhandlingsretten. Overfor ansatte i bemanningsbyråer jobbes det med opplysning om lønnsnivået i Kaefer og andre tariffbestemmelser for å fremme likebehandling.   Klubben har avdekket systematisk lønnstyveri hos de fleste underleverandører. Ved flere anledninger har vi påpekt dette overfor bedriften. Likevel har det som oftest ikke ført til riktig lønn. Det er som regel ikke før vi informerer de innleide selv via offentligheten at slike ting bedres. Etter at Atle gjennom kronikker og intervjuer har påpekt dette hos navngitte underleverandører til Kaefer fant HR-ledelsen ut at Atle og klubbleder skulle fjernes fra offshoreprosjektene de jobbet på, og omplasseres til landanlegg med dårligere forutsetninger for å ivareta medlemmene. Bedriften begrunner dette likevel med å «gjøre det lettere å utføre tillitsvalgtarbeid». Etter å ha vært aktiv som tillitsvalgt på Mongstad har Rostad påpekt ulike kritikkverdige forhold, også knyttet til verneutstyr. Det har ikke falt i god jord. Bedriften synes nok det er plagsomt å ha en som titter de så nært i kortene, og gir beskjed om overtramp så resolutt som han gjør. Så mye at han blir beskyldt for å bryte bedriftens etiske retningslinjer i sin omtale av lønnstyveri i bemanningsbyråer. Så mye at han blir også beskyldt for å bryte retningslinjene for anskaffelse av vernesko, og så mye at han ved ett tilfelle beskyldes for å ikke ha gitt detaljert nok dokumentasjon på møter innkalt av forbundsavdeling. Det hele påstår HR-ledelsen er så alvorlig at de velger å gi en skriftlig advarsel. Vi i klubben mener at bedriften konstruerer advarsler for å kue og tie en brysom tillitsvalgt, og til å konstruere en oppsigelsessak på.

-Vi krever at bedriften trekker advarselen til Atle Forfang Rostad, og gir en unnskyldning til ham.

-Vi krever at HR-ledelsen slutter å blande seg i hvor de tillitsvalgte skal mobiliseres til arbeid som en del av straff.

-Vi krever at bedriften tar sitt påseansvar på alvor, avvikler ulovlig innleie og avslutter samarbeid med utleiere som driver lønnstyveri.


Atle Dahl-Kaefer Energy klubben    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Atle Dahl-Kaefer Energy klubben vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...