Legg ned Trandum og stopp tvangsreturene til krig og forfølgelse.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...