Etableringen av Asfaltverk på Steinrusten

Ved drift har vi som Naboer og flittige brukere av turstier opplevd høy støy og svært sjenerende lukt i forbindelse med drift av Asfaltverket, støyen oppleves over lange avstander gunnet topografien i området anlegget er etablert i. Enkelte naboer opplever støy innendørs ved drift og dette går ut over trivsel for beboere rundt både på Erdal og Lavik grunnet disse ulempene ved anlegget. Barnehage og skolene bruker områdene opp kolbensvarden og rundt Ingersvannet, det er også snakk om å etablere en ny storhall i området. 

Anlegget er per i dag etablert på et LNRF-område med nærhet til Pollelven som er historisk kjent som gyteplass for Sjø-ørret, det er også plassert midt i Hjortetråkket som går mellom Nord og Sør på øyen. Det er 80 sone på strekningen og med forventet betraktelig mer tungtransport vil dette muligens skape flere farlige situasjoner mellom gående/syklende, biler, lastebiler og muligens Hjort. 

Med en etablering midt på øyen medfører dette mer belastning på veiene rundt da de er avhenging av tilkjørt grus ol. med lastebiler fra steinknuseverk. Stort sett blir asfaltverk etablert i nærhet til sjø slik at leveranse av grus ol. skjer med skip. 

Vi ønsker med dette at dispansasjonen tidligere gitt av Askøy Kommune ikke blir videreført.

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Petter Sture kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook