«Et rungende JA til kunstgressbane på Gullhaug Idrettspark»

Gullhaug_KG3.jpgGullhaug Idrettslag ønsker å omgjøre eksisterende gressbane til en kunstgressbane med miljøvennlig innfyll. Vi har store deler av året underkapasitet på eget fotballanlegg, og dette medfører at mange av laga våre må reise til Hvitstein stadion utenom gressbanesesongen for å trene. Det er ikke nytt areal på Gullhaug som skal omgjøres til fotballbane. Friområdet motstanderne henviser til er allerede en fotballbane, og har vært brukt som fotballbane siden den offisielle åpningen i 1981.

Det har aldri vært viktigere å tilrettelegge for fysisk aktivitet, og for breddefotballen har kunstgressbaner blitt den nye normalen. Naturgressbaner har begrenset brukstid i Norge, og fotball er i ferd med å bli en helårsidrett. En overgang til en fullverdig 11ver kunstgressbane vil sikre at barn og ungdommer har nok spilleflate, og at anlegget er tilgjengelig for dem, uavhengig av årstid. Anleggsutvikling gir større mulighet for aktivitetsutvikling og rekruttering av enda flere barn og unge. Det sikrer i tillegg at lokalmiljøet har tilgang på areal for aktivitet, selv når vinteren kommer, enten man trener fotball, driver med fluekasting, frisbee eller Tai Chi.

Vår eksisterende gressbane mangler lys. Belysning er et viktig element for anlegg som skal brukes helårs, og mange baner ligger i tilslutning til skoler og boligområder. Siste generasjons LED belysning er derfor spredningsikre lamper, og et av tiltakene blir å montere avblendingsskjold for å hindre strølys mot omgivelsene. Strølysverdiene halveres med treningslys, og med grunnbelysning under vedlikehold, er mengden strølys 75% lavere. Totalt sett vil det på årlig basis være et fåtall timer anlegget belyses med kamplys. Erfaringen fra nye anlegg er derfor at lysforurensningsproblemet er minimalt.

Det pågår et tilsvarende opprop for å stanse prosjektet vårt. I en drømmesituasjon, hvor hverken areal eller økonomi var en knapp ressurs, skulle vi gjerne hatt både natur- og kunstgressbane. Men vi må velge, og vi velger det som er best for barna og ungdommene; et enda bedre aktivitetstilbud hele året på hjemmebane. En oppgradering av anlegget er et syvmilssteg for å sikre at barna på Gullhaug har et anlegg å utfolde seg på inn i fremtiden. Gullhaug er hjemmet vårt, og vi i Gullhaug Idrettslag ønsker med egne midler å være med på å utvikle nærområdet.

Vi trenger at dere står sammen med oss nå! Vi trenger en gjeng i ryggen som viser at flere har troa på levende lokalmiljøer, har troa på at aktivitetsanlegg fremdeles kan trekke ungene vekk fra skjermene, og har troa på at den lille Holmestrandsklubben i gult og svart kan skape litt hverdagsmagi for kommende Gullhauggenerasjoner.

Saken skal behandles i kommunestyret og hver eneste leverte underskrift vil gjøre en forskjell. Vis din støtte til prosjektet ved å signere oppropet nå!  

 

Med vennlig hilsen;

Styret og kunstgressgruppa i Gullhaug Idrettslag

Holmestrand

 

Foto: Svein Ivar Pedersen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Gullhaug Idrettslag fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...