Et budsjett for fremtiden- sammen for klimakutt i statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018 ble både IPCCs rapport og det Norske statsbudsjettet for 2019 publisert. Det er stor enighet i Norge at det er behov for å gjøre drastiske endringer, men det foreslåtte budsjettet viser liten tegn til hastverk. Klimapolitikken fortsetter omtrent som før. Regjeringen viderefører norsk olje- og gasspolitikk og åpner opp for bevillinger lengre nord enn tidligere, budsjettet for skogvern reduseres, det foreslås ingen avgiftsendringer som gjør det dyrere å forurense og det blir heller ikke billigere eller mer gunstig å velge kollektiv. Skal vi kunne nå klimamålene som vi har forpliktet oss til trenger vi et langt mer offensivt budsjett. Vi trenger flere restriksjoner som gjør det mindre gunstig å forurense og fler insentiver tilrettelegger for det grønne skiftet.

Drastiske tiltak er nødvendig nå. Vi trenger et modent statsbudsjett som setter klimaendringene og miljøbeskyttelse på dagsorden i dag og tilrettelegger for en fremtid vi ønsker å leve i.

Vi ønsker å oppfordre den norske regjeringen til å tilpasse budsjettet for å redusere klimagassutslippene og beskytte miljøet for fremtidens generasjoner. Samlet har vi en stemme som representerer mangfoldet i den norske befolkningen og vårt felles ønske om handling nå!


Protect Our Winters Norge    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Protect Our Winters Norge fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...