Et anstendig ordskifte og gode politiske debatter

Med ønske om å legge til rette for et anstendig ordskifte og å vise gode holdninger i kampen mot mobbing og krenkelser, signerer kommunestyrerepresentantene i Rauma kommunestyre et opprop, der vi i valgperioden forplikter oss slik:

Vi anerkjenner betydningen av at alle skal kunne delta i samfunnsdebatten, og vil gi ytringsfriheten og demokratiet gode vilkår.

Vi skal bidra til at de ulike debattarenaene er trygge og frie for sjikanering, trakassering, hatefulle ytringer og negative personkarakteristikker.

Vi er særlig bevisste på det ansvaret vi som politikere har som rollemodeller, og for å overholde vårt egne etiske reglement.

Uenighet om prioriteringer, verdier og løsninger kan være en del av politikkens natur, og uavhengig av politisk uenighet ønsker vi å møte og omtale hverandre respektfullt, og bidra til at debatter er saklige og ikke personorienterte.

Vi forplikter oss også til å ta til motmæle når vi opplever at andre sjikaneres og trakasseres.

Ved å signere oppropet håper vi på å medvirke til et godt og saklig debattklima, et godt og konstruktivt samarbeidsmiljø, og et godt omdømme som er tuftet på kommunens egne kjerneverdier; samarbeidsvillig, ekte og raus.rauma_kstyre.jpg

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Ordfører fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...