Flytt «Dronningsetra» bort fra Strålmyra! Signèr appellen vår til DNT.

Hjelp oss å verne om Strålmyra og fuglene der for framtida
Flytt «Dronningsetra» bort fra Strålmyra! Signèr appellen vår til DNT.

En appell til Den Norske Turistforening (DNT) om å besinne seg.
DNT-medlemmene Dag Olav Hessen og Arne Nævra støtter denne underskriftsaksjonen, og vi håper at du også vil hjelpe oss med å si fra! Signèr appellen om å flytte «Dronningsetra» bort fra Strålmyra.

strålmyra.jpg

Over Strålmyra ved Griningsdalen og Refjellet i Gudbrandsdalen kan du fortsatt få glimt av myrhauken, kanskje Norges vakreste rovfugl og en av de aller sjeldneste. Myrhauken er kritisk truet, og sky, men på Strålmyra har den fortsatt ett av sine få gjenværende leve- og hekkesteder. Her trives den fordi området har fått ligge i fred, med en perfekt mosaikk av naturtyper som gir myrhauken reirplasser, oppvekstområder og jaktmarker. Og fremfor alt: Strålmyra inngår i et inngrepsfritt og uforstyrret fjellområde med svært lite ferdsel. Vi befinner oss i et unikt stykke norsk villmark, ja det som fylkesmannen har kalt for «Opplands siste villmark».

Dette vil Den Norske Turistforening (DNT) endre med Dronningsetra.

DNT har fått tillatelse til å anlegge ei stor selvbetjeningshytte med 30 sengeplasser og tilhørende merka stinett midt i myrhaukens rike.myrhauk.jpgMyrhauken er ikke alene om å ha sitt fristed i Strålmyra. I dette området hekker minst ti andre rødlista fuglearter, herunder dobbeltbekkasinen som er en norsk ansvarsart, da den er utradert i mange land. 50% av den gjenværende bestanden av dobbeltbekkasin holder nå til i Norge, men den antas å være på svak retur. Hele tre av Opplands seks ansvarsarter for fugl har levestedene sine i Strålmyra. Trane, storlom og myrhauk vil være blant de mest utsatte fugleartene om DNT åpner dette naturområdet for sine fotturister.

dobbeltbekkasin.jpg

Tap av levesteder som Strålmyra er irreversible. Fuglene har ikke alternative steder å flykte til, for de ytterst få områdene som har tilsvarende livsviktige kvaliteter er opptatt. Inngrep og trafikk i Strålmyra slik DNT nå legger opp til er derfor ensbetydende med at sårbare fuglearter blir enda mer presset og truet.

Den Norske Turistforening har et valg og et ansvar. Når DNT har fått tillatelse til å bygge og til å styre trafikk inn i kjernen av et slikt naturområde, er det en sørgelig fortelling i seg selv. Det er et trist vitnesbyrd om hvor svekket lovverk og forvaltning har blitt de senere årene når det gjelder å ta vare på det mest dyrebare av naturarven vår. Men Den Norske Turistforening har et selvstendig ansvar som en profesjonell friluftsorganisasjon, og de kan fortsatt velge fritt:

Vil DNT flytte Dronningsetra bort fra Strålmyra, og slik følge sine egne uttalte verdier for naturvern, – eller velge å gå på tvers av disse i jakten på nytt terreng for sin virksomhet?

 

Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening har gjennom lang tid forsøkt å appellere til DNT og deres naturvernstrategi: «DNT skal legge til rette for et enkelt og naturvennlig friluftsliv». DNT kan være stolte av jobben som gjøres med å få folk ut i norsk natur, men vi har minnet dem om at av og til skal man snu eller gå utenom. Det må gjelde også for DNT: de må gå utenom de mest sårbare naturområdene, slik som Strålmyra! Dessverre har anstrengelsene våre for å få DNT til å skåne Strålmyra så langt falt på steingrunn.

Derfor trenger vi din hjelp til å forsterke budskapet og appellen vår overfor DNT.

Et DNT som gjør naturen fattigere, gjør oss alle fattigere. Hjelp oss å hindre det!

Hjelp oss å verne om Strålmyra og fuglene der – for framtida!


Oppropet er initiert av:

Naturvernforbundet Oppland og Norsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland -      med støtte fra lokallagene og sentrale ledd i organisasjonene.

strålvatnet.jpg


Nelly Karidatter Einstulen, Naturvernforbundet Oppland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Nelly Karidatter Einstulen, Naturvernforbundet Oppland fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...