Digitalt skolealternativ for ME-syke unge.

Statlig nasjonal skole for å oppfylle skoleretten der kommuner og fylkeskommuner svikter.

Mange unge med myalgisk encefalopati (ME) opplevde seg inkludert i fellesskapet når også resten av klassen fikk nettundervisning. Plutselig fantes tilbudet som har manglet for ME-syke unge tidligere. Faglig og sosialt fikk våre unge endelig et tilbud de kunne benytte. 

Nå er de igjen utestengt fra faglig og sosialt fellesskap. Mange unge med ME trenger omfattende tilpasninger som kommuner og fylkeskommuner i dag ikke dekker. I dag kjemper mange kampen hver for seg om å få tilstrekkelig tilrettelegging. Med en statlig heldigital 1-10 skole +vgs vil de unge dette passer for, etter en sakkyndig vurdering og eget ønske, få en plass i et faglig og sosialt fellesskap som er tilpasset dem. 

Kreative lærere vil ha muligheten til å utøve sitt fag på nye måter. Progresjon og form skreddersys, men det digitale fellesskapet kan romme alle. 

Skolen kan forvalte spisskompetanse på tilrettelegging, samtidig som de sørger for likeverdig tilbud til en elevgruppe som i dag ofte ikke får oppfylt sin rett til opplæring. 

Samarbeid med, veiledning av og tilbakeføring til hjemskolen er en selvfølge. 

ME-foreldrene kan og vil gjerne bistå i utformingen av digitalskolen som brukerrepresentanter. 

 

Skriv under om du er enig i at et slikt skolealternativ bør tilbys de som i dag ikke får rett til opplæring infridd. 


Tonje Lovang ME-foreldrene    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Tonje Lovang ME-foreldrene fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...