Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Endring av dato for juleball

Vi synes datoen for juleballet (16. desember) er upraktisk, og at det burde flyttes til lørdag 12. desember. Datoen som er satt, gjør at det blir vanskelig for en del elever å delta, siden mange drar hjem før den angitte hjemreisedatoen. Det er i tillegg upraktisk å ha ballet kvelden før hjemreise, med tanke på pakking og opprydding. 

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 26 26
30 dager 1 1

NEI til nedleggelse av Ytteren miljøbarnehage!

Ytteren miljøbarnehage foreslås nedlagt, med virkning fra 01.08.21. Dette for å unngå kostnader knyttet til drift og nødvendige oppgraderinger, og på tross av at det er den eneste kommunale barnehagen i Ytteren skolekrets.  En nedleggelse vil medføre at over 40 barn og 17 ansatte overføres til andre barnehager på tvers av bydeler.  Dette hindrer ikke bare opptak av 40 nye barn, men det vil også føre til lang reisevei og lengre dager for mange - og ikke minst gjøre det mer utfordrende for barna

Laget: 2020-11-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 279 278
30 dager 1 1

Stopp ødeleggelsene av Liaskogen

STOPP ØDELEGGELSENE AV LIASKOGEN Liaskogen er området rundt Nils Collett Vogts vei, nederst i Holmenkollåsen. Området er særpreget. Husene er fra 1960- og 1970-årene, og er plassert inn i terrenget med mye opprinnelig skog og vegetasjon intakt. Liaskogen er en viktig del av byens grønne ramme med rådyr, rev og rikt fugleliv i skogholtene mellom husene. Derfor har området har fått spesielt vern i egen reguleringsplan. NÅ ER DET LIKEVEL I FERD MED Å BLI ØDELAGT! Ifølge reguleringsplanen for områ

Laget: 2020-11-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 61 61
30 dager 1 1

Kampen for rett til utvidet barnetrygd når den ene forelderen får alvorlig demenssykdom og flytter på sykehjem

Folkehelseinstituttet estimerer at mellom 80.000 og 100.000 personer lever med demens i Norge i dag. Selv om den største andelen personer med demens er over 65 år, anslår man at over 4000 personer i Norge under 65 års alder har demenssykdom. Sykdommen rammer også personer som har barn under 18 år.  I Norge kan man som forelder søke om utvidet barnetrygd. Man kan søke om utvidet barnetrygd dersom:  du bor alene med barn og er separert, skilt eller gjenlevende ektefelle er ugift og ikke lever samm

Laget: 2020-11-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 27
30 dager 1 1

Nei til nok et statlig overgrep!

  Om du synes det er ok at Staten fortsetter å bruke skattepengene dine til å finansiere aksjeselskapet Utøya og AUFs utbygging av Utstranda-kaia, for å få ferdig det nasjonale minnesmerke/ «kirkegården» til 10-årsdagen, behøver du ikke å lese videre. Men om du vil vite hvordan pengene misbrukes, les fakta: 1. De pårørende etter massemordet 22. juli har allerede et vakkert minnesmerke ute på øya. Transport skjer med Utøyas egen ferge fra Utstranda og alle kan besøke den. Når det gjelder kommune

Laget: 2020-11-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 49 49
30 dager 1 1

sammen om en endring

Jeg mener at vi burde stenge skolene i Corona periodene! For eksempel er det på Sandefjord videregående skole (SVGS), Norges største videregående skole og andre skoler ca. 2000 elever og 300 ansatte.   elever på min skole og jeg vil ikke ta den sjansen på og smitte mine pårørende og familie, og på andre skoler så er det ca 300. Det er ikke alle skoler som er så store at man klarer å holde avstand! Uansett hvor flinke vi er med håndsprit og vasking av hender veit vi aldri når en av elevene har co

Laget: 2020-11-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6
30 dager 1 1

PORØS MELKESJOKOLADE FRA FREIA

Jeg er en offentlig snapper, som nylig spurte mitt publikum om det er noen andre som savner den fantastiske sjokoladen fra Freia "porøs"... Ikke bobler - men PORØS.   Dette skapte utrolig mye engasjement, så jeg tenkte: What the hell! Jeg lager en underskrifts kampanje, sånn at Freia selv kan se at det er mange som ønsker denne sjokoladen tilbake i butikkhyllene.   Signer dette oppropet! Støtt oss som trenger porøs melkesjokolade fra Freia I livet vårt.   Kos og koronavennlig-klem  

Laget: 2020-11-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 29 29
30 dager 1 1

Nei til nedbygging av eldreomsorgen i Hustadvika Kommune!

Vi krever folkeavstemning! Dette er en underskriftskampanje for dere som ønsker å beholde Farstad Omsorgssenter og eldreomsorgen i Hustadvika kommune som den er i dag. Vi er imot sentralisering av instutusjonsplasser. Signer! Dette haster! Det gjennomføres en omorganisering av eldreomsorgen i Hustadvika Kommune for å imøtekomme fremtidens økning i antall eldre. Vedtaket i Kommunestyre 19.11.20 går også ut på at den såkalte dekningsgraden reduseres fra 24 til 18/20 prosent.Det betyr at det blir f

Laget: 2020-11-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 290 289
30 dager 1 1

Sei nei til sentralisering og ei svekking av utdanningstilbodet i Årdal og i Indre Sogn!

Sei nei til sentralisering og ei svekking av utdanningstilbodet i Årdal og i Indre Sogn! Fylkesdirektøren i Vestland foreslår å kutte Industriteknologi og fjerne siste rest av Sal, service og reiseliv (SSR) i Årdal, sidan dei fjerna førsteklassen på den linja tidligare. Dette er del av eit løp for å spare 20 millionar kroner i utgifter til dei vidaregåande skulane i Vestland. Nedlegginga av Industriteknologi vil gi alvorelege konsekvenser for rekruttering til næringslivet i Årdal, med tanke på å

Laget: 2020-11-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 809 807
30 dager 1 1

Ver med å sei NEI til å legge ned Blomvåg skule i Øygarden kommune.

I Budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 for Øygarden kommune er det lagt fram følande forslag :" Basert på samla skulekapasitet og elevtalsutvikling på tvers av fleire skular i gamle Øygarden kommune, vert det vurdert som mogeleg å leggja ned ein skule frå skuleåret 2021/2022. Kommunestyret ber om at det vert lagt fram sak som vurderer nedlegging av Blomvåg skule. Prosessen må ta høgde for høring, medverknad og justering av krinsgrenser slik at elevane kan flyttast til Tjeldstø og Rong skule" D

Laget: 2020-11-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 528 528
30 dager 1 1