Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Steng grensene nå!

Del gjerne! Forslaget ser ikke ut til å bli tatt seriøst. Grensene forblir åpne.Slik det ser ut nå, planlegges det ingen nye tiltak for å begrense smitten over geografiske områder. Jeg er klar over at mange vil tenke at dette er radikal politikk, men konsekvensene i det øvrige samfunnet er for store nå. Jo mer tiltaksløse politikerne er nå, jo større blir belastningen på økonomien og infrastrukturen. Det er ikke snakk om langvarige tiltak, og det bør det heller ikke være. Samfunnet er allerede s

Laget: 2020-03-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 98 98
30 dager 1 1

Sykkel og gangvei i Eikelandsdalen, Vennesla

Etter brev om detaljregulering av Høyåsheia boligområde kommer det frem at sykkel og gangsti skal kun bli bygget til buss stoppet ved Utsikten. Det vil belaste veinettet med rundt 200 biler mer om dagen, på allerede smal, dårlig vei. Trafikkfarlig for fotgjengere og ikke minst barn. Vi er naboer som vil bli berørt av trafikken til det planlagte boligområdet. Det er viktig for oss og våre barn at dersom det skal etableres ett boligfelt av denne størrelsen, så må det etableres en gang og sykkelsti

Laget: 2020-03-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 102 102
30 dager 1 1

Nabo-opprop mot utbyggere og Sarpsborg Kommune

Hei Nabo, Kommunen vurderer å tillate bygging av denne boligen i Rolighetsveien 52 på tross av at hele området nord for Iseveien på Borgenhaugen inngår i en verneverdi-sone : «Bebyggelsesstrukturen i området består, i hovedsak, av en bolig per tomt. De aller fleste bolighusene er typehus som er valgt ut fra en boligkatalog, som arkitekt Arnstein Arneberg utarbeidet i 1945. I beskrivelsen for området står det at ingen tomter bør deles, og at eventuelle tilbygg skal gjøres med respekt for bygnin

Laget: 2020-03-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 44 44
30 dager 1 1

Bevar Høyenhall som vår nærskole

Høyenhall skole har fra skolestart 2020 ikke plass til alle skolestartere, og 11.mars fikk tre barn (to 5-åringer og en 6-åring) beskjed om at de blir flyttet til Brynseng skole. Dette er til stor fortvilelse for både barn og foreldre. Konsekvensen vil bli at barn som har vokst opp sammen, gått i barnehage og deltatt på fritidsaktiviteter sammen, nå blir splittet. -  Det å begynne på skole er skummelt nok for en 6-åring, men nå blir det i tillegg på en helt annen skole enn sønnen min har trodd o

Laget: 2020-03-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 567 557
30 dager 1 1

STENG KNARVIK VIDEREGÅENDE SKOLE NÅ!

Nå må fylkeskommunen ta ansvar for å stenge Knarvik videregående skole! Selv om WHO har erklært pandemi, trosser skolen dette! Vi er over 1000 elever på skolen, og behøver å føle oss trygge. Tiltakene skolen har opprettet vil ikke være nok til å stoppe spredning av viruset. Derfor trenger vi så mange underskrifter som mulig for at ledelsen skal begynne å ta ansvar. Vi trenger handling nå!

Laget: 2020-03-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 28
30 dager 1 1

Sett opp samiskspråklig informasjonsskilt merket "Nuortabealvuon'javri" ved Østensjøvannet i Oslo.

Det bør settes opp et samiskspråklig informasjonsskilt merket "Nuortabealvuon'javri" ved Østensjøvannet i Oslo. På samisk betyr navnet "Østensjøvannet". Oslo sies å være den kommunen som har flest samer i Norge. Det er derfor naturlig for kommunen å markere dette ved å sette opp et informativt navneskilt på samisk språk. I dette tilfellet på et populært fritidsområde i Oslo. Det eksisteter ingen offentlige skilt på samisk språk i Oslo i dag. Kommunen har nå anledning å markere seg som en foregan

Laget: 2020-03-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8
30 dager 1 1

Hentmeg buss til innlandet

Underskriftskampanje for de som ønsker et prøveprosjekt med Hentmeg buss i innlandet.  Hva er HentMeg? Det er et prøveprosjekt og en ny måte å tenke kollektivtrafikk på. Det er prøvd ut i flere fylker allerede hvor inspirasjonen kommer fra Sauda. Det er en dør til dør tjeneste hvor du bestiller transport i sanntid på nett eller telefon og går om bord i en minibuss til avtalt tid.  Datasystemet i bussen lager da automatisk den raskeste ruten utifra algoritmer. Det er dette som gjør denne tjenes

Laget: 2020-03-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 9 9
30 dager 1 1

Ny asfalt i Ulvedalen og Jaktveien på Kråkerøy

Er du også lei av å kjøre sikksakk og kanskje fått dekket ditt punktert når du kjører i Ulvedalen og Jaktveien? Kommunen kommer kun og lapper hullene, men nå mener jeg det er på tide at veiene nå får ny asfalt og ikke dette lappverket. Er du enig, så signer på dette oppropet👍

Laget: 2020-03-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 24 24
30 dager 1 1

Nei til splitting av lokalsamfunnet på Heksebergåsen

Lillestrøm kommune planlegger og vil i formannskapet 18. mars og kommunestyret 1. april vedta å flytte deler av elevmassen bosatt på Heksebergåsen fra Frogner Skole og Kultursenter til Vardåsen Skole og Nærmiljøsenter for barneskoletrinnet mens ungdomstrinnet vil bli flyttet til Tæruddalen skole i Tærudalen. Flytten vil gjelde de som er bosatt innenfor Heksebergsåsen Vel, mens de som er bosatt i Nedre Vardefjellet Vel og Vardefjellet Vel ikke blir berørt. Dette skal gjelde fra 2023. Bostatte på

Laget: 2020-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 362 359
30 dager 1 1

Mozell med smak av ananas og en annen eksotisk frukt

Facebookgruppa "Vi som vil at ananas og mozell" ønsker å stille et forslag til Ringnes AS om å  lage en ny smak av mozell. Denne ønsker vi at skal inneholde ananas og muligens en annen eksotisk frukt. Denne nye drikken kunne nok passa fint til varme sommermåneder. 

Laget: 2020-03-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 27
30 dager 1 1Facebook