Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Nei til flere lærlinger!

Jeg ønsker med denne kampanjen å understreke for ledelsen at vi som ansatte ikke er interessert i at det skal tas inn flere lærlinger ved WGH TOS. Dette fordi de planlegger lærlingene våre inn i produksjon, som direkte erstatning for fast ansatte som går permitert.    Ved å signere her vil du være med å si til ledelsen at du ikke kommer til å sørge for opplæring av nye lærlinger før de slutter å planlegge de nåværende inn i produksjon for å redde seg selv i rushene.  

Laget: 2020-05-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 16 16
Forrige måned 13 13

Vi som er imot fleire fiskeannlegg i Storfjorden

Vi er ute etter å samle underskrifter for å stoppe mer utbygging av fiskeoppdrettsanlegg som er planlagt i Storfjorden. Dette er noe som vil ødlegge fjorden og livet i fjorden i framtida. Utbygging av fleire fiskeoppdrettsanlegg i storfjorden vil vere ei rein forurensing, vi er på verdensarvliste og forurensinga berører verdensarvfjorden. Dei som har med fiske i fjorden å gjer, fisker villfisk som er full av pellets, dette er også medisinert pellets som vil gå i villfisken, det er reint avfall f

Laget: 2020-05-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 13 13
Forrige måned 13 13

Hvem er eieren av memeskontoen?

Vil du finne ut av mysteriet om hvem som har memes kontoen? Vær emd i demokratiet og skriv under!!! 

Laget: 2020-05-09

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 13 13
Forrige måned 13 13

Nei til nedleggelse av aktivitetshuset Gnisten på Lamberseter!

Aktivitetshuset Gnisten er en åpen kafè/samlingsted for innbyggere i bydelen vår som sosial angst og andre beslektede utfordringer. Gnisten har eksistert i sin nåværende form helt tilbake til 2008, altså i 12 år, og er nå godt etablert. Helt ut av det blå, er det nå tatt en hastebeslutning om å legge ned dette veletablerte og velfungerende stedet. Planen nå er å flytte hele konseptet ned på Marmorberget, hvor det som kjent er bare tunge psykiatriske pasienter. Brukerne av Gnisten vil ikke flytte

Laget: 2020-01-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 12 12
Forrige måned 12 12

Regjeringen må levere alle møte-referat ang. Nav skandalen til stortinget.

I forbindelse med NAV- skandalen har stortinget bedt 2 ganger om å få utlevert fra regjeringen alle møtereferat,  så langt uten suksess. Det må være ett synlig krav fra folket om at alle dokument i forbindelse med en så alvorlig sak må belyses. 

Laget: 2020-01-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 12 11
Forrige måned 12 11

Reduser SFO prisene for 2020/21 i Alver kommune

Signer oppropet idag, og vær med å påvirk våre politikere! SFO prisen i Alver kommune har blitt kraftig endret for skoleåret 2020/21, noe som medfører en kraftig økning i utgiftene for småbarnsfamilier som benytter seg av SFO. Prisene og vedtektene til SFO kan en lese mer om her; https://www.alver.kommune.no/innhald/skule-og-utdanning/skulefritidsordning-sfo/     For barn i x-Lindås vil kostnaden for å ha et barn på 10t plass i SFO hver uke øke med 61%, fra 1583,- kr til 2550,- kr pr.mnd For ba

Laget: 2020-04-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 210 210
Forrige måned 11 11

Permisjon

Skriv under viss du vil bli permittert når det er trussler om skoleskyting.

Laget: 2020-01-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11 11
Forrige måned 11 11

Stans fremmedkjøring på Risløkka

De smale gatene i veinettet på Risløkka er ikke dimensjonert for dagens trafikk. Innkjøringen fra Risløkkalleen ved biltilsynet (Østre Aker vei 50) benyttes av yrkestransport som ønsker en snarvei, og gir uønsket gjennomgangstrafikk og trafikkfarlige situasjoner for barn, skoleelever og andre beboere. For å sikre et trygt nærmiljø må veien reguleres slik at tungtransport, yrkestransport og annen fremmedkjøring forhindres, f.eks. ved skilt for innkjøring forbudt fra østsiden av t-bane-broen. 

Laget: 2020-03-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 38 38
Forrige måned 10 10

Behold Blue X Tana.

Behold Blue X Nattklubb i Tana. Blue X har blidd pålagt dørvakter fra autorisert vekterfirma. En kostnad møteplassen og utestedet ikke kan økonomisk leve med. Skriv under for beholde Blue X Nattklubb. Der må i det minste finnes kurs for de ansatte. Det kraftige økonomiske pålegg som er kommet står over hode ikke i proposisjon til utestedets omsetning. Dette er ingen storby, men et sted med lite og spredd befolkning.Det er ingen som er pålagt å bruke vekterfirma til ordensvakter... Det er mulighe

Laget: 2020-02-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 32 31
Forrige måned 10 10

Fjern MVA på mensprodukter

Hvorfor må vi betale 25% moms på mensprodukter? Hvorfor betaler vi mer moms på mensprodukter enn det vi gjør på for eksempel tyggegummi og drops? Det er en selvfølge både å betale skatt av lønna og moms på produkter og tjenester- dette kommer tross alt oss alle til gode. Men vi synes det er prinsipielt urettferdig at vi må betale moms på mensprodukter som om det var en luksusvare.  Vi er veldig heldige i Norge. De fleste i Norge har råd til å kjøpe mensprodukter hver måned (selv om mange av de

Laget: 2019-03-26

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 585 580
Forrige måned 10 10Facebook