Mest populære underskriftskampanjer i 2013 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar Nobelprosjektet ved Åmot Ungdomsskole

Nok en gang er det kommet et forslag fra rådmannen i Åmot kommune om å legge ned Åmot Ungdomsskoles Nobelprosjekt, til tross for motstand både fra politikere og lokalbefolkning. Ved tidligere forslag har det vært økonomiske hensyn som har stått i fokus, men denne gangen er det "med bakgrunn i sikkerhetsrisiko" som er hovedargumentet. Det er heller ikke utdypet hva denne "sikkerhetsrisikoen" kan være. Nobelprosjektet har satt hele Åmot på kartet, har vekket mang en journalistspire og samfunnsenga

Laget: 2013-11-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 155 153
2013 155 153

Nei til nedleggelse av Røn Skole

Rådmann i Veste Slidre kommune har foreslått å legge ned Røn Skole. De fleste politikerne er ikke enige, men Rådmannen gir seg ikke! FAU ved skolen har innlevert innsigelser i sakens anledning og følger saken! FAU arbeider aktivt for at skolen opprettholdes Nedleggelse av skolen vil få store konsekvenser i nærmiljøet Er du enig i dette? skriv under. Oppropet vil bli levert kommunen før Kommunestyret møte den 19. desember

Laget: 2013-12-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 155 154
2013 153 152

Opprop mot rasering av SSP FO

I disse dager begynner fylkenes forslag til skolebruksplaner å komme på bordet, og vi får nå henvendelser fra flere av de mest oppegående videregående skolene om at de trues med nedleggelse, nå senest Olsvikåsen VGS i Bergen! Hvis dette er trenden, er det ikke noe annet enn en rasering av SSP FO på landsbasis. Det er nå flere fylker - Finnmark og Telemark - som ikke har tilbudet i det hele tatt. Vi i Kunst og design i skolen tar derfor initiativ til et Opprop mot raseringen av studiespe

Laget: 2013-02-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 148 147
2013 148 147

Nei til nedleggelse av mjølkeproduksjon på Kjelle VGS!

Indre Akershus Blad kunne i dag (18.januar)  fortelle at mjølkeproduksjonen ved Kjelle Videregående skole på Bjørkelangen vil bli lagt ned i løpet av 2013. Det blir slutt på ku, og undervisningen skal vris mer over på anlegg og maskin. I dagens samfunn hvor det blir lenger og lenger mellom mjølkebruka, og gapet mellom landbruk og resten av samfunnet blir større og større, er det ekstra viktig å beholde de få som er igjen! Fjøset på Kjelle er en viktig læringsarena, og har rekrutert mange fremtid

Laget: 2013-01-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 148 148
2013 148 148

Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet i Samnanger

Me har ikkje tillit til det lokale barnevernet, og me krev at kommunestyre tek arbeidsgjevaransvaret sitt på alvor.Ei barnevernseining må mellom anna leggja vekt på følgjande: -Sett inn hjelpetiltak i HEIMEN om nødvendig-Kulturell ulikskap krev betre opplæring, ikkje straff-Bryt ikkje biologiske band-Skap ikkje frykt, men tryggleik både for born og foreldre-Borna sitt beste i sentrum-Gje foreldre hjelp, ikkje straff-Mor og far er best-Vis lovlydig og respektfullt framferd

Laget: 2013-02-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 132 125
2013 132 125

Endringer av Gravferdsloven

Jeg og min bror har nå vært gjennom ett helvete da det gjelder begravelse etter våres Mamma <3. Hun hadde ett ønske og ligge sammen med sin datter som døde i 1974. Mamma giftet seg på nytt med en ny mann i 2002, og han vil ikke oppfylle Mamma`s ønske og har heller gravlagt mamma i Oslo der hun ikke har noen familie eller nesten venner. Jeg og min bror mener at det bør være barna som skal kunne få bestemme hvor foreldrene sine skal få ligge og ikke ektemannen. Vi har sloss og kjempet siden Mam

Laget: 2013-09-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 129 127
2013 124 122

Vi vil beholde Børre Børresen som rektor ved Haukås skole

Dersom du vil vise din støtte til Børre Børresen vil vi gjerne ha din underskrift her! FAU ønsker å bruke underskriftskampanjen overfor kommunen i håp om at de snur i saken.

Laget: 2013-01-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 123 123
2013 123 123

Redd Holt 4H Læringstun - for ungene våre

Læringstunet er en besøksgård retta mot hele byens befolkning, med fokus på barn og unge. Det er en del av Inn på Tunet-ordninga. Her får besøkende møte og delta i stell av griser, høns, kaniner, sauer og lam. Skole- og barnehagebarn får gjennom skolehagen delta i produksjon av økologiske grønnsaker. Gjennom nærkontakt med dyr, planter og gårdsliv får en praktisk forståelse av hvor maten kommer fra og innsikt i sammenhengen mellom mennesker og natur. Holt 4H Læringstun er også et viktig alterna

Laget: 2013-12-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 326 322
2013 118 116

Underskriftskampanje Sorperoa

Sorperoa Vel har engasjert seg mot varslet steinuttak i Grindberget i Sorperoa. Steinuttaket vil bli på størrelse med 10 fotballbaner, og tidshorisonten på uttaket er mer enn 50 år. For mer informasjon søk på Grindberget Fjelluttak på internett. Dersom du er i mot steinuttaket kan du undertegne på dette oppropet.

Laget: 2013-12-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 313 312
2013 116 116

Støttesak: La Santiago få bli værende.

Santiago Arrieta-Sebastiani kom til Norge sommeren 2013, etter å ha blitt kjent med en norsk bibelskoleklasse som var på tur i Peru. Han var med på opplegget gjennom hele turen, der han blant annet var instruktør for elevene innen styrketrening.Han fikk tilbud om å komme til Norge, der det først var regnet som ferie. Han fant seg til rette, og har fått tilbud om jobb hos ett treningsstudio, grunnet hans utdannelse som personlig trener. Torsdag 3. Oktober kom beskjeden fra UDI om at han ikke fikk

Laget: 2013-10-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 117 115
2013 116 114Facebook