Mest populære underskriftskampanjer i forrige måned

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vis hensyn armbånd i Kristiansand dyrepark

Jeg har en gutt med barneautisme som elsker å være i Kristiansand dyrepark og se på Kaptein Sabeltann. Det som er nytt i år er at det er flere aktiviteter som vi som har barn med ekstra utfordringer IKKE kan bruke "vis hensyn" armbånd. Dette gjelder : Den sorte dame Grevinnen Trikken i Kardemommeby Hakkebakkeskog toget Kaptein Sabeltann teater Alle dyrepresentasjoner Kaptein Sabeltann båten Dette gjør det umulig for de fleste barn med utfordringer å besøke parken. Dette er virkelig diskriminerin

Laget: 2021-06-24 Statistikk

Nei til VEAS sine planer om lagring av avløpsslam og gjødselsfabrikk på Slitu

Vi på Slitu har ikke ønske om dette i vårt nærområde. At de garanterer at dette er luktfritt er det stor skepsis til. Det har ikke vært bygget en så stor fabrikk her i landet tidligere. Og vi har jo en vannkilde under monaryggen som kan forsyne hele Eidsberg med vann. Hva hvis den blir forurenset. Og hva skjer hvis fabrikken ligger der og det blir luktproblemer. Da er det nok for sent å protestere. Denne fabrikken var først planlagt i Ertevannveien i Rakkestad. Der gikk naboene sammen, brukte ad

Laget: 2021-06-18 Statistikk

JA! Vi søker overflytting til Helse Midt-Norge

  Vi ønsker oss bort fra Helse Nord, Helgelandsykehuset.Vi hadde faktisk troen på at Helgelandssykehuset 2025 var for ALLE pasientenes beste: ETT sykehus plassert på midten.  Fagmiljøet i HSYK anbefalte også ETT sykehus på Helgeland. Men nei, vi blir avspist med smuler med vedtaket som lager grunnlag for evig sykehuskrangel. Helgelandssykehuset og deres administrasjon er blitt til et vepsebol uten styring. Fylkestinget i Nordland vedtok også des. 2019 å følge innstillingen til fylkesrådet om to

Laget: 2021-06-18 Statistikk

Alkohol inn på narkotikalisten!!!

  I anledning høstens stortingsvalg blir oppropet holdt oppe i håp om å nå 3000 signaturer hvis hovedmål er å få våre politikere til å følge egne overordnede etater som FN og WHOs anbefalinger til sine medlemsland å avkriminalisere cannabis og samtidig fjernet fra narkotikalisten over sterke stoffer. Hos politikerne synes å råde uenigheter der partiene Venstre,  Høyre, Rødt. Mdg, SV uttaler synes for, men dessverre overkjøres av arrogante og besserwisserledere som AP, SP, Frp og KrF    I sin tro

Laget: 2021-06-16 Statistikk

Ny ladeavtale

For de som synes lade avtalen borettslaget har med Ohmia er alt for dyr, skriv under her slik at vi som borettslag kan få til en annen og bedre avtale for oss med elbil. Kanskje man kan få til en avtale hvor man betaler for den strømmen man bruker (sikkert med et lite tillegg). Er ikke riktig at man skal betale slik det er nå.

Laget: 2021-06-14 Statistikk

Bevar Actic Treningssenter på Nordtvet!

Denne kampanjen skal gi et tydelig tilrop til kommune og bydel om at det ikke er greit at de presser ut Actic Treningssenter fra lokalene på Nordtvet! Først og fremst reageres det på at kommunen gjør dette etter at senteret har vært nødt til å holde stengt i over et halvt år pga pandemien. Timingen er helt elendig, og kan vitne om mangel på både sympati og empati; timingen er faktisk tilnærmet katastrofal!   Actic Nordtvet er et svært veldrevet senter fra en meget seriøs aktør, og det tilbys svø

Laget: 2021-06-12 Statistikk

Nei til nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole

En av Norges beste ungdomsskoler vurderes nedlagt. 14. juni skal kommunestyret i Frogn behandle forslag om nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole. Dette vil gå ut over alle nåværende og fremtidige ungdomsskoleelever i Frognskolen. Konsekvensene vil være: Mindre valgfrihet, lite mulighet for å bytte skole. Elever som av ulike årsaker har behov for skolebytte, må velge den private ungdomsskolen i Frogn eller reise ut av kommunen. Vi frykter at mindre valgmulighet vil gå ut over sårbar

Laget: 2021-05-31 Statistikk

Stopp samtlige Korona tiltak!!!

Stopp samtlige korona tiltak!!! Ny evaluering og helhetlig bilde av situasjonen.  Full innsyn i regjeringens håndtering. Etterforskning av samtlige involverte instanser    Jeg er bare en ensom nordmann som har måttet sette livet mitt på vent. Dette for å etterforske en situasjon jeg mener regjeringen og statlige ansatte burde tatt seg av. Flere snevre evalueringer er riktignok gjort av FHI.   I rapporten fra FHI som ble sendt til departementet april 2020 og mars 2021har de beregnet høyt smittet

Laget: 2021-05-17 Statistikk

Si nei til monsteranlegg ved Alstein!

Bremnes Seashore har søkt om å få starte opp et åpent oppdrettsanlegg på størrelse med 10 fotballbaner i Håsteinsfjorden utenfor Randaberg. Det skal ligge helt opp til øya Alstein, som er en del av Jærstrendene landskapsvernområde. På denne øya er det registrert flere rødlista arter. Både kritisk trua, sterkt trua, sårbare og nært trua. Også svært sky fugler som toppskarv, vandrefalk og havørn bruker øya. Det er forventet hekking av rødlistede sjøfugler her og øya brukes av dem som base for nær

Laget: 2021-05-16 Statistikk

Shahla Rahimi

Jeg synes hjemme karantene holder ved reiser til utlandet. Nok er nko

Laget: 2021-05-12 Statistikk