Mest populære underskriftskampanjer de siste 7 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Digitalt opprop: Ofre for budsjettforlik- Si NEI til botidskrav!

Hvem blir ofret i budsjettforliket?   Uten offentlig debatt eller komitébehandling har nå regjeringspartiene og FrP vedtatt å skjerpe botidskravet fra 3 til 5 år for å få permanent oppholdstillatelse for flyktninger og personer som har opphold som familiegjenforent med en flyktning. MiRA-Senteret mener at det er uakseptabelt, og en trussel mot demokratiet, at så viktige regelendringer gjøres uten offentlig debatt. Innvandringspolitikken angår rettighetene til minoritetsbefolkningen, og det er en

Laget: 2020-12-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 308 306
7 dager 1 1

Utkasting av frivillige organisasjon (Et trossamfunnen) uten noe grundig.

    1. Trossamfunnet (NHKS)Norges Hindu Kultur Senter er et frivillig organisasjon hvor jeg har blitt utmeldt og fratatt mitt medlemskapet. 2. Jeg synes ikke at verken general forsamlingen eller styret har undersøkt nøye nok vedr. Saken. Ingen har blitt avhørt eller vedtatt på en rutinemessig måte. 3. Da jeg fikk innkalling til generalforsamlingen, hadde jeg allerede planlagt ferie og på forhånd hadde jeg informert til styret, likevel har styret behandlet min sak på generalforsamlingen uten mit

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6
7 dager 1 1

NEI til oppdeling av Heddal barneskole

Vi sier NEI til å dele opp Heddal barneskole i Oppvekstsenter med 1-4 klasse og barnehage på Rygi og 5-10 klasse på Sem.  Dette er en rasering av barneskolen!  Ansatte ved Heddal barneskole er sterkt i mot å dele opp skolen i 1-4 og 5-7 og sier: Siden sammenslåingen av de tre Heddalskolene høsten 2014, har vi jobbet for en felles profesjonell,faglig og kollegial kultur. Et stort arbeid har blitt lagt ned og ved en evt. splittelse av skolen raseres dette arbeidet. Som profesjon er vi opptatt av p

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 578 577
7 dager 1 1

#6ÅRERNOK - GI AMNESTI TIL FAMILIEN COLLIN ETTER 6 ÅR I KIRKEASYL

I 2009 flyktet Dilani, Merry Angela og Antonipillai Johnsen Collin fra Sri Lanka til Norge for å søke asyl. De har fått avslag på sin asylsøknad, og ingen av ankene deres har ført fram, til tross for nye opplysninger og rapporter som kan bekrefte at det er farlig – livsfarlig – for dem å returnere til Sri Lanka. Familien var nemlig tilknyttet tamiltigrene (LTTE) under borgerkrigen på Sri Lanka. Fram til 2009 var det en 30 år lang konflikt mellom regjeringshæren og tamiltigrene (LTTE). Familien g

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 2452 2383
7 dager 1 1

Alle arkitektorganisasjonene = ett forbund!

 Tiden er moden for å danne ett stort arkitektforbund for alle arkitekter, interiørarkitekter og landskapsarkitekter! Vi må skape en endring og samarbeide for å kjempe for arkitekturens rammer. Vi trenger en større tyngde og posisjon i samfunnsdebatten! Vi må finne en modell som samler oss med en sterk identitet både i organisasjonslivet og i prosjektsammenheng. En paraplyorganisasjon kan løse dette ved at alle organisasjonene beholdes innenfor paraplyen, men utad fremstår som ett fagforbund. De

Laget: 2020-12-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 69 68
7 dager 1 1

Loven må endres slik at barn sikres forsvarlig helsehjelp!

Dagens lovverk åpner for at hvem som helst kan starte sin egen alternative behandlingsklinikk der de gir barn både diagnoser og behandling. Det er opplagt at dette kun bør være forbeholdt autorisert helsepersonell. Barn skal ha et ubetinget krav på kunnskapsbasert helsehjelp!  Når helsehjelp gis av ikke-autorisert helsepersonell risikerer man blant annet at barn har sykdommer som ikke oppdages i tide. Nødvendig behandling blir i så fall forsinket, og sykdomsforløpet kan bli mer alvorlig. I till

Laget: 2020-12-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 14 14
7 dager 1 1

NEI til monstermaster i Etnefjellet!

Monstermaster i Etnefjellet? Me har visst sove i timen!     I alle fall ikkje fått med oss at Formannskapet i Etne kommune stiller seg positive til å forsøpla fjellheimen vår med monstermaster! Me kan ikkje berre la det skje! I 2020 kan slike ledningar leggast i sjø, tunnell eller i jordkabel. Det har nok sin pris, men det har og ein høg pris å leggje linja i noko av det finaste me har her i kommunen, fjellet vårt!   Det vert digitalt folkemøte på onsdag 9. desember 2020 kl. 18.00. Sjå heimesida

Laget: 2020-12-05

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1341 1334
7 dager 1 1

La Sølenstua camp og hytter bestå!

Statsskog vil ikke la Sølenstua camp og hytter kjøpe eiendommen de har leid gjennom 40 år. På toppen av dette avslaget øker Statsskog festeavgiften fra 20 000 til 70 000 kr, noe som gjør at familien som har bygget opp sitt livsverk gjennom 40 år, ikke lenger har økonomi til å drive videre. Signer oppropet og vær med på å vise Statsskog hvor mye Sølenstua betyr for mange! 

Laget: 2020-12-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1441 1388
7 dager 1 1

Kampen for rett til utvidet barnetrygd når den ene forelderen får alvorlig demenssykdom og flytter på sykehjem

Folkehelseinstituttet estimerer at mellom 80.000 og 100.000 personer lever med demens i Norge i dag. Selv om den største andelen personer med demens er over 65 år, anslår man at over 4000 personer i Norge under 65 års alder har demenssykdom. Sykdommen rammer også personer som har barn under 18 år.  I Norge kan man som forelder søke om utvidet barnetrygd. Man kan søke om utvidet barnetrygd dersom:  du bor alene med barn og er separert, skilt eller gjenlevende ektefelle er ugift og ikke lever samm

Laget: 2020-11-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 27
7 dager 1 1

sammen om en endring

Jeg mener at vi burde stenge skolene i Corona periodene! For eksempel er det på Sandefjord videregående skole (SVGS), Norges største videregående skole og andre skoler ca. 2000 elever og 300 ansatte.   elever på min skole og jeg vil ikke ta den sjansen på og smitte mine pårørende og familie, og på andre skoler så er det ca 300. Det er ikke alle skoler som er så store at man klarer å holde avstand! Uansett hvor flinke vi er med håndsprit og vasking av hender veit vi aldri når en av elevene har co

Laget: 2020-11-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6
7 dager 1 1