Mest populære underskriftskampanjer de siste 7 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2020) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Signer for GANGVEI I MAUSETVEGEN fra Øverkvern og mot Fossum Bru og trailbanen

SIGNER OPPROPET OM DU ER ENIG OG ØNSKER AT DET ETABLERES EN TRYGG OG GOD GANGVEG I MAUSETVEGEN!!  TRAFIKKSIKKERHETSPLANEN 2021-2024 FOR RINGSAKER KOMMUNE SKAL NÅ UT TIL HØRING I 30 DAGER! DETTE OPPROPET/ UNDERSKRIFTSKAMPANSJEN KAN DERFOR HA STOR BETYDNING FOR HVILKE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK KOMMUNEN SKAL PRIORITERE. UNDER ER OPPSTILLING MED FORSLAG TIL PRIORITERING AV GANGVEG I MAUSETVEGEN: Bakgrunn: Denne strekningen er skolevei for mange barn og unge som bor i Mausetvegen. Det finnes ingen alte

Laget: 2020-11-01

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 81 81
7 dager 1 1

LA HOLBERGSTUEN LEVE .....

Restauranten  Holbergstuen i Bergen skal legges ned, siste åpningsdag er nyttårsaften, grunnen er høy husleie fra huseier. DNB-Eiendom.... 😡. dette kan IKKE vi gjester finne oss i, så derfor gi din underskrift og vi forsøker i fellesskap å gjøre noe med det. DEL selvsagt kampanjen 👍

Laget: 2020-10-31

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 572 563
7 dager 1 1

Obsjonsavtaler

Obsjonsavtaler mellom utbyggere og eiere av byggefelt må ha en tidsfrist for at den skal være gyldig. Obsjonsavtalen vår ble forandret da utbygger tok tidsfristen bort. Forandring underveis før signering, gjorde tomteeierne "sløv". De trudde at alle obsjonsavtaler måtte ha en slutt tid selv om entreprenør tok den bort.  Da jeg skriftelig sa opp avtalen fordi ingenting skjedde, fikk jeg til svar at avtalen ikke går an å sei opp. I ett og et halvt år etter oppsigelsen, har entreprenør plaget meg m

Laget: 2020-10-31

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 5 5
7 dager 1 1

Beholde solheim barnehage

Kommunen har nå valgt å skulle legge ned Solheim allerede fra August 2021 uten å ha noen plan for barna våre. Å sier derfor at det er kapasitet på Dokka...  Dem begrunner dette med at det er for store kostnader på avvik for at kommunen kan betale det. Dette uten å benytte seg av leiekontrakter der det står at Solheim vel tar bekostningen og arbeidet av det aller meste av vedlikehold og utbedringer..  Pluss at vi i foreldregrupper sitter på litt penger som vi kan bistå med fra foreldrekassa. Men

Laget: 2020-10-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 135 135
7 dager 1 1

Viktigheten av rom til linjeforeningene

Som alle vet skal paviljong 4 rives. Tirsdag 03.11, skal TekNat-fakultetet og linjeforeningene møtes for å diskutere fremtiden til oppholdsstedene til linjeforeningene. Det er viktig å overbevise fakultetet om at behovet for et tilsvarende sted som pav 4 er stort. Da må vi vise til hvor mange studenter som bruker og er avhengig av tilbudet som finnes i dag. Hvis du er en av studentene som dette påvirker, signer sammen med oss innen mandag 02.11! Lik og del!

Laget: 2020-10-29

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 109 108
7 dager 1 1

Vi vil ha fartsdumper i øvre del av Selvbyggerveien!

En god del bilister kjører altfor fort i øvre del av Selvbyggerveien. Det kryr av små barn i området, og det er dårlig oversikt i gatebildet på grunn av gateparkering og høye hekker tett inntil veien. Derfor vil vi ha fartsdumper som sørger for at alle holder farten nede mellom Selvbyggerveien 1-8!

Laget: 2020-10-28

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 52 52
7 dager 1 1

Nå må vi få tilbake ungdomsgruppa til politiet i Sandefjord

Den senere tids hendelser i byen vår viser oss bare nødvendigheten av en ungdomsgruppe.  Vær med på og støtt opp under et tryggere samfunn for oss alle. Vi kan alle bidra på et vis, men politiet sitter med kompetansen som skal til.  Vis støtte med en underskrift!

Laget: 2020-10-25

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 28
7 dager 1 1

Stopp nedleggelse av VG2-Transport og Logistikk ved Thor Heyerdahl vgs i Larvik.

Fylkeskommunene vurderer å legge ned Transport og logistikk VG2 ved Thor Heyerdahl vgs i Larvik fra skoleåret 2021.  Larvik har mange logistikk- og transportbedrifter og en av de største containerhavnene i Norge, samt Telemark med bl.a. Herøya og området rundt med mange bedrifter som genererer gode læreplasser innenfor logistikk og transport  både Gods og Buss er det viktig at vi kjemper sammen for at vi ikke mister denne linjen ved Thor Heyerdahl videregående skole.  Når det gjelder forholdene

Laget: 2020-10-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 69 69
7 dager 1 1

La bygdene leve,bevar Brekken- og Glåmos oppvekstsenter!

For å vise ytterligere motstand mot kommuneadministrasjonens forslag om nedleggelse av oppvekstsentrene i Brekken og på Glåmos, signer dette! Vi ønsker levende bygder. Røros kommune blir fattigere uten bygdesamfunnene, ikke la dette skje! 

Laget: 2020-10-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1126 1106
7 dager 1 1

Barnehagene i Nye Drammen Kommune trenger pedagogiske ledere!

Barnehagene i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune står til å skulle gjøre endringer i sammensetningen av personale etter vi har blitt en del av Nye Drammen kommune – endringer som i verste fall kan ha konsekvenser for det tilbud vi har i barnehagene i dag. I dag tilbyr de kommunale barnehager i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune pedagogisk leder stilling med like vilkår for alle sine barnehagelærere; det vil si at de pedagogiske ledere har delt ansvar og lik lønn. Barnehagene i Dramme

Laget: 2020-10-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 422 422
7 dager 1 1Facebook