Mest populære underskriftskampanjer de siste 7 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Helse Førde må snu. La ambulansen i ytre Bremanger vere.

Lat oss vise helse Førde at dei tek feil og at vi sårt treng ambulansen i ytre Bremanger.  Ein båt frå Florø klarar ikkje og oppretthalde den responstida vi har i dag i all slags vær over frøysjøen. 

Laget: 2021-09-07 Statistikk

Nei til etablering av torskeoppdrett ved friområde på Sør-Senja!

Opprop! Senja kommune har fått søknad om etablering av torskeoppdrett i kystområdet utenfor Skatvik, som er et etablert og viktig rekreasjonsområde på Sør-Senja. Turområdet benyttes av lokalbefolkning og tilreisende turister fra hele verden, for rekreasjon, fiske, båtturer, bading, fjellturer, fred og ro! Et torskeoppdrett vil ha negativ på virkning på området mellom gamle Tranøy kommune sin etablerte kultursti til Vasulneset, fiskeplassen Stornesgrunnen, badeplassen i Rotvika, og tusenårssted

Laget: 2021-09-05 Statistikk

Ikke vaksiner barna i Norge før fattige land har fått sin andel vaksiner!

Jeg oppfordrer alle foreldre til foreløpig å nekte barna sine vaksine. Jeg oppfordrer Folkehelseinstituttet til å utsette vaksinering av barn og ungdom, og sende overskuddet av vaksiner dit det trengs mest.  Norske barn skal nå vaksineres. Barna bør ikke vaksineres før helsearbeidere som ivaretar Covid19 -pasienter og mennesker i høyrisiko-grupper har fått tilbud om vaksine. I hele verden. Norge bør nå sende vaksiner ut av landet, dit de trengs mest, i tråd med forespørselen fra WHO. Barn er den

Laget: 2021-09-04 Statistikk

Oljebrølet

Vi i Oljebrølet har som mål å vise våre politikere hvor viktig oljenæringen er. Vi mener det er både vanvittig og urealistisk å stenge oljekrana. Vi ønsker at Norge skal fortsette å utvinne olje i lang, lang tid fremover. Olje er et produkt vi nyter godt av hver eneste dag. Et produkt som sørger for bl.a. velferd, arbeidsplasser og økonomisk stabilitet. Det finnes pr i dag INGEN TING som erstatter olja. Vi må også huske på at olje er en internasjonal maktfaktor, og vi klarer ikke se hensikten me

Laget: 2021-08-31 Statistikk

Avlysning av eksamen 2022

Denne underskrifts kampanjen er for å avlyse vidergåendes eksamener i 2022. De to siste årene har det ikke vært holdt eksamen grunnet covid-19 situasjonen. I år blir det mest sannsynlig holdt eksamen fordi man tenker at situasjonen kan bli bedre nå som mange har fått vaksinen, men eksamen burde fortsatt bli avlyst fordi det er 2003-kullet som går sitt siste år i år og 2003-kullet har like mye om ikke mer grunnlag til å få eksamen avlyst enn det de to tidligere kullene har. 2003-kullet har faktis

Laget: 2021-08-26 Statistikk

Nei til flere fiskeoppdrett i Dyrøy!

ANGÅENDE HØRING OPPDRETTSANLEGG RUNDT DYRØYA Dyrøy kommune ønsker å dispensere fra kystsoneplanen for å kunne gi tillatelse til to nye oppdrettslokaliteter i Dyrøy, hhv utfor Dyrøygommen og Sandnes. Dette synes vi er en veldig dårlig idè utfra flere grunner. For det første vil folk miste respekten for politikere og planarbeid. Når man først har brukt tid og ressurser på et grundig planarbeid, burde man ha tiltro at dette fikk bestå ut planperioden. Noe annet er udemokratisk. Dernest synes vi at

Laget: 2021-08-21 Statistikk

Gjøvik- mot atomvåpen

Norge har enda ikke sluttet seg til FNs atomvåpenforbud. Det må vi gjøre noe med. Derfor vil vi at Gjøvik skal bli med i ICAN Cities appeal. ICAN Cities Appel er at kommuner i Norge har vedtatt at de er imot atomvåpen. Ved å vedta dette i kommunestyre presser vi regjeringa til å SI NEI TIL ATOMVÅPEN.    Vi kommer til å vise underskriftene til Gjøviks kommunestyre og vise dem at vi må bli med!

Laget: 2021-08-20 Statistikk

REDD THORLEIF HAUGSVEI!

Redd Thorleif Haugsvei!   Plan-og bygningsetaten anbefaler at Thorleif Haugsvei videreføres i 12 meters bredde opp mot Ullveien. Bakgrunn Utbyggingen av Voksentoppen, byens høyestliggende skogsområde, har gitt store naturtap, irreversible inngrep i gammel skogbunn og sår i byens ellers grønne åsprofil. Habitater fragmenteres og biologisk mangfold erstattes av monokultur, bilbaserte boligfelt og overdimensjonerte veianlegg. Bratt og krevende skogsterreng opp mot 500 m.o.h med 6 måneders hvit vin

Laget: 2021-08-20 Statistikk

Organisering av Sámi klinihkka.

Samisk spesialisthelsetjeneste for den samiske befolkningen vil bli behandlet som egen sak i Regioalt brukerutvalg for Helse Nord den 14.09.21 hvor styringsmodellen for Sámi klinihkka skal drøftes. Undertegnede er brukerrepresentant og vil legge  fram forslag om at Helse Nord i samarbeid med Helse og Omsorgsdepartementet snarest tar et initiativ til å få lagt klinikken som eget foretak direkte under Helse Nord med eget Styre og Budsjett. Det er ønskelig med en bekreftelse fra Utvalgets samiske r

Laget: 2021-08-16 Statistikk

Bevar busstilbudet mellom Nord-Odal og Eidsvoll

Innlandet fylkeskommune har nå kommet med forslag til kutt i samferdselsbudsjettet, i disse kutt forslagene ligger det blant annet ett forslag på å kutte rutetilbudet mellom Nord-Odal og Eidsvoll.  Ruten er hyppig brukt, og minibussene som i dag kjøres, er ofte ikke tilstrekkelig. Det har vært snakk om å sette inn normale busser på de fleste avganger. Nord-Odal kommune har selv vært store pådrivere av å få igang ruten, og ønsker tydelig en vidreuktvikling av tilbudet, så det også omfavner helgea

Laget: 2021-08-13 Statistikk