Mest populære underskriftskampanjer de siste 30 dagene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Ja til tog på Ålgårdbanen!

Vi ønsker at våre politikere snarest gjør grep for å gjenopprette togforbindelsen mellom Stavanger og Ålgård!Vi ønsker miljøvennlig, hurtig skinnegående trafikk med god kapasitet som kan avlaste veinettet og bidra til bedre bymiljø i Stavanger, Sandnes, Figgjo og Ålgård!Vi ønsker ikke at politikerne godkjenner bruk av banen til andre løsninger som bussvei, opparbeidet turvei og annet som kan lage hindringer for en hurtig gjenåpning for tog!

Laget: 2021-08-27 Statistikk

Avlysning av eksamen 2022

Denne underskrifts kampanjen er for å avlyse vidergåendes eksamener i 2022. De to siste årene har det ikke vært holdt eksamen grunnet covid-19 situasjonen. I år blir det mest sannsynlig holdt eksamen fordi man tenker at situasjonen kan bli bedre nå som mange har fått vaksinen, men eksamen burde fortsatt bli avlyst fordi det er 2003-kullet som går sitt siste år i år og 2003-kullet har like mye om ikke mer grunnlag til å få eksamen avlyst enn det de to tidligere kullene har. 2003-kullet har faktis

Laget: 2021-08-26 Statistikk

Innspill til høring om kommunedelplan Kabelvåg: Ivareta adkomst til natur i nærmiljøet.

Jeg har forsøkt å belyse en side ved boligutbygging i Kabelvåg med håp om at erfaring fra gjennomførte prosjekt tas inn i fremtidige utbygginger. Teksten vil bli sendt til kommunen som et høringsinnspill fra undertegnede den 27 august. Dersom flere deler mitt synspunkt er det litt tid til å så signer oppropet.  Viser til kommunedelplan for Kabelvåg i sak 20/468 Vågan kommune. De siste årene har kartet i kommunedelplan for Kabelvåg fått flere innslag av gule felt (bebyggelse nåværende), og propor

Laget: 2021-08-25 Statistikk

Gjøvik- mot atomvåpen

Norge har enda ikke sluttet seg til FNs atomvåpenforbud. Det må vi gjøre noe med. Derfor vil vi at Gjøvik skal bli med i ICAN Cities appeal. ICAN Cities Appel er at kommuner i Norge har vedtatt at de er imot atomvåpen. Ved å vedta dette i kommunestyre presser vi regjeringa til å SI NEI TIL ATOMVÅPEN.    Vi kommer til å vise underskriftene til Gjøviks kommunestyre og vise dem at vi må bli med!

Laget: 2021-08-20 Statistikk

Vi engelsklærere ønsker fritak fra eksamen i vg1 engelsk skoleåret 2021/2022 for minoritetsspråklige elever som mangler forkunnskaper i engelsk til å gi dem en bedre sjans å fullføre vgs.

Vi fire lektorer ønsker å komme med et konkret innspill til en midlertidig løsning for minoritetsspråklige elever som helt eller delvis mangler forkunnskaper i engelsk når de begynner på vgs. Hensikten med denne midlertidige løsningen er å forbedre elevenes muligheter til å fullføre videregående skole mens en ny, tilpasset læreplan i faget utarbeides. Dette forslaget kan bidra til oppfølgingsarbeidet med Fullføringsreformen.Vi har ingen tid å miste, og med den nye Fullføringsreformen synes vi de

Laget: 2021-08-20 Statistikk

Behold Clas Brede Bråthen

Behold Clas Brede Bråten. Få generalsekretær Ingvild Bretten Berg til å skrive under på ny kontrakt til Clas Brede

Laget: 2021-08-18 Statistikk

Organisering av Sámi klinihkka.

Samisk spesialisthelsetjeneste for den samiske befolkningen vil bli behandlet som egen sak i Regioalt brukerutvalg for Helse Nord den 14.09.21 hvor styringsmodellen for Sámi klinihkka skal drøftes. Undertegnede er brukerrepresentant og vil legge  fram forslag om at Helse Nord i samarbeid med Helse og Omsorgsdepartementet snarest tar et initiativ til å få lagt klinikken som eget foretak direkte under Helse Nord med eget Styre og Budsjett. Det er ønskelig med en bekreftelse fra Utvalgets samiske r

Laget: 2021-08-16 Statistikk

Nei til bytte av insulin i apotek!

Legemiddelverket vil åpne for bytte av insulin i apotekene. Det innebærer at du kan få tilbud om et annet, lignende (biotilsvarende) insulin i apoteket enn det legen din har gitt deg resept på. Les mer på diabetes.no  Diabetesforbundet er kritisk til insulinbytte i apotek. Vi frykter feildoseringer, som gir dårligere behandling av diabetes og i ytterste fall kan være livstruende. Leger har i dag mulighet til å reservere pasienter mot medisinbytte, men det er også grunn til å frykte at leger på

Laget: 2021-08-10 Statistikk

Revurder Lloyds marked

Jeg skriver under dette oppropet fordi jeg er i mot et høyhus på Lloyds-området i Hønefoss. Dette både på grunn av det estetiske, og fordi jeg ikke kan se at høyhuset har en varig og holdbar attraksjonsverdi for verken turister eller innbyggere. Jeg ser heller ikke at høyhuset er en attraksjon som vil være både til nytte og glede for alle generasjoner i Ringerike, eller at det finnes faktorer ved det, som har en langsiktig verdi, som vil trekke nye innbyggere og småbarnsfamilier til Ringerike. J

Laget: 2021-08-08 Statistikk

Nei til boligblokk ved friluftsområdet på Sutterøya!

I flere år har utbyggere som ikke bor her, jobbet for å få bygge ei svær boligblokk på Sutterøya. Nå har planforslaget blitt lagt ut på høring. Vi håper så mange som mulig vil skrive under her og bli med og si nei til boligblokk ved friluftsområdet på Sutterøya.  Ved det viktige friluftsområdet, som er inngangen til Molovika, foreslås det bygd ei boligblokk med 17 leiligheter, en enorm parkeringskjeller som må sprenges ut, og en makshøyde på 23 meter/fem etasjer. Blokka er planlagt i det som i

Laget: 2021-08-01 Statistikk