Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

UTSETT HØRINGSFRISTEN FOR NABOVARSLET PÅ NEDRE VIKHAMMER!

Dette kravet er lagt ut av Facebook-gruppen: Nei til blokker – BEVAR matjorda på Vikhammer https://www.facebook.com/groups/845208386392006 Flere hundre beboere på Vikhammer har fått tilsendt nabovarsel om utbyggingen på Nedre Vikhammer (også kalt Vikhammer Nedre).  Ifølge Direktoratet for byggkvalitets (DIKBs) veileder skal et nabovarsel inneholde: «Beskrivelse av hva du har tenkt å gjøre. Du må være så tydelig at naboer og gjenboere kan vurdere om de blir berørt av planene dine.» I det tilsendt

Laget: 2021-06-08

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 52 51
24 timer 1 1

Bevar mangfoldet av friluftsmuligheter på Brannfjell.

Hei. Dette er et direkte tilsvar på oppropet om "Bevar naturen på Brannfjell – Ekeberg frisbeebane må fjernes" Støtt gjerne oppropet vårt om dere ser fordelen ved å ha dette tilbudet i nærmiljøet. Løsningen ved det økende antall spillere er ikke å legge ned en av de mest brukte banene, men å anlegge nye baner. Og det jobbes det med. Ved signering så presiser gjerne mer enn Oslo på sted De av oss som har brukt denne frisbeebanen siden 80 tallet (meg selv fra '95), og er med på å utvikle den i ta

Laget: 2021-06-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 908 902
24 timer 1 1

Skogvegen 6

Hei Naboer. Imorgen kl 12 kommer Romerikes blad til Skogvegen 6. Dem kommer for å lage en reportasje vedr det forfallne huset ved skogvegen 6 samt huset litt lenger opp i feltspatvegen som og står og forfaller. Har derfor laget denne underskriftskampanjen for dem som ønsker at kommunen bør begynne å ta tak i saken ordentlig.  Fint om dere som er enige skriver dere på listen så fort som mulig innen kl 12 imorgen. Er dere flere i husholdet så skriv gjerne begge under.  For dem som ønsker er det og

Laget: 2021-06-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 28 28
24 timer 1 1

Frisbeebanen på Brannfjell må fjernes

Bevar naturen på Brannfjell – Ekeberg frisbeebane må fjernes Underskriftskampanje for at Byrådet i Oslo skal behandle saken.   Frisbeebanen på Ekeberg er i dag en 18 hulls bane med internasjonal standard. Den er en av Europas mest brukte. Store deler av banen ligger i skogen. Det store antall spillere forstyrrer dyreliv og raserer vegetasjon. Aktiviteten foregår fra morgen til kveld hele året, og naturen får aldri ro til å hente seg inn igjen. Andre brukergrupper fortrenges fordi det er farlig å

Laget: 2021-06-02

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 95 94
24 timer 1 1

Nei til nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole

En av Norges beste ungdomsskoler vurderes nedlagt. 14. juni skal kommunestyret i Frogn behandle forslag om nedleggelse av ungdomstrinnet på Dyrløkkeåsen skole. Dette vil gå ut over alle nåværende og fremtidige ungdomsskoleelever i Frognskolen. Konsekvensene vil være: Mindre valgfrihet, lite mulighet for å bytte skole. Elever som av ulike årsaker har behov for skolebytte, må velge den private ungdomsskolen i Frogn eller reise ut av kommunen. Vi frykter at mindre valgmulighet vil gå ut over sårbar

Laget: 2021-05-31

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 402 402
24 timer 1 1

Vi ønsker ikke blokker på toppen av Gangstad i Inderøy

Elgstien Panorama på Gangstad - 4 etasjer høyt med heishus over dette! 12 meter høyt på bakketoppen med himmelen som bakgrunn er ikke noe vi ønsker på Inderøy - bygg smart og inkluder nye bygninger i terrenget! Foto/illustrasjon Lyngstad arkitekter A/S. 3D illustrasjon som viser volum av planlagt bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse i området. Bildet er tydeligvis tatt i droneperspektiv og denne vinkelen illuderer et høydedrag bak punkthusene som ikke finnes i virkeligheten. Boligh

Laget: 2021-05-30

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 139 139
24 timer 1 1

La BPA-brukerne i Gran kommune beholde driftsmidlene!

Gran kommune ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i tillegg til rådmann, ønsker å begrense funksjonshemmedes muligheter til å bruke assistanse i hverdagen. Driftsmidler kan kun brukes for å dekke utgifter knyttet til vedtaket og det skal ikke lenger være mulig å ha med assistent på utenlandsreiser uten å søke kommunen først. Dette kommer i tillegg til at vi ikke kan få dekket merkostnadene som er forbundet med å ha med en assistent på ferie- og fritidsreiser. I praksis vil dette bety at familie

Laget: 2021-05-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 76 76
24 timer 1 1

Beholde helsestasjonstilbudet i Arna

Da har vi fått en uttalelse fra Helsestasjonen, det er sånn at det vil bli en KRAFTIG reduksjon i tilbudet. Alle andre tilbuder enn det for barn mellom 0-5år forsvinner. Det er påtide at vi står opp og sier at vi vil beholde alt og ikke la de overstyre. Arna trenger et fullverdig tilbud som alle andre bydeler. Dette vil dessverre medføre at vi her i Arna ikke lenger har det de kaller for gratis tilbud for barn og unge, da vi vil få lenger reisevei, vi må bruke lenger tid og det vil føre til fler

Laget: 2021-05-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 621 617
24 timer 1 1

Mot bygging av bru over Syltefjorden

Kommunestyret i Vanylven vedtok 10.mai å gå vidare i arbeidet med brukryssing over Syltefjorden.  Dette er eit destruktivt og øydeleggande prosjekt som vil gå hardt ut over livet i ein av våre mest fiskerike og levande fjordar. Det vil også øydelegge Thunemsfjøra -  Thunemssanden og Låtrafjøra med sitt rike liv, flora og fauna, sine naturlege fluder og fiskeplassar der forfedrane våre har livberga seg i generasjonar. Dei styrande i kommunen syner ei enorm respektløyse for både fortida - og ikkje

Laget: 2021-05-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 275 273
24 timer 1 1

Nei til regjeringens skjevfordeling av vaksinedoser!

- Vi ønsker lik rett til helsehjelp uansett hvor en bor i landet -Vi ønsker en rettferdig fordeling av vaksinedoser.  - Vi vil at personer i risikogruppene skal få tilbud om vaksine før friske, unge personer, uansett hvor en bor i landet.  Nå er grensa nådd! 

Laget: 2021-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 66 66
24 timer 1 1