Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Vi støttar kravet om folkerøysting om Sogn og Fjordane si framtid

Vi støttar kravet om folkerøysting om Sogn og Fjordane si framtid

Laget: 2021-08-18 Statistikk

Organisering av Sámi klinihkka.

Samisk spesialisthelsetjeneste for den samiske befolkningen vil bli behandlet som egen sak i Regioalt brukerutvalg for Helse Nord den 14.09.21 hvor styringsmodellen for Sámi klinihkka skal drøftes. Undertegnede er brukerrepresentant og vil legge  fram forslag om at Helse Nord i samarbeid med Helse og Omsorgsdepartementet snarest tar et initiativ til å få lagt klinikken som eget foretak direkte under Helse Nord med eget Styre og Budsjett. Det er ønskelig med en bekreftelse fra Utvalgets samiske r

Laget: 2021-08-16 Statistikk

Lag fotgjengerovergang over fylkesvei 128 i spydeberg NÅ!

Lag fotgjengerovergang over fylkesvei 128 i Spydeberg NÅ! Hjelp oss å få fotgjengerovergang over fylkesvei 128 i Spydeberg! Skriv under og del! Tusen takk for all støtte! For mer informasjon se under;Vi foreldre skal fremsnakke barnas skole. Barna skal være stolte av skolen sin. Det skal være en plass de føler seg sett og en plass de er trygge.Dessverre har vi veldig utfordrende forhold på Hovin skole i Spydeberg. Skolen mangler en sikker dropp-sone hvor elever trygt kan bli satt av, når man har

Laget: 2021-08-13 Statistikk

NEI til lysmaster rundt Veslefjorden, Geilo

Lysmaster vil ødelegge naturopplevelsen for titusener! Geilo Sti- og løypelag har planlagt 147 lysmaster, 4,7 meter høye med 25-30 meters avstand på turveien rundt Veslefjorden på Geilo. For HVEM og HVORFOR?Veslefjorden er et idyllisk naturområde. Det siste sentrumsnære av dette slag, som brukes av titusener turgåere hvert år.147 lysmaster vil vesentlig forringe naturopplevelsen for disse.Skumringsopplevelsen er viktig for mange, og vil ødelegges med lyssetting.Hvis du IKKE ønsker lysmaster så

Laget: 2021-08-12 Statistikk

Nei til bytte av insulin i apotek!

Legemiddelverket vil åpne for bytte av insulin i apotekene. Det innebærer at du kan få tilbud om et annet, lignende (biotilsvarende) insulin i apoteket enn det legen din har gitt deg resept på. Les mer på diabetes.no  Diabetesforbundet er kritisk til insulinbytte i apotek. Vi frykter feildoseringer, som gir dårligere behandling av diabetes og i ytterste fall kan være livstruende. Leger har i dag mulighet til å reservere pasienter mot medisinbytte, men det er også grunn til å frykte at leger på

Laget: 2021-08-10 Statistikk

STOPP RASERING AV TUROMRÅDENE VÅRE I TRONDRUDMARKA

Når du skriver under på dette, skriver du under på at du er enig i at den pågående utvidelsen av hytteutbyggingen i Backervegen i Trondrudmarka i Nesbyen kommune må stoppes. Konkret:    -  Forslag til endring av godkjent reguleringsplan må avvises.    -  Ingen nye hytter må tillates lengre mot syd enn godkjent plan    -  Ingen nye hytter må tillates lengre mot øst enn godkjent plan    -  Eksisterende strenge bestemmelser må beholdes    -  Kommunen må følge opp utbygger å påse at bestemmelsene ov

Laget: 2021-08-04 Statistikk

Ny vei på Arnøyene

Det er vell ingen hemmelighet at vi ikke har de beste veiene på Arnøyene. Ettersom sesongene har gjort sitt med varme, kulde og vann inntrengning har veiene blitt ødelagt. Det burde komme en lyspære når vi nå må ta omveier og sette oppskilt der det er som verst. Håper det er flere som ser seg enig i dette og vil at kommunen skal ordne opp. Trenger vell egentlig ikke å si mer, vi vet at veiene ikke holder mål. Håper dere sier dere enig.  Under ser man noen bilder av de ødelagte veiene.  Det burde

Laget: 2021-07-29 Statistikk

Utvidelse av Flaktveit Discgolf park.

Støtter du utvidelse av Flaktveit Discgolf Park?   Flaktveit Frisbeegolf Klubb og Flaktveit IK har søkt Bergen kommune om tillatelse til å utvide vår 18 hulls bane med 4 hull. Klubben har hatt en eksplosiv vekst av spillere de siste to årene, og har startet trening på junior og senior nivå. Vi ønsker å utvide tilbudet til befolkningen, redusere presset på eksisterende hull og tilrettelegge for ytterligere vekst i miljøet. Bergen Kommune har i første omgang valgt å avslå søknaden. Med tanke p

Laget: 2021-07-26 Statistikk

NEI TIL NY TRANSFORMATORSTASJON PÅ HØYDE VED STOKKAVANNET.

Følgende kan bli en realitet: ‘Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Statnett tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon på Stølaheia ved Stokkavannet. ‘’NVEs gir Statnett tillatelse til å bygge ny transformatorstasjon i Tingbøskogen. Et sentralnettanlegg for Statnett og et regionalnettanlegg for Lyse Elnett. Det gis også tillatelse til å utvide stasjonsområdet til å omfatte det tilliggende området. 'NVE gir samtidig tillatelse til å hugge ned det eksisterende skogsområde – den 600

Laget: 2021-07-19 Statistikk

Samme drikkevatn i Vikøy som i Norheimsund!

Eg er busett/har fritidsbustad i Vikøy / Aksnes og ynskjer at drikkevassforsyninga blir bytt ut, slik at tidlegare abonnentar frå Vikøy vassverk blir tilknytt samme drikkevatn som Norheimsund.  Det har over fleire år med jamne mellomrom vore problem med forureining av drikkevatnet i Vikøy. I finværsperiodar har det og relativt fort blitt vassmangel og ein har måtta spara på vatnet. Me ynskjer nok, reint og trygt vatn i springen. 

Laget: 2021-07-14 Statistikk