Mest populære underskriftskampanjer de siste 24 timene

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2021) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Burde ikke HEF få innskrenket rett i å benytte det offentlige rom for sine troløse, og trolige skadelige påvirkninger av barns leve- og trosvilkår.

Human-Etisk Forbund (HEF). Hvilke offentlige rom mener Oppropet at organisasjonen HEF burde gies innkrenkninger for gjeldende deres -troløse påvirkning på barns livs- og trosvilkår? Offentlige skoler - bygninger. Hvilken påvirkning denne troløshet kan ha på barns livs -og trosvilkår, kan forsåvidt være gjenkjenbart fra visse ateistiske stater (-blant andre det tidligere Albania). I særdeleshet er også den indirekte skade på barn dette følger -å ikke kjenne våre verdier og tro -som Bibelen, der d

Laget: 2021-09-23 Statistikk

Behold døgnbemanning ved Hagegata og Vaterland omsorgsboliger

Halden kommune ønsker å endre bemanninga ved disse omsorgsboligene fra døgnvakt til ambulerende tjenester. I følge kommunedirektøren og et flertall av partiene i kommunestyret, er dette "godt nok". Kommunen har glemt at alle beboerne har medisinske vedtak, som er avtalt mellom fastlege, spesialister og kommunen. Det er alt fra å få hjelp til å stå opp og legge seg, til dobesøk eller stell om de bruker bleie eller innlegg, til hjelp med å spise, og mer medisinske tjenester som utdeling av medisin

Laget: 2021-09-12 Statistikk

Gangfelt og 50 sone på Haugland og Nordre Haugland

Hallo alle saman, For dykk som ikkje veit kven eg er vil eg gje ein kort presentasjon av meg sjølv. Eg heiter Even Anders Haugland og er oppvaksen på Haugland og har no i sommar flytta til Ørnesvika på Nordre Haugland.  Dei siste år har både eg og andre bemerka at bebuarar som brukar bussen, då spesielt skuleborna, har ingen form for sikker kryssing av hovudvegen (fylkesveg 546) frå dei 2 busshaldeplassane på vegstrekket, dette gjeld då spesielt når dei kjem heim med skulebussen. Dette er noko e

Laget: 2021-09-10 Statistikk

Trygg skolevei på Engavågen

Alle barn fortjener en trygg skolevei!Barn, unge og innbyggere for øvrig på Engavågen skal kunne benytte nærområdet sitt trygt uansett når på døgnet. Med økt aktivitet og stor satsing på nærmiljøanleggene må vi finne en bedre løsning enn dagens hvor gangoverfeltet er plassert på en bakketopp. Hvor busser og biler krysser gangfeltet flere ganger på morgen og kveld. Det som skulle øke tryggheten har bidratt til en like, om ikke et mer uoversiktlig traffikkbilde.  Vi ønsker en undergang eller å få

Laget: 2021-08-31 Statistikk

Nei til parkeringsplass ved Coop, for ansatte ved Heradsbygda omsorgssenter

Politikerne i Ringerike kommune er i en prosess med å utrede parkeringsplass ved Coop Extra Heradsbygda, for ansatte ved Heradsbygda omsorgssenter. Dette kan potensielt berøre mange huseiere på nedsiden av Heradsbygda omsorgssenter.       I denne forbindelse skal det sees på en mulighet for å etablere gangvei til omsorgssenteret. Jostein Nybråten, enhetsleder i Ringerike kommune, har skissert at gangveien kan bli plassert i Tors vei, Ve terrasse og Odins vei, evt Vebakken. Se skisse og inns

Laget: 2021-08-30 Statistikk

NRK må pålegges å følge egne vedtekter:

I den siste tiden har det blitt veldig synlig for mange av oss hvordan NRK bidrar til å manipulere det norske valget. Vi utfordrer NRK-ledelsen til å ta en debatt med vår partileder Geir Ugland Jacobsen om hvordan NRK skjøtter sitt samfunnsansvar og disse paragrafene. Signer dette oppropet: Demokratene jobber nå hardt for å motvirke den ensidige propagandaen servert fra NRK. NRK: egne vedtekter og NRK-plakaten:  § 13 NRK skal ivareta ytringsfrihet og ytringsvilkår for borgerne. NRK skal være red

Laget: 2021-08-25 Statistikk

Nei til flere fiskeoppdrett i Dyrøy!

ANGÅENDE HØRING OPPDRETTSANLEGG RUNDT DYRØYA Dyrøy kommune ønsker å dispensere fra kystsoneplanen for å kunne gi tillatelse til to nye oppdrettslokaliteter i Dyrøy, hhv utfor Dyrøygommen og Sandnes. Dette synes vi er en veldig dårlig idè utfra flere grunner. For det første vil folk miste respekten for politikere og planarbeid. Når man først har brukt tid og ressurser på et grundig planarbeid, burde man ha tiltro at dette fikk bestå ut planperioden. Noe annet er udemokratisk. Dernest synes vi at

Laget: 2021-08-21 Statistikk

Vi engelsklærere ønsker fritak fra eksamen i vg1 engelsk skoleåret 2021/2022 for minoritetsspråklige elever som mangler forkunnskaper i engelsk til en mer tilpasset læreplan er på plass.

Vi fire lektorer ønsker å komme med et konkret innspill til en midlertidig løsning for minoritetsspråklige elever som helt eller delvis mangler forkunnskaper i engelsk når de begynner på vgs. Hensikten med denne midlertidige løsningen er å forbedre elevenes muligheter til å fullføre videregående skole mens en ny, tilpasset læreplan i faget utarbeides. Dette forslaget kan bidra til oppfølgingsarbeidet med Fullføringsreformen.Vi har ingen tid å miste, og med den nye Fullføringsreformen synes vi de

Laget: 2021-08-20 Statistikk

REDD THORLEIF HAUGSVEI!

Redd Thorleif Haugsvei!   Plan-og bygningsetaten anbefaler at Thorleif Haugsvei videreføres i 12 meters bredde opp mot Ullveien. Bakgrunn Utbyggingen av Voksentoppen, byens høyestliggende skogsområde, har gitt store naturtap, irreversible inngrep i gammel skogbunn og sår i byens ellers grønne åsprofil. Habitater fragmenteres og biologisk mangfold erstattes av monokultur, bilbaserte boligfelt og overdimensjonerte veianlegg. Bratt og krevende skogsterreng opp mot 500 m.o.h med 6 måneders hvit vin

Laget: 2021-08-20 Statistikk

Behold Clas Brede Bråthen

Behold Clas Brede Bråten. Få generalsekretær Ingvild Bretten Berg til å skrive under på ny kontrakt til Clas Brede

Laget: 2021-08-18 Statistikk