Mest populære underskriftskampanjer i 2013 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

Bevar vårtun for barna

Vårtun barnehage i Steinkjer er foreslått nedlagt. Dette er ytterst uheldig for barna som trenger et godt sted å være i nærhet til den levende naturen. Barnehagesektoren i Steinkjer angår kommunens framtid, og vi oppfordrer derfor politikerne til å styre utviklinga i en miljøvennlig retning til fordel for barna.  Politikerne er våre representanter, og vi ønsker derfor at  kommunens ledelse styrer i overensstemmelse med folkets, barnas og foreldrenes ønsker. Her er underskrifter  fra Steinkjers p

Laget: 2013-05-28 Statistikk

Ja til å la kommunene selv bestemme over snøscooter kjøring

Vi støtter regjeringens opplegg om å la kommunene selv bestemme om de vil ha løyper for scooter kjøring eller ikke Oppfordrer videre alle grunneiere til å nekte motoferdsel på sin eiendom dersom det ikke blir slik Oppfordrer alle som har tillatelse til nyttekjøring til IKKE å påta seg opppdrag for de organisasjonene som nå protesterer. DNT kan selv bære inn det de trenger på hyttene sine  

Laget: 2013-11-30 Statistikk

Fastleger skal kunne nekte abort

KrF, Høyre og FrP har gått sammen om å gjeninnføre fastlegers rett til å nekte å henvise pasienter som trenger abort, assistert befruktning eller hormonprevensjon. Å henvise pasienter er vanligvis en del av en fastleges jobb, men en fastlege bør kunne reservere seg mot å henvise til inngrep dersom det er i strid med hans/hennes religiøse eller moralske overbevisning. Fastleger skal ikke måtte føle seg tvunget til å være delaktig i fosterdrap.

Laget: 2013-10-04 Statistikk

GRISEKJØRING I 30 SONE PÅ FLATEBY.

Vi her på Flateby reagerer på at stadig flere IKKE klarer å overholde 30 km/t fartsgrensen. Det har vært dødsulykke i Ødegårdsveien tidligere og neste gang noen forulykker kandet være deg eller en av dine egne... Dette er en ulykke som bare venter på å skje hvis denne trenden forsetter! Vi samler nå underskrifter for å få kommunen til å iverksette fartshemmende tiltak. Er du opptatt av trafikksikkerheten i ditt nærmiljø, signer dette oppropet.VI HAR INGEN Å MISTE!   VIKTIG INFO:Etter signering v

Laget: 2012-10-22 Statistikk

Opprop for Bønnetårnet/Petition for The World Wide Prayer Tower!

  HVORFOR BYGGE BØNNETÅRNET/WHY BUILD THE NORWEGIAN AND THE WORLD WIDE PRAYER TOWER,    Jfr./Cf Matteus 12:29:  (Norsk/Norwegian):Ansnitt = (Enlish):Section Avsnitt 1:(No=Norwegian):"Eller kan noen gå inn i den sterkes hus og røve det han eier, uten først å ha bundet den sterke? Da kan du plyndre huset hans". Section 1:(En=English):"Or can anyone enter a strong man's house and plunder his goods, without first bind the strong man, then you can plunder his house." Avsnitt 2: (No=Norwegian/NorsK):

Laget: 2013-06-27 Statistikk

1MA klage

Klasse 1MA ønsker med dette å klage på gjennomføringen av faget MAFE1000. I starten av semesteret var klassen svært misfornøyd med måten faget ble lagt opp; pensumlitteraturen ble endret første forelesning etter å ha stått oppført i studieplanen i over en måned. Mange måtte med dette bruke penger på å kjøpe nytt pensum. Den første måneden hadde vi ikke noe timeplan, fremgangsplan eller pensum å forholde oss til. Frustrasjonen rundt dette fremkommer også av evalueringen som ble gjennomført

Laget: 2012-12-12 Statistikk

Ja til gratis lån av hjelm og brett på Fysak Allaktivitetshus

ved 300 underskrifter blir Bergen Byråd nødt til å ta opp denne beskjeden: Kjære Bergen Byråd, først av alt vil jeg takke for at dere tar imot min melding, og jeg håper dere vil gjøre noe med dette, vel jeg vil kalle det et litt alvorlig problem. Fysak allaktivitetshus er et sted som er bygget for alle, rike og fattige, uansett hvem du er, skal du få lov til å ha det gøyt der, det er hopperom, bordtennisrom, et lite ekstrarom og en av Norges største skateparker/haller ligger i Fysak og er veldig

Laget: 2012-11-27 Statistikk