Mest populære underskriftskampanjer i 2013 - Norway

All tid | 24 timer | 7 dager | 30 dager | Forrige måned | 12 måneder | Dette året (2022) | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011

STORTINGET MÅ TA KAMPFLYPROGRAMMET OPP TIL NY VURDERING

Norges Fredsråd har siden Stortingets behandling av langtidsplanen for Forsvaret jobbet aktivt mot det nye F-35 kampflyprogrammet. I første rekke har bakgrunnen for motstanden vært tuftet på blant annet faktumet at Joint Strike Fighter er et angrepsfly, spesielt velegnet til offensive operasjoner langt bak fiendens linjer og videre er tiltenkt en helt sentral rolle som eneste amerikanske fly som kan bære atomvåpen. Dette er Norges største offenlige investering noensinne. Siden et unisont Stortin

Laget: 2013-04-25 Statistikk

Opprop for Manifest Analyse

Forslag om økonomisk støtte til Manifest Analyse behandlet på LO Kongressen 2013, ble vedtatt oversendt LO sekretariatet for videre behandling. Dette opprop etterlyser fremdrift og resultat av denne behandling, da det fra LO sekretariatet er uttrykt ett ønske om mer debatt og fagligpolitisk aktivitet i fagbevegelsen, jf. vedtak om økonomisk støtte til opprettelsen av den nye tenketanken. Manifest Analyse er en sterk bidragsyter i slikt arbeid og lokalorganisasjoner som støtter dette opprop ber L

Laget: 2013-11-29 Statistikk

8.mai - Vi vil ha frigjøringsdagen tilbake

I anledning frigjøringsdagen den 8.mai arrangerer Norges Fredsråd en nasjonal kampanje for å ta frigjøringsdagen tilbake. Vi ønsker at 8. mai igjen skal være en dag for å hedre Norges frigjøring, fremfor fokus på norske veteraners innsats i nyere kriger. Den 8. mai skal ha fokus på fred og forsvar, fremfor militært angrep og intervensjon. Dagen bør ikke politiseres og skape sammenlikninger mellom vår nasjonale frigjøringskamp og vår deltakelse i angrepskriger i andre land. Norges Fredsråd er ikk

Laget: 2013-11-05 Statistikk

NEI TIL NEDLEGGELSE AV HOFMOEN SKOLE

Komiteen for oppvekst og utdanning i Aurskog Høland kommune, foreslår Hofmoen skole nedlagt fra skoleåret 2014-15. Rådmannen bifaller dette og avslutter forslaget med blant annet følgende konklusjon: ”Hofmoen skole legges ned fra sommeren 2014. Elevene på Hofmoen skole fortsetter sin skolegang ved Løken skole fra oppstart skoleåret 2014/2015.” FAU ved skolen har innlevert innsigelser i sakens anledning. Kommunens forslag og FAU`s innsigelser, er å finne på Facebook siden: Nei til nedleggelse av

Laget: 2013-11-19 Statistikk

Hundepark i Tønsberg

Vi vil ha hundepark i Tønsberg og jo fler underskrifter vi får jo større sannsynlighet er det for at kommunen hører på oss! Dette er et bra tiltak for lokalsamfunnet så skriv under og bli med på å forandre hundelivet i Tønsberg by!

Laget: 2013-11-04 Statistikk

Vi som vil at Pitbull skal bli lovlig i Norge igjen

  Vi som synes rasen amerikansk pitbull terrier ikke skal bli dømt og utestenges fra landet, og som ønsker at det skal bli lovlig å ha de i landet igjen.

Laget: 2013-05-06 Statistikk

Ikke steng av CC varehus drammen om natten

Det var ett en repportasje på DT.no http://dt.no/nyheter/vil-stenge-cc-tomta-for-ranere-om-natten-1.8113062 DE vil stenge av parkeringsplassen på CC i drammen om natten slik at dem slepper å ha "rånerene" der, da det har vært mye nabo klager. vi vil gjerne beholde plassen samtidig som vi vil sette regler for dem som vil benytte plassen så den ikke blir stengt. Det vil si ikke høy musikk etter kl 23, fornuftig kjøring, og ikke forsøpling eller hærverk.. vist vi klarer dette så kan det hende at vi

Laget: 2013-10-17 Statistikk

Inger Lise Bryhn Skjønberg er en god katte eier.

Vi mener at Inger Lise Bryhn Skjønberg er en meget god katte eier. Hun har blitt fratatt sine katter av Svenske myndigheter og dette er noe vi er sterkt uenig i. Vi som ser Inger Lise  daglig kan bekrefte at hun steller sine katter meget  godt, ja bedre en de fleste katte eiere.  Den besluttning som er tatt av Svenske myndigheter om at Inger Lisen ikke skal beholde alle sine katter er et overgrep ikke bare overfor Inger Lise men også for hennes katter som levde i et trygt og godt hjem. Vi vil at

Laget: 2013-11-11 Statistikk

STØTT MANIFEST ANALYSE!

Undertegnede medlemmer, Klubber og Avdelinger i Fellesforbundet noterer at LO vil opprette en ny Tankesmie og ønsker lykke til i det videre arbeidet. På LO-kongressen i mai 2013 ble forslag om at LO sentralt skal bidra økonomisk til Manifest Analyse vedtatt oversendt for videre behandling i LO-sekretariatet. Vi ønsker med dette at Fellesforbundets representant i LO-sekretariatet Arve Bakke setter fokus på sekretariatets oppfølging av saken. Manifest Analyse har gjennom økonomisk støtte fra over

Laget: 2013-11-26 Statistikk

Stans aggresjonen mot Syria

Vi som signerer dette oppropet sier nei til flere angrepskriger basert på løgner og hyklerisk "humanisme". Vi forlanger at Norge ikke på noen måte bidrar til folkerettsstridige angrep på Syria, uansett hvor mye press USA og Nato legger på en norsk regjering.Det egentlige målet for disse endeløse krigene er å rane ressurser og sikre Vestens oljeforsyninger. Omsorgen for menneskerettighetene er et falskt fikenblad som nå også blir brukt til å sette FN til side når USA og Nato finner det for godt.A

Laget: 2013-09-03 Statistikk