De nyeste oppropene

Nei til bytte av insulin i apotek!

Legemiddelverket vil åpne for bytte av insulin i apotekene. Det innebærer at du kan få tilbud om et annet, lignende (biotilsvarende) insulin i apoteket enn det legen din har gitt deg resept på. Les mer på diabetes.no  Diabetesforbundet er kritisk til insulinbytte i apotek. Vi frykter feildoseringer, som gir dårligere behandling av diabetes og i ytterste fall kan være livstruende. Leger har i dag mulighet til å reservere pasienter mot medisinbytte, men det er også grunn til å frykte at leger på

3523 Laget: 2021-08-10 Statistikk

NEI til nedleggelse av Valestrand barnehage!!!

Barnehagebruksplan 2021-2030 tilrår å legga ned Valestrand barnehage i 2023 og bygga ny barnehage på Hauge til å ta imot desse ungane. Det er høyring på dette ut august og vi trenger underskrifter og levere til politikere før denne tid. Dersom DU er i mot dette forslaget vennligst singner oppropet så politikerene tydelig får se hva innbyggere på Osterøy mener.   Vi mener Valestrand trenger en kommunal barnehage, om dere mener det samme signer dette oppropet. Om du ikke har barnehage barn nå, ten

316 Laget: 2021-08-09 Statistikk

Revurder Lloyds marked

Jeg skriver under dette oppropet fordi jeg er i mot et høyhus på Lloyds-området i Hønefoss. Dette både på grunn av det estetiske, og fordi jeg ikke kan se at høyhuset har en varig og holdbar attraksjonsverdi for verken turister eller innbyggere. Jeg ser heller ikke at høyhuset er en attraksjon som vil være både til nytte og glede for alle generasjoner i Ringerike, eller at det finnes faktorer ved det, som har en langsiktig verdi, som vil trekke nye innbyggere og småbarnsfamilier til Ringerike. J

533 Laget: 2021-08-08 Statistikk

Krev at norske myndigheter vurderer beskyttelse for tidligere lokalt ansatte i Afghanistan!

Vi kan ikke etterlate mennesker på slagmarken! Norge trekker seg for tiden ut av Afghanistan og ber alle norske borgere forlate landet grunnet den nye sikkerhetssituasjonen. Samtidig risikerer afghanere tidligere ansatt av det norske Forsvaret å bli henrettet av Taliban som straff for innsatsen deres, men norske myndigheter nekter å vurdere om de har rett på beskyttelse i Norge. Krev at disse får hastebehandlet søknadene sine på nytt! USA og Nato, inklusiv Norge, er på vei ut av Afghanistan og

58 Laget: 2021-08-08 Statistikk

STOPP RASERING AV TUROMRÅDENE VÅRE I TRONDRUDMARKA

Når du skriver under på dette, skriver du under på at du er enig i at den pågående utvidelsen av hytteutbyggingen i Backervegen i Trondrudmarka i Nesbyen kommune må stoppes. Konkret:    -  Forslag til endring av godkjent reguleringsplan må avvises.    -  Ingen nye hytter må tillates lengre mot syd enn godkjent plan    -  Ingen nye hytter må tillates lengre mot øst enn godkjent plan    -  Eksisterende strenge bestemmelser må beholdes    -  Kommunen må følge opp utbygger å påse at bestemmelsene ov

274 Laget: 2021-08-04 Statistikk

Nei til boligblokk ved friluftsområdet på Sutterøya!

I flere år har utbyggere som ikke bor her, jobbet for å få bygge ei svær boligblokk på Sutterøya. Nå har planforslaget blitt lagt ut på høring. Vi håper så mange som mulig vil skrive under her og bli med og si nei til boligblokk ved friluftsområdet på Sutterøya.  Ved det viktige friluftsområdet, som er inngangen til Molovika, foreslås det bygd ei boligblokk med 17 leiligheter, en enorm parkeringskjeller som må sprenges ut, og en makshøyde på 23 meter/fem etasjer. Blokka er planlagt i det som i

250 Laget: 2021-08-01 Statistikk

La barna få pappa tilbake - to år er nok!

Til Utlendingsnemnda (UNE) Etter 22 år i Norge ble Ahmad utvist for fem år og kastet ut av landet. Norske myndigheter mener hans fire døtre i Lofoten kan holde kontakt med pappa via Skype.   For et barn er fem år en evighet. Yngste datter var fire år da pappa ble sendt ut. I dag er hun fylt syv år. Vi krever at UNE setter ned innreiseforbudet fra fem til to år. I tråd med eget regelverk.   Utlendingsforskriftens §14.2 sier at utlendinger med barn i Norge som hovedregel skal utvises i to år ved

2777 Laget: 2021-07-31 Statistikk

Felles opprop mot høringsforslag til nye forskrifter i barnehage og skole i Longyearbyen

In English below.  ---------------------- Et nytt forslag fra Kunnskapsdepartementet om nye forskrifter om barnehagevirksomhet, grunnskoleopplæring og videregående opplæring i Longyearbyen er ute på høring med høringsfrist 15. august: Høyring Forslag til nye forskrifter om barnehageverksemd og og grunnskole og vidaregåande opplæring i Longyearbyen - regjeringen.no Forskriftene berører barn som har behov for spesialundervisning i grunnskolen og barnehagen. Hvis behovet for tilrettelegging er mer

271 Laget: 2021-07-29 Statistikk

Ny vei på Arnøyene

Det er vell ingen hemmelighet at vi ikke har de beste veiene på Arnøyene. Ettersom sesongene har gjort sitt med varme, kulde og vann inntrengning har veiene blitt ødelagt. Det burde komme en lyspære når vi nå må ta omveier og sette oppskilt der det er som verst. Håper det er flere som ser seg enig i dette og vil at kommunen skal ordne opp. Trenger vell egentlig ikke å si mer, vi vet at veiene ikke holder mål. Håper dere sier dere enig.  Under ser man noen bilder av de ødelagte veiene.  Det burde

104 Laget: 2021-07-29 Statistikk

Behold Essokiosken ved Buvasstølan

Nes kommune har fattet vedtak om riving av Essokiosken ved Buvasstølan. Denne flotte kiosken er et kjærkomment tilbud til alle små og store som oppholder seg i området på sommerstid. Vi ønsker at kommunen omgjør sitt vedtak, og at vi får beholde den historiske kiosken.

220 Laget: 2021-07-29 Statistikk