De nyeste oppropene

Mot bygging av bru over Syltefjorden

Kommunestyret i Vanylven vedtok 10.mai å gå vidare i arbeidet med brukryssing over Syltefjorden.  Dette er eit destruktivt og øydeleggande prosjekt som vil gå hardt ut over livet i ein av våre mest fiskerike og levande fjordar. Det vil også øydelegge Thunemsfjøra -  Thunemssanden og Låtrafjøra med sitt rike liv, flora og fauna, sine naturlege fluder og fiskeplassar der forfedrane våre har livberga seg i generasjonar. Dei styrande i kommunen syner ei enorm respektløyse for både fortida - og ikkje

Laget: 2021-05-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 279 277

Nei til regjeringens skjevfordeling av vaksinedoser!

- Vi ønsker lik rett til helsehjelp uansett hvor en bor i landet -Vi ønsker en rettferdig fordeling av vaksinedoser.  - Vi vil at personer i risikogruppene skal få tilbud om vaksine før friske, unge personer, uansett hvor en bor i landet.  Nå er grensa nådd! 

Laget: 2021-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 66 66

Me krev at kommunen offentleg beklagar den urett gjort mot lærarane!

Dette blir sendt til medlemmane i kontrollutvalet i Alver kommune som skal behandle saka 31.mai 2021. I etterkant av at det blei kjent at fleire lærarar vart gjort urett mot i Alver kommune er det mange som har latt seg engasjere. Både unge og gamle, elevar, gamle elevar, foreldre og besteforeldre, kollegaer og tidligare kollegaer. Mange har vore sjokkerte over handteringa kommunen har gjort i desse sakene, og i Facebook-gruppa som blei oppretta til støtte for den eine læraren er det i skrivande

Laget: 2021-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 272 272

Stopp kommunens plan med å regulere tomt ved Bjørgeveien for å bygge boliger til brukergruppe med særskilte behov!

Vær med å si din mening om kommunens planer om å bygge boliger for brukergruppe med særskilte behov i nærområdet vårt! Brukergruppen er beskrevet i saksdokumentene slik: «Personer som omfattes i denne målgruppen har til felles at de har en adferd som kan være skremmende og/eller til sjenanse for omgivelsene. De vurderes av tjenesteapparatet til ikke å kunne bo i samlokaliserte boliger, eller ha naboer rundt seg»Vi mener det ikke er forenelig å ha en slik brukergruppe tett på barnehage, barneskol

Laget: 2021-05-19

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 148 148

Nei til storskole og nedleggelse av Sand sentralskole!

FAU Sand sentralskole opplever at den foreløpige rapporten rundt "Fremtidas skole i Nord-Odal", langt på vei argumenterer for en storskole med 1.-10. skoletrinn i Mo, og en total rasering av dagens skolestruktur. Nedenfor finner du en rekke argumenter for vårt standpunkt som motstander av en slik storskole og ber om at barnas beste skal være det grunnleggende hensynet i denne saken. HastverkFørst av alt vil vi påpeke at fremdriftsplanen for avgjørelse av fremtidig skolestruktur, samt en mulig i

Laget: 2021-05-18

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 443 442

Stopp samtlige Korona tiltak!!!

Stopp samtlige korona tiltak!!! Ny evaluering og helhetlig bilde av situasjonen.  Full innsyn i regjeringens håndtering. Etterforskning av samtlige involverte instanser    Jeg er bare en ensom nordmann som har måttet sette livet mitt på vent. Dette for å etterforske en situasjon jeg mener regjeringen og statlige ansatte burde tatt seg av. Flere snevre evalueringer er riktignok gjort av FHI.   I rapporten fra FHI som ble sendt til departementet april 2020 og mars 2021har de beregnet høyt smittet

Laget: 2021-05-17

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 24 23

Si nei til monsteranlegg ved Alstein!

Bremnes Seashore har søkt om å få starte opp et åpent oppdrettsanlegg på størrelse med 10 fotballbaner i Håsteinsfjorden utenfor Randaberg. Det skal ligge helt opp til øya Alstein, som er en del av Jærstrendene landskapsvernområde. På denne øya er det registrert flere rødlista arter. Både kritisk trua, sterkt trua, sårbare og nært trua. Også svært sky fugler som toppskarv, vandrefalk og havørn bruker øya. Det er forventet hekking av rødlistede sjøfugler her og øya brukes av dem som base for nær

Laget: 2021-05-16

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 674 670

NEI TIL MATKØER I NORGE! Gi fattige verdighet nå!

NEI TIL MATKØER I ET AV VERDENS RIKESTE LAND   Som Norsk statsborger mener jeg at jeg har en plikt til å bruke ytringsfriheten når landet vårt i 2021 tillater flere kvartaler med MATKØER flere dager i uken!! Husker fra historietimene på skolen der vi leste om forholdene under 1. og 2. verdenskrig. Norge var et av Europas fattigste land og hadde rasjonering og matkøer.. Nå er Norge i en annen situasjon!  Når jeg leser om lange matkøer til fattighuset i Oslo, våren 2021 blir jeg kvalm. At et av ve

Laget: 2021-05-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 11 10

JA til Drøbak skole!

Frogn kommune går langt i å antyde at Drøbak skole kan legges ned når rådmannen nå foreslår å redusere antall barneskoler i Frogn. Forslaget skal til politisk behandling i kommunestyret 14.juni. Vi må stå imot, og sammen vise at Drøbak skole har livets rett!  Drøbak er først og fremst et fantastisk sted å bo, og skolen som bærer byens eget navn MÅ bestå. Barna i Drøbaks sentrumsnære områder har rett til en nærskole med kort skolevei og et trygt miljø!  Drøbak skole har en perfekt plassering for

Laget: 2021-05-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 544 543

Shahla Rahimi

Jeg synes hjemme karantene holder ved reiser til utlandet. Nok er nko

Laget: 2021-05-12

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 8 8