De nyeste oppropene

Kystsoneplan: Nei til oppdrettsanlegg i Forøybukt, Malangen

Kystsoneplanen for Balsfjord, Tromsø og Karlsøy kommune skal revideres for perioden 2022-2032. Kommunene foreslår store arealer til oppdrettsanlegg. Et av områdene er Forøybukt i Malangen. Oppdrettsnæringa foreslår torskeoppdrett eller andre marine arter (ikke laks). Hvis kommunestyret i Balsfjord kommune godkjenner lokaliteten, frasier de seg enhver fremtidig råderett over arealet.Grunneierne i bygda ønsker å stoppe planene før det er for sent. Høringsfristen er 18. februar 2022. En omfattende

722 Laget: 2022-02-07 Statistikk

Etablering av internasjonal videregående skole i Østfold - IB Diploma

Vi har søkt om å etablere en privat internasjonal videregående skole i Østfold. Den skal ligge sentralt i Sarpsborg slik at elever fra hele tidligere Østfold skal ha kortest mulig reisevei. Skolen skal følge de internasjonale læreplanene til International Baccalaureate (www.ibo.org) og ha tilsammen 100 elever. Skolen vil ha utenlandske ansatte med engelsk som morsmål, og tilby et faglig krevende program av høy kvalitet; "International Baccalaureate Diploma Programme". Skolen vil forberede eleve

420 Laget: 2022-02-07 Statistikk

JA til et tilfredsstillende lærings- og arbeidsmiljø på Bygdøy skole (1-7)

Elever og lærere på Bygdøy skole har rett til et tilfredsstillende lærings- og arbeidsmiljø! Skolen leier i dag av kommunen et skolebygg som ikke oppfyller kravene til et skolebygg. Det finnes ikke musikkrom eller naturfagsrom.  Gymsalen er liten og skolen må leie kapasitet i privat idrettshall 10 minutter fra skolen.   Lærernes arbeidsplasser er mindre enn den lovbestemte normen og fire klasserom trenger sårt oppussing.   Jeg krever at Utdanningsetaten i Oslo forplikter seg til å utrede og utbe

485 Laget: 2022-02-06 Statistikk

JA til sunnere hundeavl i REGISTRERTE FORMER.

Dyrebeskyttelsen har begått en stor feil ved å saksøke NKK, og enkelte oppdrettere og klubber. De har tidligere uttalt at de er imot raseavl, og med denne saken baner de vei for flere useriøse aktører.  Vi vil heller ha krav om obligatorisk  helsescreening og registrering av disse resultatene, og gjennom dette kunne bidra til friskere hunder både nasjonalt og internasjonalt.  Vi vil heller at Dyrebeskyttelsen støtter arbeidet som blir gjort enn å føre krig mot alle raseentusiaster.  Vi vil helle

1180 Laget: 2022-02-06 Statistikk

Godkjennelse for bygging av hundepark i Saltnes, Råde.

Målet er å få godkjennelse fra kommunen til å bygge en hundepark i Saltnes. Området vil kunne brukes for alle med og uten hund. Området vil være den gamle BMX banen i Saltnes. Hundeparken skal være inngjerdet slik at hundene kan løpe fritt. Regler blir de samme som for alle andre hundeparker.  Vi trenger din SIGNATUR og ADRESSE.  Skriv inn din adresse i kommentarfeltet. 

61 Laget: 2022-02-04 Statistikk

Redd Magneten Sport!

Ledelsen i Sport Norge ønsker å omprofilere Magneten Sport til en Sports outlet, noe vi har mer enn nok av allerede her på Ålgård. Signer og vis ledelsen i Sport Norge at Ålgård vil ha vår sportsbutikk som den er. Det er en del av sjela til Ålgård!

60 Laget: 2022-02-03 Statistikk

Nei til næringsområde i Åramsundet

Vi seier nei til planane om eit 250 mål stort næringsområde i Åramsundet. Næringsområdet vil kome i konflikt med friluftsinteresser, reiseliv, kulturminner, og naturvernsområde. Oppstart av næring på det planlagde området vil kreve store investeringar, og ved manglande interesse for etablering risikerer vi å ende opp med ei steinrøys som blir liggande ubrukt uoverskodeleg framtid. Vern Hovda står bak denne underskriftskampanjen. Vern Hovda er ein partipolitisk uavhengig organisasjon som jobbar f

107 Laget: 2022-02-03 Statistikk

Nei til ny næringspark på Vinterbro i Ås kommune!

I forslaget til ny kommuneplan i Ås kommune (Viken) er det foreslått å bygge næringspark i et svært verdifullt naturområde ved Nordbyåsen/Nøstvedtmarka på Vinterbro, navngitt Vinterbro Næringspark Øst. Arealet er på 559 daa, og det finnes store verdier knyttet til både natur og friluftsliv som vil bli betydelig redusert, selv ved en delvis nedbygging av området.  Vi ønsker å bevare dette svært verdifulle LNF (landbruk-, natur- og frilufts)-området slik det er, uten noen form for nedbygging! Skri

467 Laget: 2022-02-02 Statistikk

Mangel på informasjon ved KVS-Bygland

Denne klagen er skrevet på vegne av underskriftene vedlagt.   Vi har helt siden august hatt en skolehverdag med en total mangel på informasjon. Det er, og har vært en stor utfordring å alltid gå med denne store uvissheten om hva vi skal gjøre den kommende uken. Et eksempel er foreldredagen som var i november, der vi som kjent ikke fikk tilstrekkelig informasjon i god nok tid. Her ble vi lovet en forbedring, spesielt opp imot besøkshelgen i januar. Det er stor enighet blant elevene – heller ikke

15 Laget: 2022-02-01 Statistikk

Ingen storskole på dyrka mark!

Kommunedirektøren anbefaler at ny storskole på Vesterøya i Sandefjord bygges på "tomt Sør", på dyrka mark, til tross for innsigelser fra både Statsforvalteren i Vestfold og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Ifølge den forrige regjeringen er vern av matjorda en forutsetning for å nå FN’s Bærekraftmål. Den nye regjeringsplattformen tilsier ytterligere innskjerping av jordvernet. Barnets beste er å sikre areal for matproduksjon i framtiden. Kun tre prosent av Norges landareal er dyrka mark per i

431 Laget: 2022-01-31 Statistikk