De nyeste oppropene

Vi krever studentpris på buss- og togbilletter uansett studentens alder!

Slik det er i dag må studenter over 31 år betale full pris på tog og buss. Vi krever at studentpris må gjelde for alle studenter, uansett alder.

Laget: 2020-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 135 135

Beholde togstoppet på Vikeland og gjøre bedre muligheter for alle reisende

Hei jeg mener det er unødvendig bruk av midler til å endre på noe som har vært i alle år i Vennesla. At når togstoppet er så bra som det er og er ikke så mange år gammelt, da mener jeg siden sist opprusting av perrongen og parkering. Så nå skal de liksom bruke millioner av kroner for å få et helt nytt stopp, hvorfor bruke midlene unødvendig til dette en annet fornuftig. Som å få noen skur på perrongen hvor man kan stå under hvis dårlig vær, få elektriske busser som er mer samkjørte med tog tider

Laget: 2020-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 20 20

Musikk øvingsrom på Manglerud/ Høyenhall

Støtt kulturen og gi rom for musikken! Bli med på å få på plass et øvingsrom for artister, band og andre musikkinteresserte i alle aldere i vår bydel! Det er stort behov for et sted å møtes og for å øve som ikke forstyrer naboen i blokka eller rekkehuset vi bor i. Nå jobber vi for å få på plass et øvingsrom som kan benyttes av alle som spiller musikk og trenger et sted å øve, og som bor i bydel Østensjø. Øvingsrommet bør plasseres på Manglerud/ Høyenhall da det er et stort musikkmiljø i dette om

Laget: 2020-09-15

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 112 112

Levande lokal demokrati!

Som innbyggjar i nye Øygarden kommune saknar vi ein stor og open kommunikasjon med våre Folkevalgte rundt avgjerder i viktige politiske saker.  For å kunne krevje forslag ovenfor den Politiske leiinga, seier lovverket at vi treng 770 underskrifter av innbyggjarar. Er du samd med oss i punkta under? Ver vennleg og skriv namnet ditt på lista. 1. Sakna du møteforum for frie, gode og opne diskusjoner i saker som gjeld deg og bygda di? 2. Opplever du at eiendomsbesittere og entrepenører har for stor

Laget: 2020-09-14

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 36 36

Norway, RETURN Trude LOBBEN'S son now!

Mrs. Trude Lobben won the court case against the state of Norway in The International Court of Human Rights over one year ago from now on behalf of her son and her, yet still the Norwegian government has not returned her son as obligated to by both law and by judgement prejudiced in and by The International Court of Human Rights in Strasbourg.   Mrs. LOBBEN'S son was stolen from her by the Norwegian authorities at the age of only three weeks old and was then illegally adopted away in which has n

Laget: 2020-09-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 249 215

Støtte for Svein Olav Nordlien!

Min underskrift støtter Svein Olav Nordlien i hans kamp mot myndighetene. Jeg er meget godt kjent med det Nordlien står for, og håper denne underskriftskampanjen kan alvorliggjøre de forhold han påpeker og krever svar på! Det kan påpekes at alle offentlige myndigheter er pliktig til å besvare alle seriøse henvendelser uten ubegrunnet opphold!

Laget: 2020-09-13

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 14 14

Nei til mer innvandring

Det er mange av oss som føler at det er for mange innvandrere i Norge allerede, det er forsket på innvandringen og veldokumentere resultater (som regjeringen flere ganger har forsøkt å undergrave) viser at innvandring aldri noensinne vil bli bærekraftig. Nå er regjeringen igjen igang med å invitere flyktninger til Norge istedet for å legge til rette for hjelp i nærområdene. Gi gjerne din stemme her om du mener at nok er nok og at Norge ikke trenger flere innvandrere

Laget: 2020-09-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 17 17

"Far tvinges til å forlate barna sine - sendes ut av Norge etter 17 år som lovlig beboer"

Francis flyttet til Norge med eldstedatteren sin for 17 år siden. Siden da har han bodd her lovlig, stiftet familie og bidratt mye til samfunnet! Nå tvinges han til å reise tilbake til hjemlandet, fordi eldstedatteren har fylt 18 år. Han ble forlovet med norske Marita i 2019, og i mars 2020 kunne paret ønske lille Else velkommen til verden. Hjelp oss mot urettferdigheten!!'  

Laget: 2020-09-11

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 948 924

Fastlegekontorene i Trøgstad må bestå

1. Vil du at Trøgstad legekontor skal bestå slik som i dag, med to faste leger med fulle hjemler? Da må du signere her. 2. Vi ønsker trygghet og kontinuitet og vi ønsker å beholde legekontoret vårt.  3. Vi ønsker ikke at pasienter som bruker Søren Larsen i dag, må flytte til et nytt kontor. Vi mener at å flytte halvparten av pasientene og miste en lege ved kontoret vil føre til mindre fleksibiltet og et dårligere tilbud til pasientene. 4. Vi ønsker en stabil løsning ved begge legekontorene i Trø

Laget: 2020-09-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 436 436

La Saltnes barnehage bestå

Det er foreslått å legge ned Saltnes barnehage når antall barn i kommunen tilsier det. Utredningen av barnehagestrukturen anslår at dette vil skje i 2024/25. Kommunen kan velge andre alternativer for å spare penger.  Signer oppropet hvis du mener at sentalisering og effektivisering ikke skal komme før kvalitet.

Laget: 2020-09-10

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 128 126Facebook