De nyeste oppropene

Nei til utbygging av boliger i Liabråten, Deør skog

Dette er en underskriftskampanje for å stoppe planene om boligbygging på boligbygging i Deør skog, Liabråten.  - Det er registrert verdifulle arter og naturtyper syd og sydvest i planområdet: - Ved Liabråten er det to mindre gårdsdammer med salamander. - Langs Gamle Kirkeveien er det registrert en eldre allé med bjørk og edelløvtrær. - Nord for Skoglundveien/Syrinveien er det registrert en liten skogsdam mellom skog og bebyggelse, med liten- og stor salamander, samt buorm. (Nasjonalt og regional

437 Laget: 2022-06-03 Statistikk

Stopp oppsplitting av jernbanen

Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på å stanse oppsplitting og konkurranseutsetting av jernbanen. I regjeringserklæringen lovet de også en gjennomgang av organiseringen av jernbanen. En slik gjennomgang har vi ikke sett noe til. Allikevel ser vi nå at regjeringspartiene velger å splitte opp persontrafikken på Østlandet i to deler. De to delene er identiske med de tidligere anbudspakkene 4 og 5. Det som tidligere kaltes anbud kalles nå forhandling. Hensikten er likevel akkurat den sam

671 Laget: 2022-06-03 Statistikk

Ja til farstshumper til sentrum av Olderdalen.

Vi har ventet i mange år. Alt for mange. Nå står jeg på mitt å skal få igjennom det å få fartshumper til sentrum av Olderdalen. Vi har alle barn som ferdes over E6 i Olderdalen, å vi alle vet hvor høy hastighet enkelte har igjennom, selv om fartsgrensen er 50. Det er E6, å mange mange biler og tungtransport kjører igjennom bygda ila. en dag. Det er elever som må krysse E6 for å komme seg til skolen, barn og voksene må krysse for å komme seg på butikken, folkebiblioteket, å for å ta ferga, eller

82 Laget: 2022-06-01 Statistikk

Ja til skatepark på Årnes

Vi ønsker skatepark ved Årnes brygge. Siden 2012 har det vært planer om å lage skatepark på Årnes. Nes rullebrettklubb ble stiftet i 2014, og tok dermed over arbeidet for å lage ett skatertilbud til ungdom i bygda. I årenes løp har det vært mange møter med Nes komunne for å gjennomføre planen om å bygge en skatepark. Disse møtene har ikke ført til noe, enda. Nå håper vi at det snart kan stå en skatepark på Årnes. Fra før finnes det en rampe på Runni, denne ble finansiert gjennom sparebankstiftel

121 Laget: 2022-05-31 Statistikk

Nei til å legge ned gjenvinningsstasjonen på Eik

En gang i mnd så har vi hatt tilbudet om å få kaste søppel og farlig gods i bygda vår, nå er det tydeligvis slutt, dette må vi ikke finne oss i, skriv under og er vi heldige så kan de se at dette tilbudet er noe vi bør, må og trenger å ha. 

40 Laget: 2022-05-31 Statistikk

Heradsbygda Hundepark

Dette dokumentet er sendt til Ringerike kommunestyre, med ordfører. Vil du ha en hundepark i Heradsbygda, bak Coop Extra? Da håper jeg du leser dette dokumentet. Er du enig, så skynd deg å skriv under, så vil kommunestyret få underskrifter før kommunestyremøtet den 23. juni.    Heradsbygda tirsdag 31. mai 2022  Til kommunestyret i Ringerike kommune Her kommer et ønske og visjoner om å etablere Heradsbygda Hundepark  Hvem Heradsbygda Hundeparklag vil bli et lag med medlemmer fra Heradsbygda og om

126 Laget: 2022-05-31 Statistikk

Bevar Herredshuset på Sjøvegan!

Herredshuset på Sjøvegan er et landemerke for mange Salangsværinger og besøkende. Nå vil kommunen rive det ærverdige bygget og erstatte det med parkeringsplasser!  Bygget er tegnet av arkitekt Eilif Dahl fra Narvik og ble bygget i 1955-56. Det særegne bygget var svært moderne på sin tid, med mye bruk av glass og betong med farget mineralittpuss, og vakre detaljer som skifertak, fransk balkong, dører i teak, marmorfliser og terrazzogulv. Fylkeskommunen har ved flere anledninger anbefalt at bygge

140 Laget: 2022-05-31 Statistikk

Protest mot omdisponering av stort areal for industri på Sviland

Vi protesterer på omdisponering og planene om å etablere et svært stort område for kraftkrevende industri/ næring kategori 3 på Sviland. Vi ber om at dette grepet blir endret i forslag til kommuneplan for Sandnes 2023-2038.   Våre bekymringer Manglende medvirkning og opplysning av saken Planene om å omdisponere et areal på 1600 daa til industri vil ha stor betydning for innbyggerne i lokalsamfunnet på Sviland. Vi som er innbyggere, har en forventning om at vi gis god og balansert informasjon og

177 Laget: 2022-05-29 Statistikk

ALLTID EN WIENER FOR EN TIER

Denne underskriftskampanjen er rettet mot Circle K. Dere lovte "Alltid en wiener for en tier" og det tok ikke ti år engang før alltid ble til "Haha trodde du seriøst vi mente "for alltid" din peasant?" I historiebøkene kommer dette til å bli husket som et svik. I ordbøkene kommer ordet CIRCLEK til å stå synonymt med ordet "Quisling". MED MINDRE vi ser et wienerskifte. Det er helt sinnsykt av CK å fjerne dette. Selvsagt tjente ikke stasjonene så mye penger på selve wienersalget, men hva med bruse

15 Laget: 2022-05-28 Statistikk

Pensjonistene blir snytt for to milliarder – signer oppropet til Stortinget

Regjeringens «tilbud» i årets trygdeoppgjør snyter pensjonistene for to milliarder kroner vi rettmessig skulle hatt. Det er en etterbetaling for feilberegningen regjeringen Solberg gjorde i fjor som nåværende regjering nå mener det er helt OK å halvere. Det mener ikke vi! Signer oppropet og stå sammen med oss når trygdeoppgjøret kommer til Stortinget for sluttbehandling. Vi skal vise regjeringspartiene at vi ikke aksepterer deres forsøk på å spare penger ved å frarøve oss penger vi skulle hatt.

14181 Laget: 2022-05-27 Statistikk