De nyeste oppropene

Opprop mot nedleggelse av Magnor skole

Kommunepolitikerne vurderer å legge ned Magnor skole. Det ser ut til at de kun vurderer besparelser i kroner og øre, og legger ikke vekt på hva lokal skoletilknytning betyr for barn på Magnor, eller hva en nærskole har å si for de som bor her og attraktiviteten til stedet. Ved å signere dette oppropet, sier du ja til fortsatt skoledrift på Magnor! 

Laget: 2021-03-07

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 326 315

NEI TIL BOLIGBLOKKER VED KLEKKEN

Hjalmar Sørgård gjennom Grevik AS, varsler nå om detaljregulering av nytt boligfelt Borgerenga ved Klekken. Selger, Johan Bergsund, ønsket maks 50 boenheter, bestående av eneboliger og et par leilighetsbygg i terrasse, lik Nordberg Terrasse langs Ringkollveien.  Hjalmar Sørgård søker nå om 118 boenheter, hvor de fleste skal være i 5-6 blokker i opp til 6 etg ( ca 20 m ). Blokkene er tenkt plassert lengst øst i terrenget, på de høyeste områdene i feltet. Disse vil virke voldsomt ruvende. Rådmanne

Laget: 2021-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 105 105

Nei til utbygging i Blomsbukta!

JA til uberørte naturperler som er tilgjengelig for alle! NEI til blokkbebyggelse i strandsonen! TA vare på de grønne lungene som enda finnes, til stor glede og nytte for allmennheten! Støtt oss i kampen mot utbygging i Blomma! La Blomma leve, vi vil ikke være generasjonen som brukte opp alt!

Laget: 2021-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 574 571

Innspill til kommunedelplan Kabelvåg - Rækøya

Vågan kommune v/ Vågard Erdahl Nyaas   Innspill til midtveishøring om kommunedelplan Kabelvåg - Tiltak på Rækøya    Dette innspillet er sendt inn på vegne av en gruppe beboere i Kabelvåg. Innspillet gjelder forslaget om å omregulere friluftsområdet på Rækøya til masseuttak og næring/industri. Våre hovedbekymringer knytter seg til tiltakets konsekvenser for trafikksikkerheten i Kabelvåg sentrum og forringelsen av et av få gjenværende sjønære frilufts- og rekreasjonsområder i Kabelvåg.   Infrastru

Laget: 2021-03-06

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 145 143

Bodø / Glimt må IKKE fjerne /

Bodø / Glimt vurdere å endre på navnet noe som vil ødelegge mye av identitet og sjel.  Som  mangeårig suporter av Glimt vil en endring av navnet bli en enorm skuffelse for meg. For noen er det nok å regne som en bagatell men for di fleste Glimt fans vil det være feil å endre på dette.  Oppfordrer dem som er imot en endring om å signere denne underskriftskampanje.  På forhånd takk og heia Bodø / Glimt   

Laget: 2021-03-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 7 7

Nei til grisehold på Nedenes gård

Eier av Nedenes gård, som i dag driver Arendal Båt og Motor på eiendommen sin, planlegger grisefjøs der det de siste årene har vært ridehall. Dette innebærer opprettelse av et tilbygg, en gjødseltank og tre fôrsiloer. Da det noen år tilbake ble drevet med kyllingproduksjon på eiendommen, var lukten tidvis svært plagsom for nabolagene rundt. Erfaringer fra andre områder er at konvensjonell griseproduksjon avgir betydelig mer lukt over et mye større areal - året rundt. Det er nabolag i nærheten av

Laget: 2021-03-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 170 170

Nei til nedleggelse av Gulskogen Barnehage avd. Rødgata

Rådmannen i Drammen kommune har foreslått å legge ned 4 barnehager i Drammen kommune, hvorav en av dem er Gulskogen barnehage avdeling Rødgata. Det kan vi ikke godta! Beslutning skal tas allerede 10. mars, så dette haster! Kort oppsummert:  Bydelen vår er i vekst og trenger dagens kapasitet! Barnehagen ligger sentralt og gjør at foreldre kan bringe og hente miljøvennlig! De økonomiske innsparingene er minimale.  Noe overkapasitet er samfunnsøkonomisk hensiktsmessig (og det er ikke dokumentert at

Laget: 2021-03-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 356 356

Bevar Langløkka barnehage og Dovregubben!

  Langløkka barnehage har en unik beliggenhet i nærheten av skog og natur. Barnehagen har også en naturavdeling med plass til 26 barn. Beliggenheten og naturavdelingen er avgjørende momenter som gjør at foreldre fra hele Krokstadelva velger Langløkka til sine barn. De ansatte i Langløkka barnehage har høy kompetanse. Flere av de ansatte har jobbet i barnehagen siden den var ny på 1990-tallet. Den er en av de få barnehagene i gml Nedre Eiker som hang seg på Drammen og kunnskapssentret og sendte d

Laget: 2021-03-04

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 1093 1092

Redd reven som skal avlives på Bygdøy

Jeg viser til tidligere kontakt og sender denne e-posten som avtalt.   Beboere som bor på Bygdøy, har kontaktet meg i anledning opplysninger om at bymiljøetaten har bestemt å avlive en rev som holder til i skogen på Bygdøy. Det vises i den forbindelse til oppslag i Aftenposten og Avisa Oslo i går. Etter det som fremkommer i mediene er dere angivelig av den oppfatning at reven er aggressiv og syk samt at dere ikke ser noen annen løsning enn å avlive reven.   Mine klienter har et helt annet

Laget: 2021-03-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 733 681

Skolestruktur i Sandefjord - vi krever en helhetlig, demokratisk og tverrpolitisk prosess!

Administrasjonen og skolepolitikerne har ført oss bak lyset. Nedlegging av 8 nærskoler og bygging av 3 nye storskoler er ikke politisk vedtatt, det er ikke for sent å snu! Politikerne bør søke tverrpolitiske løsninger i den viktigste saken i vår kommune på generasjoner. Vi krever at politikerne ber rådmannen om å utarbeide en helhetlig sak som beskriver videreutvikling av dagens struktur og sammenligner denne med foreslåtte endringer i barnehage- og skolestruktur. Innbyggerne må få si sin mening

Laget: 2021-03-03

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 838 835