De nyeste oppropene

Fysikk eksamen på forkurs NTNU bør reflektere undervisningen!

På tross av lærernes beste forsøk har ikke årets undervisning hatt den samme effekten som før. Eksamenskommisjonen vet dette og burde tatt hensyn til det da de lagde årets eksamen. Derfor ber vi, studentene på forkurs, om at karrakterskalaen tilpasses omstendighetene.

Laget: 2021-05-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 207 207

Avlysning av eksamen for Mailand vg3

 Grenlandskommunene har avlyst eksamen og nå går både Oslo og Bergen inn for å avlyse eksamen. Guri melby sa i en medieuttalelse i dag at det kun er smittevernhensyn som er en gyldig begrunnelse for avlysning. Siden 17. Mai har det vært to utbrudd på skolen, begge i russekullet. Det er stor sannsynlighet for at din klasse settes i karantene, slik at du må utsette livet ditt med seks måneder. I følge ledelsen på skolen diskuteres allerede en eventuell avlysning, og vi som elever kan påvirke denne

Laget: 2021-05-24

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 84 84

La BPA-brukerne i Gran kommune beholde driftsmidlene!

Gran kommune ved Arbeiderpartiet og Senterpartiet, i tillegg til rådmann, ønsker å begrense funksjonshemmedes muligheter til å bruke assistanse i hverdagen. Driftsmidler kan kun brukes for å dekke utgifter knyttet til vedtaket og det skal ikke lenger være mulig å ha med assistent på utenlandsreiser uten å søke kommunen først. Dette kommer i tillegg til at vi ikke kan få dekket merkostnadene som er forbundet med å ha med en assistent på ferie- og fritidsreiser. I praksis vil dette bety at familie

Laget: 2021-05-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 76 76

Avlys muntlig eksamen

Nå har politikerne bestemt at eksamen avlyses for 10 klassinger og de med voksenopplæring i Grenland. Alle grunnene til denne beslutningen gjelder også oss på videregående. Hedda foss five argumenterer med at 10.trinn i flere kommuner har i hele mai opplevd en undervisning preget av ventekarantener, karantener og hjemmeskole. Dette har rammet tredjeklassinger like hardt. Derfor er det ingen grunn til at muntlig eksamen ikke skal avlyses også for tredjeklassinger. 

Laget: 2021-05-23

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 221 221

Støtt ortoptistenes kamp for medisinsk utdanning i ortoptikk

Norge mangler ortoptister. Ortoptister utreder og behandler kompliserte samsynsvansker som følge av manglende utvikling i barneårene eller nyoppstått skade i voksen alder. Norske pasienter får ikke den hjelpen de skal ha grunnet manglende ortoptikkutdanning i Norge. UiO ønsker å opprette en bachelor med påbygging til master i ortoptikk ved det medisinske fakultetet dersom finansiering kommer på plass. Det er mangelfull innsikt hos styrende myndigheter om hva ortoptister gjør.  Vi trenger hjelp f

Laget: 2021-05-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 294 213

Forbud mot utekatter i borettslag skal oppheves

Det er ille at naboer og styreledere skal bestemme hva den enkelte beboer som eier sin egen leilighet skal få ha utekatt eller ikke .  Katter skal få gå hvor de vil   En katt som holdes innesperra hele sitt liv blir frustrert  , lat og tykk og har en mye større sjanse for å utvikle sykdommer  . Det er heller ikke noe liv for en katt   Så hjelp til å få dette avskaffet da som nevnt naboer og styreledere skal IKKE bestemme dette ! !  Beklager til dere som har hjupet meg  , setter pris på det  men

Laget: 2021-05-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 6 6

Engelsk fotball er for billig

For å få best mulig kvalitet på fotballen som spilles i England må prisene på Sumo ytterligere opp. Tenk på barna som ikke får se bra nok kvalitet. 

Laget: 2021-05-22

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 27 27

Jeg krever uendret pris på Premier League!

TV2 har varslet at de øker prisen på Premier League-kanalen med kr 200,- neste sesong. Dette tilsvarer en økning på nesten 30 %.  Begrunnelsen er inkludering av Champions League og La Liga i pakken. Dette mener jeg er uakseptabelt.  Bare på de to siste årene har prisen for å se favorittlaget mitt i Premier League økt med over 80%.   Jeg krever at TV2 reverserer beslutningen om å lage et nytt produkt som fordyrer abonnementet mitt, og ber dem beholde dagens pris. Jeg ser meg ikke lenger råd ti

Laget: 2021-05-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 21253 21193

BEVAR KONTANTSTØTTA!

POLITIKARANE VIL IGJEN KUTTE UT KONTANTSTØTTA, DETTE MEINER NORGES KVINNE- OG FAMILIEFORBUND VERT Å TA IFRÅ FORELDRA EIN VALFRIDOM OG VI MÅ FÅ STOPPA DETTE!   Bevar kontantstøtta for å gje foreldra valfridom til det beste for barnet!   SKRIV UNDER DERSOM DU ER EINIG MED OSS! SAMAN VERT VI STERKE!         Bevar kontantstøtta!   Nok ein gang må vi ut og forsvare kontantstøtta. Formålet med kontantstøtta var å gje foreldra ein reel valfridom i omsorgsform for eigne barn. Det at politikarane ikkje e

Laget: 2021-05-21

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 4839 4827

Beholde helsestasjonstilbudet i Arna

Da har vi fått en uttalelse fra Helsestasjonen, det er sånn at det vil bli en KRAFTIG reduksjon i tilbudet. Alle andre tilbuder enn det for barn mellom 0-5år forsvinner. Det er påtide at vi står opp og sier at vi vil beholde alt og ikke la de overstyre. Arna trenger et fullverdig tilbud som alle andre bydeler. Dette vil dessverre medføre at vi her i Arna ikke lenger har det de kaller for gratis tilbud for barn og unge, da vi vil få lenger reisevei, vi må bruke lenger tid og det vil føre til fler

Laget: 2021-05-20

Tidsperiode Alle land Norway
All tid 625 621