De nyeste oppropene

Vi engelsklærere ønsker fritak fra eksamen i vg1 engelsk skoleåret 2021/2022 for minoritetsspråklige elever som mangler forkunnskaper i engelsk til en mer tilpasset læreplan er på plass.

Vi fire lektorer ønsker å komme med et konkret innspill til en midlertidig løsning for minoritetsspråklige elever som helt eller delvis mangler forkunnskaper i engelsk når de begynner på vgs. Hensikten med denne midlertidige løsningen er å forbedre elevenes muligheter til å fullføre videregående skole mens en ny, tilpasset læreplan i faget utarbeides. Dette forslaget kan bidra til oppfølgingsarbeidet med Fullføringsreformen.Vi har ingen tid å miste, og med den nye Fullføringsreformen synes vi de

216 Laget: 2021-08-20 Statistikk

REDD THORLEIF HAUGSVEI!

Redd Thorleif Haugsvei!   Plan-og bygningsetaten anbefaler at Thorleif Haugsvei videreføres i 12 meters bredde opp mot Ullveien. Bakgrunn Utbyggingen av Voksentoppen, byens høyestliggende skogsområde, har gitt store naturtap, irreversible inngrep i gammel skogbunn og sår i byens ellers grønne åsprofil. Habitater fragmenteres og biologisk mangfold erstattes av monokultur, bilbaserte boligfelt og overdimensjonerte veianlegg. Bratt og krevende skogsterreng opp mot 500 m.o.h med 6 måneders hvit vin

80 Laget: 2021-08-20 Statistikk

Behold Clas Brede Bråthen

Behold Clas Brede Bråten. Få generalsekretær Ingvild Bretten Berg til å skrive under på ny kontrakt til Clas Brede

1938 Laget: 2021-08-18 Statistikk

Vi støttar kravet om folkerøysting om Sogn og Fjordane si framtid

Vi støttar kravet om folkerøysting om Sogn og Fjordane si framtid

403 Laget: 2021-08-18 Statistikk

Stopp monstermotoveiene i Agder!

Vi kan stoppe monstermotorveiene til Nye Veier! Alternativet er tre-felts motorvei i eksisterende trasé. Det er bra nok, billigere og bedre for natur og klima! Disse prosjektene betyr: Store utslipp av klimagasser. Tap av natur, myr, skog, jordsmonn og friluftsområder. Milliarder i bompenger. støy i friluftsområder og hyttefelt Vanvittig sløsing med fellesskapets midler. Nedprioritering av fylkesveiene og vedlikehold til fordel for noen korte strekninger. Nedprioritering av trafikksikkerhetsti

60 Laget: 2021-08-16 Statistikk

Organisering av Sámi klinihkka.

Samisk spesialisthelsetjeneste for den samiske befolkningen vil bli behandlet som egen sak i Regioalt brukerutvalg for Helse Nord den 14.09.21 hvor styringsmodellen for Sámi klinihkka skal drøftes. Undertegnede er brukerrepresentant og vil legge  fram forslag om at Helse Nord i samarbeid med Helse og Omsorgsdepartementet snarest tar et initiativ til å få lagt klinikken som eget foretak direkte under Helse Nord med eget Styre og Budsjett. Det er ønskelig med en bekreftelse fra Utvalgets samiske r

5 Laget: 2021-08-16 Statistikk

Nei til massesmitte av barn og unge!

Regjeringen planlegger å gjenåpne landet helt i september, før barn og unge under 18 år får påbegynt vaksinasjon. Dette selv om det kan bety at de fleste som ikke er vaksinert etter hvert vil bli smittet. I andre land er det sett rask smittespredning av deltavarianten hos uvaksinerte og flere syke barn enn tidligere, spesielt hos de under 4 år og over 12 år.   MIS-C er en alvorlig immunreaksjon som oppstår 2-6 uker etter covid, og som studier har vist å ramme rundt 0,1% av de med påvist smitte.

430 Laget: 2021-08-13 Statistikk

Lag fotgjengerovergang over fylkesvei 128 i spydeberg NÅ!

Lag fotgjengerovergang over fylkesvei 128 i Spydeberg NÅ! Hjelp oss å få fotgjengerovergang over fylkesvei 128 i Spydeberg! Skriv under og del! Tusen takk for all støtte! For mer informasjon se under;Vi foreldre skal fremsnakke barnas skole. Barna skal være stolte av skolen sin. Det skal være en plass de føler seg sett og en plass de er trygge.Dessverre har vi veldig utfordrende forhold på Hovin skole i Spydeberg. Skolen mangler en sikker dropp-sone hvor elever trygt kan bli satt av, når man har

212 Laget: 2021-08-13 Statistikk

Bevar busstilbudet mellom Nord-Odal og Eidsvoll

Innlandet fylkeskommune har nå kommet med forslag til kutt i samferdselsbudsjettet, i disse kutt forslagene ligger det blant annet ett forslag på å kutte rutetilbudet mellom Nord-Odal og Eidsvoll.  Ruten er hyppig brukt, og minibussene som i dag kjøres, er ofte ikke tilstrekkelig. Det har vært snakk om å sette inn normale busser på de fleste avganger. Nord-Odal kommune har selv vært store pådrivere av å få igang ruten, og ønsker tydelig en vidreuktvikling av tilbudet, så det også omfavner helgea

669 Laget: 2021-08-13 Statistikk

NEI til lysmaster rundt Veslefjorden, Geilo

Lysmaster vil ødelegge naturopplevelsen for titusener! Geilo Sti- og løypelag har planlagt 147 lysmaster, 4,7 meter høye med 25-30 meters avstand på turveien rundt Veslefjorden på Geilo. For HVEM og HVORFOR?Veslefjorden er et idyllisk naturområde. Det siste sentrumsnære av dette slag, som brukes av titusener turgåere hvert år.147 lysmaster vil vesentlig forringe naturopplevelsen for disse.Skumringsopplevelsen er viktig for mange, og vil ødelegges med lyssetting.Hvis du IKKE ønsker lysmaster så

242 Laget: 2021-08-12 Statistikk