De nyeste oppropene

Amnesti til kjæledyr som kommer fra Ukraina til Norge.

Amnesti for kjæledyr som kommer fra Ukraina inn til Norge med eieren sine. Dette må også gjelde for dyr som ikke er vaksinert eller har pass. Polen har gitt amnesti, så Norge bør gjøre det samme.  Underskriftene vil brukes til å få fortgang på dette i forhold til norske myndigheter 

91 Laget: 2022-03-02 Statistikk

Norsk våpenhjelp til Ukraina nå!

Ukraina er inne i en skjebnetime. De kjemper en heltemodig forsvarskrig mot den russiske krigsmaskinen og har desperat behov for hjelp. Vi er dypt bekymret over situasjonen og krever at Norge støtter anmodningen fra Ukraina om å hjelpe landet med å forsvare seg. Nære allierte som Tyskland, Sverige, Danmark og Nederland har besluttet å bidra med våpen til Ukraina. Vi ber Norge bidra på samme måte som våre allierte. Ukrainas kamp for frihet, selvstendighet og demokrati er Europas kamp - det er Nor

1107 Laget: 2022-02-27 Statistikk

NAF må gå for KAF!

Norges Automobil-Forbund (NAF) sendte 4. februar et nyhetsbrev til alle sine medlemmer hvor et av oppslagene var at «Ap og Sp må innfri løftet om lavere avgifter på bensin og diesel». Billig fossilt drivstoff er ikke noe krav NAF bør stille eller støtte opp om. Global oppvarming er en eksistensiell trussel mot menneskehetens livsgrunnlag. At økte, flate avgifter rammer sosialt urettferdig er helt riktig, men svaret er ikke lave(re) priser. Når Thor Egil Braadland uttaler at «Milliardene sitter l

28 Laget: 2022-02-22 Statistikk

Vi folket. Håper folket kan dele og skrive under dette opprope.

https://www.facebook.com/groups/574549120320695                                                                                                      Folkekrav:   Undertegnede krever at Norge på alle måter skal være en fri, uavhengig, selvstendig og direkte folkestyrt nasjon hvor borgerne har eiendomsrett til landet og landets ressurser Vi krever å bli behandlet som frie mennesker som ikke kan frarøves det vi har trodd har vært vår eiendom og våre rettigheter som frie mennesker.  Alle samfunnssak

48 Laget: 2022-02-20 Statistikk

SAVE KJETIL

Underskrifts kampanje for å redde kjetil fra å bli kastet ut.

8 Laget: 2022-02-17 Statistikk

Til Kunnskapsdepartementet og Ola Borten Moe: Skjult midlertidighet i akademia er rovdrift på ansatte og kostbar sløsing med høy kompetanse!

Saken gjelder Midlertidige ansettelser i akademia skjules med kategorien “fast ekstern ansatt”. Skjult midlertidighet i akademia har alvorlige og kostbare samfunnsmessige og personlige konsekvenser som fører til tap av kunnskap og lav forskningskvalitet fordi nøkkelpersonell forsvinner. Vi ber regjeringen redusere reell midlertidighet i akademia.   Bakgrunn Graden av midlertidighet er høyere i akademia enn i andre sektorer. Som et ledd i arbeidet med å redusere midlertidighet ble kategorien “fa

340 Laget: 2022-02-17 Statistikk

Miljøminister Barth-Eide må avsettes på grunn av ulvesaken

Miljøminister Barth-Eide er den største trusselen mot Norges natur og dens artsmangfold. Vi befinner oss nå midt i en akutt naturkrise. Det blir stadig færre arter og færre antall individer av hver art. Norge er det eneste landet i hele verden med et maksimumsmål på kritisk truet og rødlistede arter. Ulver har levd i Norge i mange tusen år og de er like naturlige her som elg. Ulven er ikke en fremmed art i våre skoger.  Ulven er totalfredet i Norge og står som kritisk truet på den norske rødlis

2294 Laget: 2022-02-16 Statistikk

Gang og Sykkelvei Fridheim - Liland NÅ! E10 på Vestvågøy.

Hei Alle som benytter seg av veien, både til fots og på hjul!   Aksjonsgruppa for Gang og Sykkelvei Fridheim/Liland vil ha fortgang i ferdigstillelse av Gang og Sykkelveien mellom Fridheim og Liland langs E10! Dette er en strekning som er meget trafikkfarlig for "myke" trafikanter, da det er mye trafikk og tungtransport gjennom hele året. Vi vil ha ferdigstillet hele strekningen innen utgangen av 2024!  Området har mange barn og turlysne voksne, men grunnet mangel på gang og sykkelvei, får vi ik

303 Laget: 2022-02-15 Statistikk

Underskriftskampanje mot planlagte begrensinger i motorferdsel på Glomma, Mingevannet, Vestvannet og Isesjø.

Jeg vil med dette protestere mot de planlagte begrensingene i motorferdsel på Glomma, Mingevannet, Vestvannet og Isesjø som er publisert i Sarpsborg Kommune sitt høringsutkast med saksnummer 21/07483.   Jeg mener at det åpenbart ikke er utført tilstrekkelig forskning på forurensing og miljø i disse vassdragene og som underbygger at det i dag skal være behov for begrensinger i motorferdsel.   De planlagte restriksjonene vil rett og slett gi for store negative konsekvenser for både  brukere og gru

626 Laget: 2022-02-15 Statistikk

Ikke flytt Rosanes hundepark!

IKKE FLYTT ROSANES HUNDEPARK 26. januar fattet hovedutvalget for kommunalteknikk vedtak 005/22, der hundeparken på Rosanes ble planlagt flyttet fra nåværende plassering til sydsiden av den sentrale delen av friområdet. Dette har ført til mange og sterke reaksjoner, og derfor har vi i nabolaget og alle som bruker friområdet ønske om å fremme et opprop som vil bli presentert for politikerne i hovedutvalget for kommunalteknikk før neste møte den 02.03.2022 Hvorfor er vi mot flyttingen? Plassering D

528 Laget: 2022-02-11 Statistikk