De nyeste oppropene

Nei til muntlig eksamen 2021!

NEI til muntlig eksamen 2021! Det er bestemt at muntlig eksamen skal gjennomføres. Muntlig eksamen er det siste vi trenger å utsette allerede slitne elever og lærere for. Nå som elevene endelig har kommet tilbake til skolen, er det å få vist kompetanse gjennom vurderinger og terminprøver som preger skolehverdagen. Frist for standpunkt skal settes før muntlig eksamen. Vi er alle slitne og ønsker å bruke de fem siste ukene på å endelig være en klasse igjen. På grønt nivå har elevene 3-4 uker å for

226 Laget: 2021-05-12 Statistikk

La Fjord Motorpark bli en realitet!

Hei folkens. Nå er det på tide at politikerne i Karmøy kommune ser hvor viktig Fjord Motorpark er for alle støttespillerne. Hvor viktig dette er for ungdom og voksne som er spesielt interessert i alle form for kjøretøy. Og viktigheten med å få massevis av motorsport interesserte folk til arrangementer som kan bli arrangert på FMP sin arena. Dette må bli en realitet! Samle inn signaturer fra alle som støtter FMP bør skrive under og dele blandt venner, familie og bekjente gjennom alle forskjellige

567 Laget: 2021-05-11 Statistikk

Nei til karantenehotellordningen!

Kjære deg. Ved å underskrive denne kampanjen, er du med til å vise Stortinget at denne ordningen med karantenehotell ikke fungerer og ikke blir godtatt av den norske befolkning. Dette er en lite effektiv og dårlig måte å begrense nordmenn å komme inn i eget land på. Om det er fordi du bor eller studerer i utlandet, så har du rett til å komme hjem!Og om man skal i karantene så kan man ta den hjemme hos seg selv, hos familie eller på hytta såfremt vanlige karanteneregler kan opprettholdes. Det er

15801 Laget: 2021-05-11 Statistikk

Bevar Storhamar skole

BEVAR STORHAMAR SKOLE❤️Hamar kommune ser nå på mulighetene for en ny skolestruktur. Et resultat av det er at Storhamar skole er vurdert nedlagt i 2 av de 4 alternativene som har kommet frem. Med din signatur sier du deg enig i at Storhamar skole SKAL bevares og videreføres som en bærekraftig del av en ny skolestruktur.  Ved å legge ned Storhamar skole, legger man ikke bare ned en skole, man legger ned en viktig del av et godt etablert nærmiljø. Storhamar skole er en godt etablert skole i et roli

645 Laget: 2021-05-07 Statistikk

REINt på TIDe! Vi som står bak denne oppfordringa til stat og kommuner - og andre aktører - ber i samla flokk om at reinen i fjellet - og det andre viltet som lever der - nå må få mer oppmerksomhet,

  REINt på TIDe! Vi som står bak denne oppfordringa til stat og kommuner - og andre aktører - ber i samla flokk om at reinen i fjellet - og det andre viltet som lever der - nå må få mer oppmerksomhet, deres leveområder må sikres. Vi må snu trenden med mer og mer press mot fjella - nå!

38 Laget: 2021-05-07 Statistikk

Tung alkohol må inn på narkotikalisten!

Vi mange som sliter med alkohol av ulike grunner og som nå gjerne vil se sterkere alkohol inn på narkotikalisten snaret. Tenk hva alkohol forholder samfunnet og seg selv for skade? Men fra cannabusbrukeren oppstår svært sjelden konflikter og annen kriminalitet  rusreformen

20 Laget: 2021-05-06 Statistikk

Utbedring og fast dekke på Flendalsvegen fv 2172

Store behov for utbedringer og fast dekke på Flendalsvegen fv 2172 Flendalsvegen er i elendig stand hver vår, sommer og høst. Store steiner og hull, løse veiskuldre og til og med røtter kommer opp i veibanen.  Resultatet er ødelagte biler, punkteringer, redusert næringsvirksomhet og redusert trafikksikkerhet. Til tider er veiskulder så løs at busser, melkebil og store biler ikke tør å legge seg ut når de møter bil, dette fører til risiko i møtesituasjon. I tillegg er det noen steder så dårlig ve

403 Laget: 2021-05-06 Statistikk

Unntak fra karantenehotell, for norske borgere med ektefeller/samboere bosatt i UK

Storbritannia's smittetall er lavt og graden av vaksinering er høy. Vi mener det ikke skal være behov for pliktig karantenehotell for norske borgere med ektefeller/samboere og barn som kommer fra Storbritannia og som i tillegg har tilgang til fast bosted, eller egnet sted for karantene.    I følge Norge og EU er Storbritannia et tredjeland, etter Brexit. I følge nettsiden https://reopen.europa.eu/en finnes det en anbefaling på hvilke tredjeland en kan vurdere lettelser for i forhold til reise. S

976 Laget: 2021-05-06 Statistikk

NEI til sammenslåing av Hauger og Gjettum ungdomsskole!

Vis din støtte til arbeidet mot å slå sammen Hauger og Gjettum ungdomsskole ved å signere dette oppropet og del videre i dine sosiale medier! Bærum kommune ønsker å slå sammen Hauger og Gjettum til en stor 8-parallell skole. Vi foreldre er svært kritiske til en slik sammenslåing og vi mener saksgrunnlaget er dårlig forberedt og bære preg av et økonomifokus og lærerfokus og ikke fokus på skoleutbytte, nærmiljø og konsekvenser for reisevei. Dette oppropet støtter FAUene som jobber mot denne sammen

506 Laget: 2021-05-05 Statistikk

Bygg ny Bø-tunell nå!

Nordland fylkeskommune vil «ruste opp» Ryggedalstunellen for 120 millioner kroner. Tunellen blir ikke bredere eller høyere med denne opprustingen. Det virkelige problemet, bratte stigninger til tunellen blir ikke løst. Vi bøfjerdinger vil heller bruke de 120 millionene til å delfinsniere ny tunell uten stigninger

249 Laget: 2021-05-04 Statistikk