Bevar skolebibliotekene i Oppegård

Bevar skolebibliotekene i Oppegård!

16. juni skal kommunestyret i Oppegård ta stilling til rådmannens forslag om å stoppe alt innkjøp av nye bøker til skolebibliotek og fjerne alle skolebibliotekarstillinger i kommunen.

Et kutt i skolebibliotekene er en kortsiktig innsparing. En styrking av skolebibliotekene er en langsiktig og lønnsom investering i våre barns utvikling, leseferdigheter og kunnskap.

"Skolebibliotekene er et vindu mot verden. Jeg tror at vi kvalifiserer barn til medborgerskap og deltagelse hvis vi gir dem leselyst. Vi kan lære dem å orientere seg i et samfunn som krever opplyste borgere gjennom litteratur og lesing." Joron Pihl, forsker

Underskriverne av dette oppropet oppfordrer politikerne i Oppegård til å stemme mot rådmannens kuttforslag og legge en langsiktig plan for styrking av skolebibliotekene i Oppegård!

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Sigmund Løvåsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook