Bevar Rotvoll Kunstnerkollektiv!  

Rotvoll Kunstnerkollektiv er svært bekymret for vår framtid etter forrige ukes publisering av kommunebudsjett og handlings-/økonomiplan 2023-26 for Trondheim Kommune. Vi etterspør en videre oppfølging når vi til nyttår avslutter et meget vellykket utviklingsprosjekt 2020-22 som var støttet av Trondheim Kommunes Kulturfond og Kulturrådet.Opprop1.pngI en tid med stor mangel på arbeidslokaler for kunstnere i Trondheim, har 68 av byens høyt profilerte profesjonelle kunstnere og musikere selv startet, utviklet og driftet Rotvoll Kunstnerkollektiv siden 2019. RKK er i dag Nordens største arbeidsfellesskap som er åpent for alle kunstarter. Aktiviteten, tilstrømmingen og formidlingen blomstrer, og kunstnerhuset har under egen prosjektledelse nettopp gjennomført en større ombygging av halve bygget. 

Men RKK har ingen offentlige driftstilskudd, og kunstnerne betaler selv markedspris for lokalene der vi produserer mye av kulturen som formidles både lokalt i Trøndelag, nasjonalt og internasjonalt.  

Til nyttår avsluttes altså Utviklingsprosjekt RKK 2020-22. Prosjektmålene er for lengst nådd, men i det nye kommunebudsjettet er det ingen planer for bidrag til videre drift for arbeidsfellesskapet. Vi har formidlet dette prekære behovet til kommunens fagstab siden 2019 og til politikerne i kommunens kulturkomité våren 2022.  

RKK-kunstnerne som er oppført nedenfor ber om  

-        at Trondheims politikere vurderer Kommunedirektørens budsjettforslag på nytt innen godkjenningen i desember 2022  

-        at det vedtas en rammeøkning for kultur som samsvarer med Trondheim kommunes ambisiøse målsettinger for feltet   

Alexandra Jegerstedt, Anaclara Talento Acosta, Ane Aass, Ane Fiskum Sunde, Anna-Mi Holmström, Are Lothe Kolbeinsen, Aske Zidore, Astri Hoffmann-Tollaas, Beate Gjersvold, Chris Walla, Daniel Herskedal, Eira Bjørnstad Foss, Eirik Arthur Blekesaune, Eirik Audunson Skaar, Eirik Hegdal, Espen Aalberg, Eva Holm Foosnæs, Eva Margrethe Ballo, Gunilla Hasselrot Eriksson, Hanne Dahl Geving, Hasan Daraghmeh, Kjersti Haugen, Hans Magnus Ryan, Heida Karine Johannesdottir Mobeck, Inger Helene Brattvoll, Ingrid Lode, Ingunn Ystad, Ingvild Rømo Grande, Jonas Arntzen Viken, Karoline Brevik, Katherine Butcher, Klaus Ellerhusen Holm, Lars Eggen, Lars Ove Fossheim, Line Tandberg, Magdaléna Manderlová, Marianne Baudouin Lie, Marit T. H. Loveland, Marja Mortensson, Marte Ingebrigtsen, Martin Smidt, Mateusz Pitala, Monika Raźny, Morten Berger Stai, Nina Sætherhaug, Oda Fredriksen, Paul Mitchell Bendon, Ragnhild Faanes, Rasmus Rohde, Rolf Martin Snustad, Sissel Vera Pettersen, Sondre Mikalsen, Stian Lundberg, Sverre Johan Aal, Tine Charlotte Skaanes, Troels Vestergaard Jensen, Åsmund Mattias Smidt, Anders Bast, Bjørn Erik Heggli, Elin Torp Meland, Elisabeth Fossan, Kjell Magne Robak, Jon Kristian Bye, Lasse Ehn, Morten Schrøder, Steffen Granly, Sturla Hauge Nilsen

RKK-kunstnerne er medlemmer av følgende profesjonelle fagorganisasjoner:   

CREO

Norsk Komponistforening

NOPA

Norske Billedkunstnere

Trøndelag Billedkunstnere

Unge Kunstneres Samfund

Norsk Sceneinstruktørforening

TONO

GRAMO

Norsk Jazzforum  

 


Martin Smidt, daglig leder Rotvoll Kunstnerkollektiv    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Martin Smidt, daglig leder Rotvoll Kunstnerkollektiv fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLERBetalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...