BEVAR NATURIDYLLEN I SYLLING

xxx5_B1.jpg BEVAR NATURIDYLLEN I SYLLING

Bading på Svangstrand en varm sommerdag, utsikten fra Hørtekollen, idyllen på øyene eller hengekøyen i egen hage. Fjord og fjell, skog og sti…Sylling er som skapt for gode naturopplevelser og levekår for mennesker, planter og dyr.

NÅ TRUES NATURIDYLLEN!

Et planlagt steinbrudd på Toverud vil føre til varige arr i naturen, synlig fra hele Sylling. Anleggslyden bærer godt over den stadig mer forurensningstruede fjorden vår, mens truede arter kan forsvinne i steinknuseren. Tungtransporten både forurenser og gjør veiene usikre for syklister og turgåere.

Hjelp oss i gruppen "Bevar naturidyllen i sylling" å stoppe angrepet på Syllings egenart, - stopp utbyggingen av Toverud Masseuttak.


BEVAR NATURIDYLLEN I SYLLING, ved talsperson Halvor Tjomsland    Kontakt personen bak underskriftskampanjen
Facebook