Bevar hjertet av Reinsletta (Bodø)

BBL planleggger i samarbeid med Bodø Kommune å oppføre to 5-etasjes høyblokker på Reinsletta i Rønvika (Bodø). Dette innebærer ca 70 boenheter. Det skal i tillegg bygges et parkeringsanlegg under bakkenivå, og dette innebærer et økt trafikkbilde i små gater der det er minimalt med fortau.

Eksisterende bebyggelse på tomten, inkludert en barnehage med flott lekeplass som også brukes på ettermiddagstid, blir revet.

Reinsletta har småhusbebyggelse og det er flere verneverdige hus i området. Blant annet vil Breidablikk, som er en fredet bygning, være nærmeste nabo til blokkene. To høyblokker vil bryte fullstendig med eksisterende miljø, og en helt spesiell del av Bodø vil bli ødelagt for bestandig.