Bevar det maritime miljøet på Malmøya, Ormøya, Ulvøya og Nedre Bekkelaget

Her kan beboere i Nordstrand bydel og øvrige interesserte gi sin tilslutning til et planinnspill med følgende holdepunkter ifm. den pågående plansaken for Malmøya, Ormøya, Ulvøya og Nedre Bekkelaget (saksnr. 202002666 hos Plan- og bygningsetaten):

- Bevar det unike og mangfoldige kulturmiljøet i og rundt strandsonen 
- Tilrettelegge for tjenlig maritime anlegg (badehus, brygger, bøyer, båtplasser, m.v.)
- Besørge istandsetting og bevaring av forfalte kommunale eiendommer
- Fasilitere for alminnelig tjenesteytende virksomhet for båtfolk og foreninger
- Tilrettelegge for en langsiktig transformasjon fra industri/havn til boliger, friområde og strøksmessig tjenlig virksomhet (f.eks. handel og bevertning)
- Rasjonelle reguleringsbestemmelser for boligbebyggelse i området
- Gi tilstrekkelige gode rammevilkår og tilgang for idrettslag og foreninger
- Bevar og vedlikehold det unike naturmiljøet og beskytt verdifull vegetasjon fra økt påkjenning

Imøteser deres støtteerklæring!


Opprop for Bevaring av Maritimt Miljø på Nedre Bekkelaget    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Opprop for Bevaring av Maritimt Miljø på Nedre Bekkelaget vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...