Bevar byparken i Svolvær.

Politikerene i Vågan kommune har fattet et vedtak på at byparken i Svolvær skal fylles opp med fyllmasse til gateplan, og deretter brukes til parkeringsplass fram til 2019, mens det Lokalmedisinske senteret bygges ferdig. Dette medfører at de fleste av de flotte, gamle trærne i parken nå står i fare for å bli fjernet. Vi ønsker ikke at parken fylles opp til gateplan, eller at trærne blir fjernet. Vi ønsker å beholde den 100 år gamle parken i byen som den er, at den blir tatt vare på og beplantet med stauder og blomster. Vi ønsker også et det blir satt ut benker rundt omkring i parken, sånn som det var før. Vi mener det kan være en  mulighet å stenge Kong Øysteins gt. for trafikk, og lage parkeringsplasser hær mens byggingen pågår. De grønne lungene vi har i byen må taes vare på , ikke ødelegges eller bebygges på annen måte.


Lisbet Gartner og Ragni Andreassen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Lisbet Gartner og Ragni Andreassen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Facebook