Bevar Borgeåsen!


Porsgrunn kommune skal vedta ny arealplan i 2018 og ønsker innspill til denne. Kommunen spør også om det er ønskelig å opprette en markagrense.

Borgeåsen er et viktig tur- og rekreasjonsområde for store deler av Porsgrunn og Skiens befolkning. Det er 1200 personer i Skien og 3700 personer i Porsgrunn som har ti minutter eller mindre å gå til Borgeåsen.

Innkomne forslag til planen kan føre til at nesten hele skogen i Borgeåsen på Porsgrunn kommunes side blir bygget ut med boliger og nye veier. Aksjonsgruppa Bevar Borgeåsen vil jobbe politisk for å bevare Borgeåsen som friareal.

Underskriftene skal overleveres til bystyrene i Porsgrunn og Skien.  

 

Aksjonsgruppa Bevar Borgeåsen mener:      

  • Det må vedtas en bindende markagrense for Borgeåsen i både Porsgrunn og Skien kommune
  • Skogen må bestå slik den er i dag og skal ikke bebygges eller asfalteres
  • NRKs arealer bør kunne gjenbrukes, men området må ikke bygges ut mer enn dagens bygningsmasse
  • Dansesletta må bestå som et uberørt utsiktspunkt  

 

Hilsen Breidablikk Vel, Osebakken Vel, Hovenga Vel, Borgeskogen Vel, Ytre Gjerpen Lokallag, Borgeåsen Vel, Borgeåsen Borettslag og Nordre Borge Borettslag

 

Nå: Utbygget:
Bilde_Borgeåsen_etter_utbygging1.jpg
Bilde_Borgeåsen_nå.jpg

Aksjonsgruppa Bevar Borgeåsen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Aksjonsgruppa Bevar Borgeåsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Merk at du ikke kan bekrefte signaturen din ved å svare på denne meldingen.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook