Bevar ambulansetjenesten på Lurøy/Rødøy innland!

Ta til fornuft!

I utkast til ny ambulanseplan foreslås ambulansestasjonen
på Lurøy/Rødøy Innland nedlagt og flyttet til Utskarpen.
Dette medfører:

• lengre responstid
• dårligere kvalitet på tjenesten
• et dårligere tilbud til lokalbefolkningen
• dårligere pasientsikkerhet
• dårligere beredskap

En slik avgjørelse vil sette liv og helse i fare.
Vi krever at ambulansestasjonen på Lurøy Innland opprettholdes.
Det gjelder vårt samfunn, vår familie, våre barn og vår trygghet!
Ved å signere denne saken er jeg med på å sende et tydelig signal
til avgjørende myndighet om mitt ståsted i denne saken!

Underskriftene overleveres:
• Ordføreren i Lurøy Kommune
• Ordføreren i Rødøy kommune
• Styret i Helse Nord
• Helse- og omsorgsminister Bent Høie
15. februar 2016 – i god tid før styremøtet i Helse Nord 27. februar 2016.