Bevar AHUS som lokalsykehus på Øvre Romerike

Bevar Akershus Universitetssykehus (Ahus) som lokalsykehus på Øvre Romerike

 

Helse Sør-Øst utreder nå en framtidig tilhørighet for Kongsvinger sykehus. Spørsmålet som helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har stilt, er om det kan være hensiktsmessig å overføre sykehuset med sitt opptaksområde til Akershus universitetssykehus (Ahus). I så fall kan kommunene på Øvre Romerike bli knyttet til Kongsvinger sykehus

En bredt sammensatt prosjektgruppe har jobbet med den framtidige tilhørigheten for Kongsvinger sykehus, og denne gruppa mener at en overføring av Kongsvinger sykehus til Akershus universitetssykehus ville kunne avlaste Nordbyhagen for akutte lokalsykehusfunksjoner til befolkningen i Eidsvoll kommune og Nes kommune. Man kan se at deler av Nes kommune har fordeler med å ha dette tilbudet på Kongsvinger, men overføring av de andre kommunene på Øvre Romerike kan man se på som meningsløs når det gjelder reiseavstand, dagens offentlige kommunikasjon og miljøhensyn. Det er viktig har ha et sykehus i nærheten av der man bor. Lengre reisevei til sykehuset fører til at det blir mindre besøk å få for de som er pasienter.

Ahus mener at på lengre sikt "er det ingen tvil om at Akershus universitetssykehus og de andre sykehusene i hovedstadsområdet kommer til å møte kapasitetsutfordringer som følge av befolkningsveksten", skriver Ahus i høringsuttalelsen, og mener det "bør vurderes hvorvidt utvidelse av bygningsmassen ved Ahus kan være en del av løsningen".

Styret i Helse Sør-Øst skal behandle rapporten 15. juni, og etter den tid er det helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i Helse- og omsorgsdepartementet som tar den endelig avgjørelsen.

Nannestad bygdeliste vil overlevere resultatet av denne underskriftskampanjen til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) med krav om at innbyggerne på Øvre Romerike må få beholde Akershus universitetssykehus (Ahus) som lokalsykehus.

 

Med vennlig hilsen

Per R. Lien og Petter Gulbrandsen

Nannestad bygdeliste

 

https://www.facebook.com/nannestadbygdeliste/?fref=ts

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Petter Gulbrandsen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER

Du vil motta en e-post med en link for å bekrefte din signatur. For å sikre at du mottar e-postene våre, vennligst legg til info@opprop.net i adresseboken din eller i listen over trygge avsendere.

Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook