Beholde Salg, Service og Reiselivslinjen på Verdal Videregående

Det er foreslått av Fylkeskommune om å "fase ut" salg, service og reiselivslinjen på Verdal Videregående og tilby linjen kun på Steinkjer. Dette er katastrofalt for næringslivet i Innherred, og elevmassen som trenger tilbudet. Forslaget gir ikke mening og sparer 0 kroner! Tall viser at elever søker nærskole foran linjen. Det vil si at Innherred mister lærlinger og fremtidig arbeidskraft. Elever mister en utdanning som passer deres ønsker og interesser. Elever som velger å pendle til Steinkjer vil miste muligheten til å engasjere seg i kulturelle, politisk og idrettsaktiviter, eller jobbe på kveldene fordi skoledagene blir for lang. Elevene som ikke velger linjen vil enten velge noe annet som kan potensielt lede dem ut til de "store byene" og da vil samfunnet tape innbyggere, arbeidskraft og skattepenger. Eller, verst av alt, kan noen elever droppe ut av skolen, som gir et helt annet samfunnsproblem både økonomisk og psykisk.

Utdanningsloven sier at Fylkeskommunen sin mandat er å tilby akkreditert fagskoleutdanning i samsvar med behovet for kompetanse lokalt, regionalt og nasjonalt. Verdal og Levanger står for flest lærlingebedrifter og næringslivsvirksomheter i både salg, reiseliv og service bransjene i Innherred. Salg, service og reiseliv Verdal har pr. idag 2 fulle VG1 klasser og 2 fulle VG2 klasser. I tillegg, er det kun Verdal som tilbyr VG2 Sikkerhet og administrasjon i Trøndelag Nord. Samtidig har Verdal høyest antall elever i denne linjen i hele fylket.

Verdal Videregående har nettopp fått besøk av ungdomsskolehospitanter fra nærområdet. Det vil si neste års søkere. Salg, service og reiseliv Verdal har hatt 100 elever på besøk delt på to dager. Steinkjer Videregående har fått 50 (som er også et høyt tall).

Nå må politikerne lytte til næringslivet og vår fremtidige elever!! Det er opp til dere! Bli med å skrive under denne kampagnen for å stoppe fylkeskommunen i å ødelegge et utdanningsløp som er viktig for dere, elevene og samfunnet generelt!!


Roger McKellar - lærer, far og innbygger    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Roger McKellar - lærer, far og innbygger fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...