Behold støtten til Bodin 4H-gård!

Bodin 4H-gård er en av 36 4H-gårder i hele landet, og en av få som drives som en stiftelse. Dette er en av mange 4H-gårder som bidrar med gode tilbud til lokalsamfunnet sitt, i dette tilfellet Bodø og omegn. Det er blitt en møteplass for innbyggerne, med blant annet lørdagskafe, handikapridning, to tilknyttede fritidsklubber, åpen barnehage, tilbud til barne- og ungdomsskoler, skolehage mm. Igjennom dette lærer barn og unge uvurdelig kunnskap om mat, helse, dyr, jordbruk og friluftsliv for å nevne noe. Alle disse tilbudene får gården til med 3 ansatte, en frivillig gårdsforening, og frivillig drevet kafe. Bodin 4H-gård har i dag en årlig støtte på 490 000 kroner, som rådmannen i sitt budsjett foreslår å kutte. For medlemmene av fritidsklubben mest knyttet til gården, har den blitt som et andre hjem. Igjennom dette oppropet oppfordrer vi kommunestyremdlemmene til å se hvor mye de får igjen for disse pengene, hvor mye den betyr for alle de tilknyttede, og dermed stemme mot kutting av denne støtten.