Behold nærskolene på Vesterøya!

Nærskoler.PNG

Foto: Sandefjords Blad

Politikerne våre ønsker å bygge en ny storskole på Vesterøya, mens vi som bor her (8 av 10 i Varden krets [1]) ønsker å beholde dagens skoler.

Argumentene for å beholde dagens skoler er mange!

 • Sandefjord kommune sparer penger ved å renovere i stedet for å bygge nytt. [2]
 • Nærskoler gir flere mulighet å gå eller sykle til skolen, noe som er bra for folkehelsen! [3]
 • Det er gunstigere for klimaet å rehabilitere i stedet for å bygge nytt! [4]
 • De eksisterende skolene ligger i trygg avstand fra Sandefjords største industrianlegg – Jotun. [5]
 • Barna slipper å dele skolevei med tungtransport!
 • Vi beholder dyrkbar mark og vakker natur.
 • Barna beholder verdens beste skoler!
 • Flere av lærerne vurderer nærskoler som barnas beste! [6]

 

Signer om du ønsker å beholde nærskoler, dyrka mark og natur på Vesterøya!  

Referanser:

 1. https://www.sb.no/dette-bekrefter-at-vi-har-full-stotte-i-folket/s/5-73-1322048 
 2. https://www.sb.no/mener-politikerne-ma-utsette-skolesaken-til-etter-valget/s/5-73-1630265
 3. https://forskning.no/transport-barn-og-ungdom-bil-og-trafikk/to-av-tre-gar-eller-sykler-til-skolen/480175
 4. https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/norge-bor-satse-pa-rehabilitering-framfor-nybygg
 5. Se dokument «Vedlegg 22 - Høringsinnspill - Naboer og lokale parter - første høringsrunde» https://innsyn.sandefjord.kommune.no/politisk/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2022153688&
 6. https://www.sb.no/storskole-eller-narskoler/o/5-73-1428921

Eirin Blæstrud og Ruth Moen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Eirin Blæstrud og Ruth Moen fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.


ELLER

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...