Behold kontantstøtten!

barn1.jpg

Utvalget som har sett på støtte til barnefamilier kom denne uka med sine anbefalinger. Kontantstøtten foreslås fjernet for å finansiere gratis barnehage til alle barn. Vi mener at dette er helt feil retning å gå i. Kontantstøtten har gitt mange mulighet til å være hjemme lenger med små barn. Både de som har barn som er født slik på året at de ikke får barnehageplass når de fyller ett, og de som har valgt å vente lenger med barnehage. Forskning har vist at små barn i barnehage opplever høyere stressnivå enn når de er hjemme. 
Debatten om kontantstøtte går ofte på likestilling i arbeidslivet og integrering av innvandrerkvinner. Men hvem skal tale barnets sak? Om kontantstøtten fjernes vil mange være nødt til å sende barnet i barnehage allerede fra 10 måneders alder.
Vi sier nei til fjerning av kontantstøtte!