Behold bygdene i Steinkjer - Bygdenes by!

bygdenes by ønsker Steinkjer kommune å legge ned bygdeskolene Ogndal og Henning skole. Øksa faller 14. desember.

Nå er det på tide å fortelle de folkevalgte at nok er nok. Bygdeskolene er limet i bygdesamfunnet og gir barna våre tett oppfølging, trygghet og tilhørighet i et levende lokalsamfunn.

Aktiviteten i alle bygdene kretser rundt skolene og ringvirkningene ved nedleggelser er dramatiske for framtidas bygder. 

Et robust og levedyktig omland er en av Steinkjer bys store kvaliteter og avvikling av bygdene vil også få konsekvenser for Steinkjer kommunes attraktivitet, omdømme og evne til verdiskaping på sikt.

Ved å skrive under på dette oppropet forteller du de folkevalgte som skal avgjøre denne saken 14. desember at du ønsker å beholde alle bygdene i Bygdenes by!

Hvis Ogndal og Henning skole legges ned i 2022 - hvilken skole legges ned i 2023? Det er tid nok å snu og det må skje nå!


Anveig Nordtug Wist, Ogndal iLag og Vegard Forbord, Henning Lev Vel    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere gir jeg Anveig Nordtug Wist, Ogndal iLag og Vegard Forbord, Henning Lev Vel fullmakt til å overlevere informasjonen som jeg gir på dette skjemaet til de som har mulighet til å gjøre noe med denne saken.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...