Barnehagene i Nye Drammen Kommune trenger pedagogiske ledere!

Barnehagene i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune står til å skulle gjøre endringer i sammensetningen av personale etter vi har blitt en del av Nye Drammen kommune – endringer som i verste fall kan ha konsekvenser for det tilbud vi har i barnehagene i dag.

I dag tilbyr de kommunale barnehager i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune pedagogisk leder stilling med like vilkår for alle sine barnehagelærere; det vil si at de pedagogiske ledere har delt ansvar og lik lønn. Barnehagene i Drammen har hatt disse stillingene fordelt mellom pedagogiske leder og barnehagelærer. Lønnforskjellen er ca. 35.000 kr i året. Erfaringen er at Drammen kommune har manglet og mangler ansatte med barnehagelærerutdanning i flere stillinger hvert år, mens Nedre Eiker og Svelvik har kunnet rekruttere og beholde god fagkompetanse.

Nå har ledelsen valgt å gå for denne Drammens-modellen for hele den nye kommunen. Hvorfor velger de å gå for en løsning som vi vet vil gi oss mangel på dyktige og stabile barnehagelærere fremover. Skulle det ikke være slik at man tok med det beste fra hver kommune?

FAU i kommunale barnehager i tidligere Nedre Eiker og Svelvik kommune har et håp om at Nye Drammen kommune vil gå for løsningen med to pedagogiske ledere med like vilkår så vi kan beholde de gode kompetanser i barnehagene. Vi trenger derfor din hjelp ved å sette din underskrift og gjerne dele oppslaget. Vi vet alle at personale med god kompetanse er avgjørende for å kunne gi et tilbud med god kvalitet til barna i våre barnehager.


Louise Rønningen, FAU i Hatten Barnehage - Mjøndalen    Kontakt personen bak underskriftskampanjen

Signer dette oppropet

Ved å signere godkjenner jeg at Louise Rønningen, FAU i Hatten Barnehage - Mjøndalen kan overlevere signaturen min til dem som har innflytelse på denne saken.


ELLER
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...

Facebook