Barnehagefabrikk-nei takk

NÅ ER DET NOK!!!

Vi vil ha gode barnehager, ikke barnehagefabrikker. Økonomiske og menneskelige kutt i barnehagene forringer barns barndom. Vi oppfordrer kommunens politikere til å ta barns rett til en god barndom på alvor, og ikke kutte i allerede stramme barnehagebudsjetter. 

Skap, ikke raser, det gode liv. 


Barnehagelærere i Nesodden kommune    Kontakt personen bak underskriftskampanjen