Ja til at Awa Rahimpour og dei andre 22 iranske kvinnene skal få varig opphald i Noreg - Awa United

Signer oppropet og sei;

Ja til at Awa Rahimpour og dei andre

22 iranske kvinnene skal få

varig opphald i Noreg.

Awa United ber den norske staten om å offisielt anerkjenna forverringa av rettane til kvinner i Iran, og at desse 23 iranske kvinnene som i dag oppheld seg i Noreg treng vern og må innvilgast varig opphald i Noreg.  

Det eksisterer ikkje ein utleveringsavtale mellom Noreg og Iran. Det er 23 iranske kvinner i Noreg i dag som har flykta frå Iran til Noreg, men som ikke har fått innvilga opphald. Dei lever i limbo med 2000 kroner til å leva av kvar månad og utan rett til å koma seg vidare i livet. Dette er ein fortvilande situasjon for desse kvinnene. Dei er fastlåste mellom eit land dei ikkje kan returnera til, og eit land som ikkje vil ta dei i mot.

Awa Rahimpour er ei 28 år gamal kvinne frå Iran som flykta frå heimlandet sitt i 2019. Ho hadde då fleire gonger blitt arrestert av moralpolitiet og hadde opplevd trakassering frå lærarar, menn på gata, og politi – og til og med av slektningar. «Då eg nekta å adlyda så kunne dei banka meg opp - utan at nokon greip inn», fortel Awa.

Awa seier ho har vorte undertrykt og trakassert heile livet sitt. Ho vart tvungen til å vera stille, skjult og alltid under streng kontroll. Moralpolitiet tok bilde av ho og registrerte ho som ein kriminell. I tillegg til å vera kvinne er Awa og kurdar – noko som førte til ytterlegare diskriminering.

Etter at Awa Rahimpour kom til Noreg, har ho fått mange venner og engasjert seg i lokalsamfunnet som frivillig i Røde Kors som tolk, Norsk Folkehjelp, Stord fotoklubb, Berekraftvekene på Stord og den lokale 8. mars-komitéen. Ein periode hadde ho òg løyve til å jobba, og arbeidde for Bakeri Roleghaugen på Stord.
 
Awa Rahimpour er utdanna industridesignar, og draumen hennar er å bli proteseingeniør og hjelpa dyr og menneske som treng hjelp.
 
 
 
Vi håpar du vil støtta kampen for at dei 23 iranske kvinnene som i dag oppheld seg i Noreg skal få koma seg ut av den fortvilande og fastlåste situasjonen dei er i, og koma vidare i livet.

 

Underskriftsaksjonen er organisert av Awa United. Det er ein ideell organisasjon starta av vener av Awa Rahimpour, for å arbeida for at Awa Rahimpour og dei 22 andre iranske kvinnene som lever i uvisse i Noreg skal få varig opphald.  

Awa United arbeider for å informera om den umoglege situasjonen til 23 iranske kvinner som oppheld seg i Noreg. Desse 23 kvinnene er i Noreg utan opphaldsløyve, og utan moglegheit  å returnera til Iran. 

 

Les meir her: https://www.awaunited.com/ 

Følg saka og arbeidet til Awa United: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086628661733

Kontakt: AwaUnited2022@gmail.com 

 

Signer dette oppropet

Ved å signere godtar jeg at Awa United vil kunne se all informasjon jeg oppgir på dette skjemaet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.

Vi viser ikke e-postadressen din offentlig på nettet.


Jeg samtykker til behandling av opplysningene jeg oppgir på dette skjemaet for følgende formål:
Betalt annonsering

Vi vil annonsere dette oppropet til 3000 mennesker.

Lær mer ...